W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Lubelskie

2.2 km (1.4 miles) NNE of Gliniska Bobrowe, Lubelskie, Poland
Approx. altitude: 234 m (767 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 157°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / view N #3: Widok w kierunku E / view E #4: Widok w kierunku S / view S #5: Widok w kierunku W / wiew W #6: GPS #7: Droga przez wieś z wjazdem do gospodarstwa. / village road with farm entry #8: Wjazd do gospodarstwa, najkrótsza droga do punktu. / road to farm, shortest way to point #9: Zdobywcy, od lewej / conquerors - from left: Alex, Artur, Łukasz.

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 23°E (visit #3) (secondary) 

#1: Widok na CP w kierunku NE z odleglości okolo 25m./view NE onto confluence from 25 m

(visited by Aleksander Piwkowski, Łukasz Piwkowski and Artur Piwkowski)

03-Aug-2006 --

Polski

English

It is third time this year that I am in Hrubieszów region. This time even a bit further. I return to Kraków through Zamość and earlier through Krasnystaw and I can't miss this opportunity to visit point 51N/23E.

On a clear, perhaps even little hot, day we depart from Dubienka through Wojsławice to Zamość. We drive onto road 846 in Krasnymstaw. We turn north and after two kilometers left towards Lublin. We round Krasnystaw and just past its north-west border turn left onto a local wroad to Jaślików. After about 9 kilometers of tarmac road we reach w village Majdan Krzywski. We leave our car on the roadside in a tree shadow - remaining 300 south can only by covered by foot.

We walk on a road leading to a farm. Car traces on the grass lead us after a dozen meters to a fencing. Here we turn onto a field to go around the farm from west. We walk onto a stubble and following tractor traces we reach field boundary. Freshly cut crop makes it easy for us to reach a bushy stripe. Unfortulately point 51N/23E is about 30 metrów into thorns. Wading through it we find the landowner not doing his job because we reach the point with many thorn marks and nettle stings.

After few steps in area of several dozen centimeters we catch 0/0 point so I try to catch it on a photograph. As always it is a difficult task but eventually I manage to get a photo with no reflections and a readable description. Now I shot a small panorama showing the point and it is time to go back. Lack of tripod makes it not possible to shot a photo showing all visitors. We find a place where we can put our camera after walking 250 meters, just near the farm.

Polski

W okolicach Hrubieszowa jestem w tym roku już po raz trzeci. Tym razem nawet nieco dalej. Droga powrotna do Krakowa wypada przez Zamość, a wcześniej przez Krasnystaw, więc nie da się ominąć okazji by odwiedzić punktu 51N/23E.

W pogodny, a nawet nieco upalny dzień wyruszamy z Dubienki przez Wojsławice do Zamościa. Na drogę numer 846 wjeżdżamy już właściwie w Krasnymstawie. Skręcamy na północ i po dwóch kilometrach odbijamy w lewo na Lublin. Objeżdżamy Krasnystaw i zaraz za jego północno zachodnimi granicami skręcamy w lewo na lokalną drogę na Jaślików. Dalej po około 9 kilometrach asfaltowej drogi docieramy do wsi Majdan Krzywski. Samochód zostawiamy na poboczu drogi w cieniu rozłożystych drzew, ponieważ pozostałe 300 metrów w kierunku południowym można pokonać tylko pieszo.

Z szosy schodzimy na poprzeczny dojazd do gospodarstwa. Wyjeżdżony ślad kół na trawie podjazdu doprowadza nas po kilkunastu metrach do ogrodzenia. Tu skręcamy w pole obchodząc zagrodę od strony zachodniej. Wkraczamy na rżysko i śladami traktora docieramy do granic pola. Wykoszony pas zboża pozwala na łatwy dostęp do pasa krzewów. Niestety, punkt 51N/23E jest jakieś 30 metrów w głąb pasa tych kolczastych krzewów. Przedzierając się przez nie przekonujemy się o niezbyt gospodarskiej ręce właściciela ponieważ do punktu docieramy pokłuci i poparzeni przez licznie tu rosnące pokrzywy.

Po krótkim dreptaniu w promieniu kilkudziesięciu centymetrów łapiemy punkt 0/0 więc staram się szybko złapać go na fotografii. Jak zwykle okazuje się to jednak karkołomnym wyczynem. W końcu udaje się zrobić ujęcie bez odbić i z czytelnym opisem pozycji. Jeszcze tylko mała panorama na punkt i wracamy. Brak statywu uniemożliwia zrobienie wspólnego zdjęcia pamiątkowego. Aparat udaje się ustawić do zdjęcia dopiero po 250 metrach, tuż koło zabudowań gospodarskich.


 All pictures
#1: Widok na CP w kierunku NE z odleglości okolo 25m./view NE onto confluence from 25 m
#2: Widok w kierunku N / view N
#3: Widok w kierunku E / view E
#4: Widok w kierunku S / view S
#5: Widok w kierunku W / wiew W
#6: GPS
#7: Droga przez wieś z wjazdem do gospodarstwa. / village road with farm entry
#8: Wjazd do gospodarstwa, najkrótsza droga do punktu. / road to farm, shortest way to point
#9: Zdobywcy, od lewej / conquerors - from left: Alex, Artur, Łukasz.
ALL: All pictures on one page