W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Saudi Arabia : al-Jawf

31.7 km (19.7 miles) N of al-`Īsāwiyya, al-Jawf, Saudi Arabia
Approx. altitude: 578 m (1896 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 31°S 142°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok na północ -- View to the North #3: Widok na wschód -- View to the East #4: Widok na południe -- View to the South #5: Widok na zachód -- View to the West #6: GPS #7: Koniec jazdy -- End of the road

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  31°N 38°E  

#1: Widok ogólny -- General view

(visited by Milosz Biedrzycki)

English version

Polski

03-sty-2008 -- Tym razem sprawy zawodowe umieściły mnie na północnych krańcach Królestwa. Postanowiłem skręcić z szosy, przebiegającej z Dawmat al-Jandal do al-Qurrayāt, i spróbować odnaleźć przecięcie, wyposażony w odbiornik GPS i wrodzony optymizm.

Z szosy głównej (na której przeważnie uprawia się slalom między TIR-ami ciągnącymi do i od przejścia granicznego z Jordanią) skręciłem w kierunku wioski Qulayyib Khuḍr, na drogowskazie było napisane "Goulaib Khoder", jakieś 48 km za miastem Ṭubarjal w kierunku al-Qurrayāt. Wioseczka nawet sympatyczna. Za wioską (2,5 km od szosy głównej) skończył się asfalt, dalej jechało się drogami polnymi między charakterystycznymi okrągłymi polami nawadnianymi przy pomocy obrotowych deszczowni, dalej koleinami wyjeżdżonymi przez miejscowych koczowników, w końcu "na siagę". Razem jakieś 20 km od końca asfaltu. Sam punkt przecięcia znajduje się w terenie pagórkowatym, pokrytym masą czarnych kamulców z domieszkami rud żelaza. Ostatnie pół kilometra przeszedłem na piechotę w trosce o całość opon, a po dojściu na miejsce odkryłem, że tuż pod nosem mam kolejny szlak beduiński. Takie już są uroki marszów na azymut.

Później na mapie zobaczyłem, że punkt przecięcia znajduje się w rezerwacie przyrody podpisanym "Ḥārrat al-ḥārra", ale ani za bardzo z przyrodą ożywioną, ani ze służbami jej ochrony się nie spotkałem.

English version

03-Jan-2008 -- This time my job took me to the northern reaches of the Kingdom. I decided to turn off the main road from Dawmat al-Jandal to al-Qurrayāt (where driving consists mainly of weaving between large transit trucks rushing from and towards the Jordanian border) and try and find the Confluence, equipped with a GPS receiver and general good cheer.

I turned off towards the village of Qulayyib Khuḍr, "Goulaib Khoder" if you go by the spelling on the signboards, approx. 48 km past the town of Ṭubarjal in the direction of al-Qurrayāt. The village looked like nothing special, but nice enough. The blacktop ended past the village (2.5 km off the main road), then there was an unpaved road around some pivot-irrigated circular fields, then some local Bedouin tracks, then off-road. All together approx. 20 km from the end of blacktop. The confluence point is in some hills strewn with a lot of black rocks, big and small. I decided to walk the last half km to spare the tyres, only to find out there was another track just beside the Confluence. Oh well, these are the joys of GPS navigation.

Later I saw on a map that the Confluence is located within a wildlife reserve area marked "Ḥārrat al-ḥārra", but I haven't met either any wildlife or wildlife rangers.


 All pictures
#1: Widok ogólny -- General view
#2: Widok na północ -- View to the North
#3: Widok na wschód -- View to the East
#4: Widok na południe -- View to the South
#5: Widok na zachód -- View to the West
#6: GPS
#7: Koniec jazdy -- End of the road
ALL: All pictures on one page