W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Łódzkie

2.2 km (1.4 miles) NNE of Jacochów, Łódzkie, Poland
Approx. altitude: 114 m (374 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 160°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok sprzed młodnika w kierunku N. / view north - in front of nursery #3: Widok sprzed młodnika (kilkanaście metrów) w kierunku E. / view east from in front of nursery #4: Widok sprzed młodnika (kilkanaście metrów) w kierunku W. / view west #5: GPS #6: Łapanie sygnału przy pomocy zewnętrznej anteny na własnej roboty "wysięgniku". / catching signal with aerial on homemade boom #7: Zdjęcie na granicy młodnika. Stąd już tylko 8m do CP w kierunku południowym. Od lewej Łukasz, Alex, Artur. / from here only 8 meters to confluence, from left: Łukasz, Alex, Artur. #8: Panorama E-S-W z punktu około 20m przed ściana młodnika. / panorama 20 meters in front of nursery #9: dokładnie w punkcie / at spot #10: Niepokalanów - klasztor / monastery

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 20°E (visit #6) (secondary) 

#1: Widok na ścianę młodnika sosnowego za którą (około 8 metrów) znajduje się CP - w kierunku S. / confluence is 8 meters into the nursery

(visited by Aleksander Piwkowski, Artur Piwkowski and Łukasz Piwkowski)

11-Jun-2006 --

polski

English

I planned to visit 52N/20E confluence on my way home from Warsaw - it is close to road Warsaw - Katowice. In order not to go back by the same way I decided to approach the confluence from north.

Having visited Franciscan Monastery in Niepokalanow we went to Sochaczew where we turned south-west into secondary road in direction to Bolimowo. In Bolimowo turn to Nieborów where we reached road 70 (Łowicz - Skierniewice). Drive it for five kilometers and turn into minor road to SSW, which after 500 meters turns WSW. Straight road leads after 4 kilometers to a forest and after 180 meters there is a forest road nearly precisely in direction to confluence. Lack of place on the shoulder made me drive into forest. After 350 meters I found a place to park my car in a tree shadow. From there only about 300 meters remain.

Light wind made walk along forest border nice. Soon we reached a pine nursery. Walking along it, after 25 meters I got a GPS reading stating the confluence is 8 meters into nursery. Now I found out that this nursery is the same trees that were just merely sticking out of ground on my predecessors' photos. Now they are over 5 meters high pine trees. Unfortunately branches are so thick that they make a barrier, a wall guarding access like a dam.

Ambition forbid us to give up. We had a reading 8 meters from confluence, but Artur spotted a tiny clereance. Allmost crawling on our knees between branches with many spikes we reached a place where we could stand up, and it soon turned out there were enough place for taking photos in cardinal directions.

External GPS aerial again did a great job. We managed to put it out abive thickest bush and we even catched a corection signal and we got precision of 2 meters.

Remaining photos we took out of thicket. All that remainded is go back to our car and go home, visiting 51°N 20°E on the way. Unfortunately few hours later, preparing for next confluence visit, I realized that I left my briefcase with marking sheets I prepared for confluence photos. I must have left it in forest near parking plase. If anybody happens to be perhaps it will be still waiting there. Check at 52° 0'10.32"N/ 20° 0'2.62"E.

Polski

Zdobycie punktu 52N/20E zaplanowałem w drodze powrotnej z Warszawy. Znajduje się przecież niezbyt daleko od trasy Warszawa – Katowice. Aby jednak nie cofać się tą samą drogą postanowiłem do CP dotrzeć z kierunku północnego.

Po obejrzeniu Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie minęliśmy Sochaczew skąd odbiliśmy na południowy zachód podrzędną drogą w kierunku Bolimów. W Bolimowie skręt na Nieborów gdzie dotarliśmy do drogi nr 70 (Łowicz - Skierniewice). Po pięciu kilometrach zjazd na podrzędna drogę w kierunku SSW, która po 500 metrach zakręca na WSW. Idealnie prosta droga doprowadza po 4 kilometrach do lasku, gdzie po 180 metrach pojawia się droga leśna niemal dokładnie w kierunku CP. Brak miejsca na poboczu skłonił mnie do wjazdu w las. Po 350 metrach znalazłem dogodne miejsce do zaparkowania w cieniu drzew. Stąd pozostało już tylko nieco ponad 300m.

Letnie powiewy wiatru umilały marsz brzegiem lasu. Niedługo doszliśmy do ściany młodego lasku sosnowego. Idąc wzdłuż jego brzegu po około 25 metrach uzyskałem odczyt, z którego wynikało iż punkt CP znajduje się około 8m w głąb lasku. Teraz dopiero zorientowałem się, że ten młodnik sosnowy, to są te same drzewa, które na zdjęciach poprzedników ledwo wystawały z gruntu. Obecnie, to wysokie miejscami na ponad 5 metrów młode sosenki. Niestety bujnie rozrośnięte gałęzie od samej ziemi splątane ze sobą tworzą barierę, prawdziwą ścianę broniąca dostępu niczym zapora.

Ambicja nie pozwoliła nam jednak „odpuścić”. Mieliśmy odczyt na 8m od CP, ale za zbitą gęstwiną Artur wypatrzył mały prześwit, jakby mikroskopijną polankę. Niemal czołgając się po ziemi, rozgarniając ostre, sterczące szpikulcami gałęzie, na kolanach dotarliśmy do miejsca, gdzie można było swobodnie się wyprostować, a jak się po chwili okazało, znalazło się nawet sporo miejsca na perspektywę zdjęć w kierunkach E-W.

Zewnętrzna antena GPS nie po raz pierwszy znakomicie się sprawdziła. Dzięki jej wystawieniu ponad największą gęstwinę złapaliśmy nawet sygnał korekcyjny, dzięki czemu dokładność sięgnęła 2m.

Pozostałe zdjęcia, w tym pamiątkowe, zrobiliśmy już przed młodnikiem. Pozostało już tylko dojść do samochodu i wracać do domu, po drodze zahaczając jeszcze o punkt 51°N 20°E. Niestety, dopiero pod wieczór, przygotowując się na dojście do kolejnego punktu stwierdziłem brak teczki z pamiątkowymi arkuszami oznaczeń punktów. Została zapewne w lesie w miejscu postoju. Jeśli tam będziesz, może jeszcze będzie czekać na ciebie ? Zobacz w punkcie 52° 0'10.32"N/ 20° 0'2.62"E.


 All pictures
#1: Widok na ścianę młodnika sosnowego za którą (około 8 metrów) znajduje się CP - w kierunku S. / confluence is 8 meters into the nursery
#2: Widok sprzed młodnika w kierunku N. / view north - in front of nursery
#3: Widok sprzed młodnika (kilkanaście metrów) w kierunku E. / view east from in front of nursery
#4: Widok sprzed młodnika (kilkanaście metrów) w kierunku W. / view west
#5: GPS
#6: Łapanie sygnału przy pomocy zewnętrznej anteny na własnej roboty "wysięgniku". / catching signal with aerial on homemade boom
#7: Zdjęcie na granicy młodnika. Stąd już tylko 8m do CP w kierunku południowym. Od lewej Łukasz, Alex, Artur. / from here only 8 meters to confluence, from left: Łukasz, Alex, Artur.
#8: Panorama E-S-W z punktu około 20m przed ściana młodnika. / panorama 20 meters in front of nursery
#9: dokładnie w punkcie / at spot
#10: Niepokalanów - klasztor / monastery
ALL: All pictures on one page