W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Lubelskie

1.9 km (1.2 miles) S of Idalin, Lubelskie, Poland
Approx. altitude: 164 m (538 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 158°W

Accuracy: 4 m (13 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards N from the confluence #3: View towards E from the confluence #4: View towards W from the confluence #5: At the confluence - beheaded ;-) (view towards S) #6: GPS readings #7:  House no. 105 in Chruślanki Józefowskie - next to it I parked my car #8: My track on the map	(© Microsoft AutoRoute 2002)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 22°E (visit #2)  

#1: General view of the confluence (towards S)

(visited by Wojciech Czombik)

28-Mar-2006 --

Polski

English

5th confluence out of a trip of 5

Continued from 51°N 23°E

From 51N 23E I went another 15 km further to the east, up to the town of Krasnystaw, where I changed the direction and headed home, which was 550 km away (of which only 94 were highways :-(). But there was one more confluence point on my itinerary – the one between Kraśnik and the Vistula River. The roads I drove towards it were similar to the ones described for 51N 23E – bumpy, full of potholes and flooded with melting snow flowing down the fields. I detoured Kraśnik to avoid traffic jams and via Urzędów and Dzierzkowice came to the village of Chruślanki Józefowskie.

Driving along the village I observed the GPS screen and when the distance to the confluence reached minimum I stopped the car. The confluence was some 350 m away, in the field, almost directly to the north. Fortunately, there was a path running exactly towards the confluence, so this time I avoided hanging around the field and wetting my shoes. I easily covered the distance and found that the “zero” point lay just on the path. It was a peaceful and quiet place, with some birds chirping over my head. I took the pictures (and unfortunately beheaded myself on one of them) and returned to the car. There I had an interesting conversation with people living in house no 105, explaining them the goal of the DCP project.

Visit details:

  • Time at the CP: 14:48
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 4 m
  • GPS altitude: 169 m asl
  • Temperature: 14° C

My track (PLT file) is available here.

Polski

Z przecięcia 51N 23E pojechałem jeszcze 15 km na wschód, do Krasnegostawu i stamtąd skierowałem się w stronę odległego o 550 km domu (z czego tylko 94 km autostradą :-(). Ale w planie miałem jeszcze jedno przecięcie – położone pomiędzy Kraśnikiem a Wisłą. Drogi, którymi jechałem podobne były do tych, opisanych dla 51N 23E – wyboiste, dziurawe i zalewane wodą spływającą z topniejących pól. Ominąłem Kraśnik by uniknąć korków i przez Urzędów i Dzierzkowice dotarłem do wsi Chruślanki Józefowskie.

Jadąc przez wieś obserwowałem wskazania GPS-u i zatrzymałem samochód, gdy odległość do przecięcia osiągnęła minimum. Przecięcie położone było na polu, prawie dokładnie w kierunku północnym, w odległości ok. 350 m. Na szczęście dokładnie w jego kierunku biegła polna droga, tym razem uniknąłem więc pałętania się po polu i moczenia butów. Z łatwością pokonałem niewielką odległość i stwierdziłem, że przecięcie znajduje się na samej ścieżce. Miejsce było ciche i spokojne, słychać było jedynie ćwierkot ptaków. Wykonałem pamiątkowe zdjęcia (obcinając sobie głowę na jednym z nich) i wróciłem do samochodu. Przed odjazdem odbyłem ciekawą rozmowę z mieszkańcami domu nr 105 (przy którym parkowałem), wyjaśniając im cele projektu DCP.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards S)
#2: View towards N from the confluence
#3: View towards E from the confluence
#4: View towards W from the confluence
#5: At the confluence - beheaded ;-) (view towards S)
#6: GPS readings
#7: House no. 105 in Chruślanki Józefowskie - next to it I parked my car
#8: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)
ALL: All pictures on one page