W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Lubelskie

1.9 km (1.2 miles) S of Idalin, Lubelskie, Poland
Approx. altitude: 164 m (538 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 158°W

Accuracy: 1 m (3 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N #3: Widok w kierunku E #4: Widok w kierunku S #5: Widok w kierunku W #6: GPS #7: Stoję dokładnie w punkcie CP #8: Dom drewniany przy szosie a przed nim polna droga do punktu CP #9: Gryka po zachodniej stronie drogi.

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 22°E (visit #3)  

#1: Na tej drodze, pod koniec uprawy gryki (czerwona uprawa po lewje stronie drogi) znajduje się punkt.

(visited by Aleksander Piwkowski)

16-Sep-2007 --

English

Polski

Niedzielny powrót z Hrubieszowa do Krakowa postanowiłem wydłużyć o Kraśnik i leżący około 20 km od niego punkt przecięcia 51N/22E.

Dojazd do punktu jest stosunkowo prosty. Z Kraśnika wyjeżdża się lokalną drogą, bardzo słabo oznakowaną, w kierunku na Dzierzkowice. Dalej jeszcze kilka kilometrów do wsi Sosnowa Wola gdzie należy skręcić ostro w prawo na Chruściani Józefowskie. Po dojechaniu do głównej drogi we wsi należy skręcić w lewo (na zachód) by po około 500 metrach dojechać do polnej drogi odchodzącej od szosy w kierunku północnym. Stąd do punktu pozostaje jeszcze około 250 metrów.

Wjechałem w drogę polną i zaparkowałem na jej poboczu 20 metrów dalej, tuż koło zabudowań gospodarczych. Rutynowo podłączyłem do GPS antenę zewnętrzną i natychmiast deklarowana dokładność wzrosła do 1m. Ruszyłem polna droga na północ. Po kilku minutach, o godzinie 16:45, byłem już na miejscu. Dokładność deklarowana dalej stabilnie stała na 1m, więc bez trudu uzyskałem wskazania 0/0 dokładnie na przecięciu 51N/22E.

W miłej, sielskiej i słonecznej, ale niezbyt gorącej atmosferze wykonałem bez pośpiechu zdjęcia punktu oraz okolicy. GPS przez cały ten czas wskazywał stabilnie 51N/22E. Sam punkt leży dokładnie na tej właśnie polnej drodze, która ciągnie się od szosy w kierunku północnym lekko wznosząc się na niewielkie wzniesienie. Po obu stronach drogi rozciągają się pola uprawne, a na horyzoncie na szczycie wzniesienia widać ścianę drzew. Po południowej stronie widać w dole zabudowania wsi ciągnące się wzdłuż szosy.

Po kwadransie byłem już z powrotem przy samochodzie. W tej przyjemnej okolicy nie mogłem sobie odmówić zrobienia pół godzinnej przerwy w podróży na krótki posiłek. Podróż do Krakowa kontynuowałem przez Annopol, Zawichost i Sandomierz. W tym celu musiałem się cofnąć do wsi Sosnowa Wola i Dzierzkowic. Stąd w kierunku południowo zachodnim ciągnie się wygodna droga na Annopol.

English

Sunday return trip from Hrubieszow to Cracow I decided to lead by longer way through Kraśnik and laying 20 km from it confluence point 51N/22E.

Access to the point is fairly easy. From Kraśnik I took a local road, poorly marked, direction to Dzierzkowice. Past it a few more kilometers to village Sosnowa Wola where you should turn sharply right towards Chruściani Józefowskie. After reaching main road in the village you should turn left (west) and after about 500 metrs reach an unbeaten road leading north. From there it is about 250 meters to the point.

I took the unbeaten road and parked on side of it after 20 meters, just near some buildings. I connected external antenna to the GPS and immediately precision changed to 1m. I walked north. After a few minutes, at 16:45, I was on the place. Precission was still stable at 1m, so I easily got reading of 0/0 precisely on confluence 51N/22E.

In a cozy, idyllic and sunny, but not too warm atmosphere I photographed the point and the surroundings. GPS during all that time was stable at 51N/22E. The very point is at the unbeaten road, which goes from the main road northwards rising to a small hill. There are fields at both sides on the road far away at the hill a forest is visible. To south there are some village builgings placed along the road.

I was back in my car after fifteen minutes. It this pleasant place I could not resist making a half hour break. I continued my way to Cracow through Annopol, Zawichost i Sandomierz, but first I had to back off to villages Sosnowa Wola and Dzierzkowice. From here there is a comfortable road leading south-west to Annopol.


 All pictures
#1: Na tej drodze, pod koniec uprawy gryki (czerwona uprawa po lewje stronie drogi) znajduje się punkt.
#2: Widok w kierunku N
#3: Widok w kierunku E
#4: Widok w kierunku S
#5: Widok w kierunku W
#6: GPS
#7: Stoję dokładnie w punkcie CP
#8: Dom drewniany przy szosie a przed nim polna droga do punktu CP
#9: Gryka po zachodniej stronie drogi.
ALL: All pictures on one page