W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Zachodniopomorskie

2.2 km (1.4 miles) E of Lipiany, Zachodniopomorskie, Poland
Approx. altitude: 63 m (206 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 165°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N #3: Widok w kierunku E #4: Widok w kierunku S #5: Widok w kierunku W #6: Odczyt GPS #7: Bezposrednie miejscu punktu #8: Miejsce zaparkowania auta #9: Droga pomiędzy polami #10: Bieg przez ściernisko do punktu #11: Budka myśliwska pod drzewami około 25 metrów od punktu #12: Trasa dojazdu i dojścia do punktu

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 15°E (visit #6)  

#1: Widok na punkt z około 20 metrów

(visited by Aleksander Piwkowski)

17-Sep-2021 -- Punkt 53N/15E jest czternastym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej - poprzedni zdobyty punkt to 54N/15E. Ten punkt niepokoił mnie najbardziej jeszcze przed wyjazdem. Nie potrafiłem się zdecydować na sposób dotarcia do niego. Chodziło nie tylko o samo przejście w terenie iluś metrów ale jeszcze o bezpieczne zaparkowanie samochodu. Z opisów poprzedników wiedziałem, że próbowali dotrzeć głównie od strony południowej. Jednak wiedziałem też, że nie byli zadowoleni z tego pomysłu głównie ze względu na trudności terenowe. Ja wypatrzyłem na zdjęciach satelitarnych i Street View dwie inne możliwości. Od północy, gdzie auto można zostawić na parkingu przed leśniczówką, ale dojście jest długie (około 1300m) i po niepewnym terenie. Od zachodniej strony auto można by pozostawić w jednej z dwóch zatoczek na drodze wojewódzkiej 156, skąd dojście do punktu wydawało się łatwe drogą polną, ale też długa bo około 1200m. Postanowiłem najpierw przyjrzeć się drodze polnej prowadzącej od strony zachodniej. Na miejscu okazało się, że droga jest na szerokość dokładnie mojego samochodu i przynajmniej na początku jest trawiasta. Pola uprawne po obu stronach drogi położone są nieco niżej, co daje nadzieję, że także w dalszej części droga nie będzie błotnista. W tym dniu nieco padało, chwilami nawet bardzo, więc obawiałem się zakopania gdzieś w polu lub w mokrej trawie na tej drodze. W przypływie impulsu zdecydowałem się jednak wjechać w tę drogę i pojechać jak daleko się da wiedząc, że w ten sposób bardzo zaoszczędzę czas potrzebny na ten punkt ale jednocześnie ryzykując że bez możliwości nawrotki będę musiał ten kilometr wracać wąską drogą tyłem. Ryzyko opłaciło się, na końcu w przewidzianym miejscu (około 750m od drogi 156) znalazło się dość miejsca na ostrożne obrócenie samochodu, choć nie obeszło się bez chwili grozy, kiedy to tylne koła nieobciążonego samochodu zaczęły boksować na trawiastym wzniesieniu. Po kilku próbach udało się wreszcie postawić auto na polnej drodze w bezpiecznym miejscu, bez ryzyka zakopania się kół lub poślizgu na trawie, już obrócony przodem w kierunku powrotnym. Teraz niebezpieczeństwo mogło mi grozić już tylko od pojazdów rolniczych, które chciały by skorzystać z tej drogi gdy ja będę w polu robił pomiary. Niestety tym razem moje szczęście do pogody odwróciło się ode mnie, bowiem w między czasie niebo zachmurzyło się, zerwał się zimny wiatr, a z nieba lunął deszcz. Pomimo tego niemal biegiem udałem się w miejsce wskazane przez GPS, około 350m dalej. Na przełaj przez ściernisko nie było problemów, choć niestety mokra trawa, pozostałości roślin uprawnych i deszcz przemoczyły mnie całkowicie od stóp do głowy. Ustabilizowałem pomiary (moje modły zostały w niebiosach wysłuchane, bowiem niemal natychmiast uzyskałem namiary na punkt 0/0 i to z dokładnością 2m) i drżąc z zimna w mokrym ubraniu, po zrobieniu odpowiednich zdjęć, natychmiast powróciłem do samochodu by jak najszybciej dojechać do drogi twardej gdzie wreszcie opadło ze mnie napięcie, a powróciło zadowolenie z nadspodziewanie szybko zdobytego punktu 53N/15E.

The point 53N / 15E is the fourteenth point of the September vacation trip - the previous point was 54N / 15E. This point worried me the most even before I left. I couldn't decide how to get to him. It was about not only just walking a few meters in the field, but also about safely parking the car. I knew from the descriptions of my predecessors that they were trying to reach mainly from the south. However, I also knew that they were not satisfied with the idea mainly due to the terrain difficulties. I saw two other possibilities in satellite photos and Street View. From the north, where the car can be left in the parking lot in front of the forester's lodge, but the access is long (about 1300m) and on uncertain terrain. From the west side, the car could be left in one of the two bays on the provincial road 156, from where reaching the point seemed to be easy via a dirt road, but also long, about 1200m. First, I decided to take a look at the dirt road leading from the west. On the spot, it turned out that the road was exactly the width of my car, and at least at first it was grassy. The arable fields on both sides of the road are slightly lower, which gives hope that the road will not be muddy in the further part.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 20 metrów
#2: Widok w kierunku N
#3: Widok w kierunku E
#4: Widok w kierunku S
#5: Widok w kierunku W
#6: Odczyt GPS
#7: Bezposrednie miejscu punktu
#8: Miejsce zaparkowania auta
#9: Droga pomiędzy polami
#10: Bieg przez ściernisko do punktu
#11: Budka myśliwska pod drzewami około 25 metrów od punktu
#12: Trasa dojazdu i dojścia do punktu
ALL: All pictures on one page