the Degree Confluence Project { Main | Search | Countries | Information | Member Page }
 

Poland : Śląskie
50 degrees north, 19 degrees east (visit #5) - All Pictures


#1: Widok na stodołę od strony południowej. To najprawdopodobiej wewnątrz niej znajduje się CP./ Barn from south - confluence is probably inside
Widok na stodołę od strony południowej. To najprawdopodobiej wewnątrz niej znajduje się CP./ Barn from south - confluence is probably inside
#2: Widok z CP w kierunku N./view to N from confluence
Widok z CP w kierunku N./view to N from confluence
#3: Widok z CP w kierunku E./view to E
Widok z CP w kierunku E./view to E
#4: Widok z CP w kierunku S./view to S
Widok z CP w kierunku S./view to S
#5: Widok z CP w kierunku W./view to W
Widok z CP w kierunku W./view to W
#6: GPS (z pomiaru po północnej stronie stodoły)./ GPS (measurement at north side of barn)
GPS (z pomiaru po północnej stronie stodoły)./ GPS (measurement at north side of barn)
#7: Tak, to w tym punkcie padło 0/0 na 50N/19E./ here fell 0/0 at 50N/19E
Tak, to w tym punkcie padło 0/0 na 50N/19E./ here fell 0/0 at 50N/19E
#8: CP jest chyba gdzieś tutaj.../ it must be somewhere here
CP jest chyba gdzieś tutaj.../ it must be somewhere here
#9: Widok na posesję 99 z drogi./house number 99 from the route
Widok na posesję 99 z drogi./house number 99 from the route
#10: Panorama na posesję 99 z przeciwległej strony drogi.
Panorama na posesję 99 z przeciwległej strony drogi.
#11: Panorama w kierunku południowym z widokiem na północną ścianę stodoły./ panorama showing north wall of ban
Panorama w kierunku południowym z widokiem na północną ścianę stodoły./ panorama showing north wall of ban
#12: Zdjęcie satelitarne z geoportal.gov.pl z zaznaczonym domniemanym punktem przecięcia./satellite photo from geoportal.gov.pl with estimated position of confluence marked
Zdjęcie satelitarne z geoportal.gov.pl z zaznaczonym domniemanym punktem przecięcia./satellite photo from geoportal.gov.pl with estimated position of confluence marked
#13: Zamek w Pszczynie. 5 km na zachód od Jankowic./castle in Pszczyna, 5 km west from Jankowice
Zamek w Pszczynie. 5 km na zachód od Jankowic./castle in Pszczyna, 5 km west from Jankowice