W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Mazowieckie

3.9 km (2.4 miles) SSE of Dębsk, Mazowieckie, Poland
Approx. altitude: 119 m (390 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 160°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: South view - Południe #3: West view - Zachód #4: North view - Północ #5: Visitors and GPS - Zdobywcy i GPS #6: Signpost to Małocin - Drogowskaz do Małocina #7: Storks nests - Gniazda bocianów #8: Road cross - Przydrożny krzyż

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 20°E (visit #3) (secondary) 

#1: General view (toward east) - Widok ogólny (kierunek wschód)

(visited by Wlodzimierz Kania and Lidia Kania)

English version

Wersja polska

16-sie-2014 -- Wyjazd nad morze do Sopotu był okazją do zaplanowania trasy przejazdu tak aby można zaliczyć kolejne przecięcia. Z Kalisza kierując się na północ przez Turek, Koło, Włocławek dotarliśmy do Bieżunia, skąd początkowo jedziemy drogą nr 541, następnie skręcamy w kierunku Szreńska. Po przejechaniu kilku kilometrów na wysokości drogowskazu miejscowości „1 Małocin” przed przystankiem autobusowym skręcamy w lewo w kierunku centrum wsi.

Mijamy pierwsze gniazdo bocianie usytuowane na słupie energetycznym i po kilkudziesięciu metrach skręcamy w lewo. Mijamy drugie gniazdo bocianie usytuowane po prawej stronie drogi i przydrożny krzyż po lewej stronie. Przed nami w pobliżu ostatnich zabudowań również na słupie energetycznym znajdujemy trzecie gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia).

Parkujemy na poboczu drogi i kierujemy się kilkadziesiąt metrów na południe idąc brzegiem pola kukurydzy. Szczęście nam dopisuje, szybko lokalizujemy przecięcie z dokładnością 0,78 m, które wypada akurat na skraju tego pola, tak że nie trzeba wchodzić w głąb kukurydzy. Wykonuję dokumentację fotograficzną. Dalsza droga prowadzi w kierunku przecięcia Warkały (54°N 20°E).

English version

16-Aug-2014 -- Departure to the sea to Sopot was an opportunity to plan a route so that you can count successive confluences. From Kalisz, heading north passing Turek, Koło, Włocławek, we reached Bieżuń, from where we first took the road no. 541, then turned towards Szreńsk. After driving a few kilometers past the signpost of “1 Małocin”, before the bus stop, we turned left towards the village center.

We passed the first nest of white storks (Ciconia ciconia) located on a power pole and after several tens of meters turned left. We passed the second nest of white storks located on the right and the road cross on the left. In front of us near the last buildings also on a power pole was the third nest of white storks.

We parked on the side of the road and followed a few dozen meters south along the cornfield. Luckily we add, we quickly located the confluence with the accuracy of 0.78 m, which falls just at the edge of the field, so that you did not have to go into the corn. I made the photographic documentation. The further path leads to the confluence of Warkały (54°N 20°E).


 All pictures
#1: General view (toward east) - Widok ogólny (kierunek wschód)
#2: South view - Południe
#3: West view - Zachód
#4: North view - Północ
#5: Visitors and GPS - Zdobywcy i GPS
#6: Signpost to Małocin - Drogowskaz do Małocina
#7: Storks nests - Gniazda bocianów
#8: Road cross - Przydrożny krzyż
ALL: All pictures on one page