W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

1.1 km (0.7 miles) E of Rudno, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 61 m (200 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 164°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards N from the confluence #3: View towards W from the confluence #4: View towards SE from the confluence #5: GPS readings #6: The confluence plate (view towards N) #7: My track on the map (© ?) #8: At the confluence (view towards SE) on the frozen moss #9: Nearby forest roads' junction #10: The Obra South Canal

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 16°E (visit #5)  

#1: General view of the confluence (towards E)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

26-Dec-2007 -- What does a true confluence hunter do if weather is nice on Boxing Day? Of course, he goes for hunting. And so did I, as it was a beautiful, sunny and crisp winter day, with a touch of frost in the air. From Puszczykowo near Poznań I went west and via Grodzisk Wielkopolski I came to Wolsztyn. There I turned to the south, passed through the village of Obra and reached the village of Świętno. Interestingly enough, this little village was an independent, internationally recognized free state (in German, Freistaat Schwenten) between January and August 1919.

The confluence point was ca. 3.5 km away. Following GPS navigation I drove west, after 3 km I turned to the left into a side road and after another 300 m I turned to the left again. A dirt road brought me to a little dam on the Obra South Canal. There (52˚ 0.4137’N 16˚ 0.1751’E) I parked my car, crossed the canal and went towards the CP that was ca. 800 m away. For ten minutes I walked south through the forest until I came to a junction marked with a stone with numbers “73” and “109” on it. I recognized that place from my previous visit there in September 2004. After a couple of minutes I reached an oblong glade and localized the zero point.

Some meters further, in the forest, I noticed a plate fixed to a wooden post dug into the ground. The inscription on it was “N 52˚ 00’ 000” E 16˚ 00’ 000”” and barely readable signatures were: “Magda Mysz Steph 21/08/2005”. Since no visit was reported on that day and under those names I presume that the plate had been set either by local people or by some “freelance” (i.e. not DCP-affiliated) confluence hunters. The weather was still very nice, it was sunny but the sun already started to set (the day was only 25 seconds longer than the shortest day of the year – the local sunset time was 15:48). I warmed up with hot tea and a couple of Christmas gingerbreads, took the usual pictures and following the same route I returned to the car. I spent a couple of minutes taking pictures of the partially frozen Obra Canal and at quarter to two I hit the road for the return leg. At home I was back at 3 PM.

Visit details:

  • Time at the CP: 12:45 PM
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 6 m
  • GPS altitude: 56 m asl
  • Temperature: -2° C

My track (PLT file) is available here.

Polski

26-Dec-2007 -- Co robi prawdziwy „łowca przecięć”, gdy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia jest ładna pogoda? Oczywiście wyrusza na łowy. I tak też uczyniłem, jako że był to piękny, słoneczny i nieco mroźny zimowy dzień. Z Puszczykowa koło Poznania pojechałem na zachód i przez Grodzisk Wielkopolski dotarłem do Wolsztyna. Tam skierowałem się na południe, przejechałem przez miejscowość Obra i dotarłem do wsi Świętno. Co ciekawe, pomiędzy styczniem a sierpniem 1919 r. wieś ta była uznawanym międzynarodowo wolnym państwem (niem. Freistaat Schwenten).

Punkt przecięcia znajdował się w odległości ok. 3,5 km. Kierując się wskazaniami GPS-u pojechałem na zachód, po ok. 3 km skręciłem w lewo w boczną drogę, i po kolejnych 300 m jeszcze raz w lewo. Polna droga doprowadziła mnie do zapory na Południowym Kanale Obry. W tym miejscu (52˚ 0.4137’N 16˚ 0.1751’E) zaparkowałem samochód, przeszedłem na drugą stronę kanału i powędrowałem w kierunku oddalonego o ok. 800 m przecięcia. Po ok. 10 minutach dotarłem do krzyżówki oznaczonej kamieniem z numerami „73” i „109”. Rozpoznałem to miejsce z mojej pierwszej wizyty tutaj we wrześniu 2004 r. Po kilku minutach doszedłem do podłużnej polany i zlokalizowałem punkt zero.

Kilka metrów dalej, w lesie, zauważyłem tabliczkę przymocowaną do drewnianego słupka wkopanego w ziemię. Napis na niej głosił „N 52˚ 00’ 000” E 16˚ 00’ 000”, a ledwo widoczne podpisy odczytałem jako „Magda Mysz Steph 21/08/2005”. Ponieważ żadna wizyta na tym przecięciu nie była zgłoszona tego dnia ani pod takimi imionami przypuszczam, że tabliczka została postawiona albo przez miejscową ludność, albo przez jakichś „wolnych strzelców” (nie związanych z projektem DCP). Pogoda była nadal bardzo ładna, było słonecznie choć słońce powoli chyliło się już ku zachodowi (dzień był dłuższy o zaledwie 25 sekund od najkrótszego dnia w roku – słońce miało zajść o 15:48). Rozgrzałem się gorącą herbatą i kilkoma świątecznymi pierniczkami, wykonałem tradycyjne zdjęcia i tą samą drogą wróciłem do samochodu. Spędziłem kilka minut fotografując częściowo zamarznięty kanał Obry i za kwadrans druga ruszyłem w drogę powrotną. W domu byłem o 15.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards E)
#2: View towards N from the confluence
#3: View towards W from the confluence
#4: View towards SE from the confluence
#5: GPS readings
#6: The confluence plate (view towards N)
#7: My track on the map (© ?)
#8: At the confluence (view towards SE) on the frozen moss
#9: Nearby forest roads' junction
#10: The Obra South Canal
ALL: All pictures on one page