the Degree Confluence Project { Main | Search | Countries | Information | Member Page }
 

Poland : Mazowieckie
52 degrees north, 21 degrees east (visit #3) - All Pictures


#1: View onto CP (west) - Widok na CP z krawędzi pola uprawnego w kierunku W.
View onto CP (west) - Widok na CP z krawędzi pola uprawnego w kierunku W.
#2: North view - Widok w kierunku N
North view - Widok w kierunku N
#3: east view - Widok w kierunku E
east view - Widok w kierunku E
#4: South view - Widok w kierunku S
South view - Widok w kierunku S
#5: west view - Widok na CP w kierunku W
west view - Widok na CP w kierunku W
#6: GPS
GPS
#7: Conquerors on spot: from left Lukasz, Alex - Zdobywcy w punkcie. Od lewej: Łukasz, Alex.
Conquerors on spot: from left Lukasz, Alex - Zdobywcy w punkcie. Od lewej: Łukasz, Alex.
#8: View from road onto CP across field, towards N-W - Widok z drogi na CP poprzez pole uprawne w kierunku W-N
View from road onto CP across field, towards N-W - Widok z drogi na CP poprzez pole uprawne w kierunku W-N
#9: Panorama close to CP, directin S-W - Bliska panorama na CP w kierunku S-W
Panorama close to CP, directin S-W - Bliska panorama na CP w kierunku S-W
#10: Road south (to village Piskórka) - Droga w kierunku południowym (na wieś Piskórka).
Road south (to village Piskórka) - Droga w kierunku południowym (na wieś Piskórka).