W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

France : Nord-Pas de Calais

1.9 km (1.2 miles) S of Wignehies, Nord, Nord-Pas de Calais, France
Approx. altitude: 194 m (636 ft)
([?] maps: Google MapQuest Multimap world confnav)
Antipode: 50°S 176°W

Accuracy: 45 m (147 ft)
Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Closed entry to the meadow (view towards SW) #3: View towards S #4: View towards E #5: View towards N #6: GPS readings #7: Near the confluence (view towards W) #8: My track on the satellite image (© Google Earth 2009) #9: Village of Wignehies #10: Place du Petit Versailles in the nearby village of Clairfontaine

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 4°E (visit #8)  

#1: General view of the confluence (towards W)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

19-Apr-2010

5th confluence out of a trip of 12

Continued from 50°N 5°E

A journey from 50N 05E to the next confluence point was quite pleasant. First I drove through the nice forested uplands, then, on the French side of the border, I descended to the valley of the Meuse river. Beyond the Meuse the Ardennes ended and I entered a flat region of Picardy (French: Picardie).

There was no motorway for the town of Hirson and further towards the confluence so I drove along the national route N43. The journey was surprisingly comfortable – the road was wide and well maintained, traffic relatively light and speed limits rare (even in built-up areas). I travelled across a vast, woodless plain among fields and meadows.

Some 5 km before the confluence I left the main road and turned to the north. After a while I stopped in a little town of Clairfontaine. The central square Place du Petit Versailles was surrounded by the key institutions: the church, the mairie (town hall) and the post office. In the middle of the square there was a memorial to those who died for France in World War I (La commune de Clairfontaine a ses enfants morts pour la France 1914-1918).

A couple of minutes later I arrived in Wignehies. The confluence lay in a kind of a sparse orchard or a small pasture with several trees. Triangular in shape, it was surrounded by something that looked like a hedge. I parked the car on an adjoining road and tried to get through the shrubs, but they were so dense that crossing them seemed impossible. I searched for some gate but the one I found was secured with a chain and barbed wire. Therefore I abandoned further attempts to reach the “zero” point and settled for the position on the road, ca. 40 m away from the actual confluence.

The weather was very nice, it was sunny and quite warm, with little wind. The landscape was typically rural with gently rolling green fields and meadows cut by hedgerows and lines of trees. I took some photos, breathed deeply the fresh air and had lunch on the grass. At half past one I set off for the next point.

Continued at 50°N 3°E

Visit details:

  • Time at the CP: 12:55 PM
  • Distance to the CP: 39 m
  • GPS accuracy: 6 m
  • GPS altitude: 190 m asl
  • Temperature: 14 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

19-Kwietnia-2010 -- Podróż z punktu 50N 05E na kolejne przecięcie okazała się całkiem przyjemna. Początkowo jechałem przez zalesione wyżyny, później, po francuskiej stronie granicy, zjechałem w dolinę rzeki Mozy (franc.: Meuse). Za Mozą Ardeny skończyły się i wjechałem na równiny Pikardii.

W kierunku miasteczka Hirson i dalej w stronę przecięcia nie prowadziła żadna autostrada, jechałem więc drogą krajową N43. Podróż była zaskakująco wygodna – droga była szeroka i dobrze utrzymana, ruch stosunkowo niewielki, a ograniczenia prędkości rzadkie (nawet w terenie zabudowanym). Podróżowałem przez rozległe, bezleśne tereny, pomiędzy polami i pastwiskami.

Około 5 km przed przecięciem zjechałem z głównej drogi i skierowałem się na północ. Po chwili zatrzymałem się w miasteczku Clairfontaine. Centralny plac Place du Petit Versailles otaczały najważniejsze instytucje: kościół, mairie (merostwo) i urząd pocztowy. Na środku placu wznosił się pomnik ku czci tych, którzy zginęli za Francję podczas I wojny światowej (La commune de Clairfontaine a ses enfants morts pour la France 1914-1918).

Kilka minut później dotarłem do Wignehies. Przecięcie znajdowało się na terenie rzadkiego sadu czy też niewielkiego pastwiska z kilkunastoma drzewami. Trójkątny obszar ogrodzony był czymś w rodzaju żywopłotu. Zaparkowałem samochód na przyległej drodze i próbowałem przedostać się przez krzewy, ale były one tak gęste i splecione, że wydawało się to niemożliwe. Próbowałem więc odszukać jakąś bramkę, ale ta, którą znalazłem była zabezpieczona łańcuchem i drutem kolczastym. Zrezygnowałem więc z prób dotarcia do punktu „zero” i zadowoliłem się pozycją na drodze, w odległości ok. 40 m od przecięcia.

Pogoda była bardzo ładna, było słonecznie i dość ciepło, z lekkimi podmuchami wiatru. Krajobraz wokół był typowo rolniczy – łagodnie falujące zielone pola i łąki poprzecinane liniami drzew i żywopłotów. Wykonałem kilka zdjęć, głęboko odetchnąłem świeżym powietrzem i spożyłem „śniadanie na trawie”. O wpół do drugiej ruszyłem w stronę następnego przecięcia.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards W)
#2: Closed entry to the meadow (view towards SW)
#3: View towards S
#4: View towards E
#5: View towards N
#6: GPS readings
#7: Near the confluence (view towards W)
#8: My track on the satellite image (© Google Earth 2009)
#9: Village of Wignehies
#10: Place du Petit Versailles in the nearby village of Clairfontaine
ALL: All pictures on one page (broadband access recommended)