the Degree Confluence Project { Main | Search | Countries | Information | Member Page }
 

Poland : Podkarpackie
50 degrees north, 22 degrees east (visit #5) - All Pictures


#1: Widok na CP z kierunku NW. Punkt znajduje się około 1m na lewo (kierunek NE) od przedniego wspornika słupa.
Widok na CP z kierunku NW. Punkt znajduje się około 1m na lewo (kierunek NE) od przedniego wspornika słupa.
#2: Widok z CP w kierunku N.
Widok z CP w kierunku N.
#3: Widok z CP w kierunku E.
Widok z CP w kierunku E.
#4: Widok z CP w kierunku S.
Widok z CP w kierunku S.
#5: Widok z CP w kierunku W.
Widok z CP w kierunku W.
#6: GPS
GPS
#7: Brama wejściowa na teren ogródów.
Brama wejściowa na teren ogródów.
#8: Zdobywcy, od lewej: Artur, Łukasz, Alex.
Zdobywcy, od lewej: Artur, Łukasz, Alex.
#9: Rzeczka, około 8-10m w kierunku południowym od punktu.
Rzeczka, około 8-10m w kierunku południowym od punktu.
#10: Panorama na punkt w kierunku N-E-S
Panorama na punkt w kierunku N-E-S