W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Bayern

1.9 km (1.2 miles) S of Arnstein-Schwebenried, Bayern, Germany
Approx. altitude: 288 m (944 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 170°W

Accuracy: 4 m (13 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards W from the confluence #3: View towards S from the confluence #4: View towards E from the confluence #5: GPS readings #6: At the confluence (view towards N) #7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009) #8: At the confluence monument #9: Confluence monument - detail #10: Fingerpost sign to the confluence monument

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 10°E (visit #11)  

#1: General view of the confluence (towards N)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

02-Mar-2009 -- 6th confluence out of a trip of 7

Continued from 50°N 09°E

From 50N 09E I went east on the A3 towards Würzburg. Near Wertheim I left the motorway and driving on local roads I crossed the Main River two more times – in Marktheidenfeld and in Retzbach (the first time I had done it near 50N 09E). The Main that flows through the federal states of Bavaria, Baden-Württemberg and Hesse is meandering all the time. Even though the distance between Kulmbach (where the Red Main and the White Main (Weisser Main) join) and the confluence of the Main and the Rhine is ca. 230 km the total length of the river is 524 km. From the bridges I could notice that the water stage was quite high after the spring melt.

At 16:20 I came to a junction near 50N 10E where the Bundesstraße B26a turned into a highway. From there I drove a dirt, muddy road running along the main one and after ca. 1 km I arrived at the confluence monument. It was a stone globe with some inscriptions erected by a local community of Arnstein. However, the actual zero point according to WGS’84 was ca. 300 m away.

I entered a field and went north. There was no sunshine and it was quite cold but the air was pleasantly fresh and birds were singing around. I easily found the confluence point with a perfect (for my GPS receiver) accuracy of 4 m.

I took the usual pictures and following my own track I returned to the car. The road was quite narrow and muddy and I had some problems to turn around the car. I didn’t want to bury myself in mud for the end. When I had successfully got out of the muddy trap I went back to B26a and then drove to a nearby little town of Werneck.

Continued at 50°N 11°E

Visit details:

  • Time at the CP: 16:43
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 4 m
  • GPS altitude: 285 m asl
  • Temperature: 8 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

02 marca 2009 -- Z 50N 09E pojechałem autostradą A3 na wschód, w kierunku Würzburga. W okolicach Wertheim zjechałem z autostrady i jadąc bocznymi drogami jeszcze dwukrotnie przekroczyłem rzekę Men – w Marktheidenfeld i w Retzbach (po raz pierwszy uczyniłem to w pobliżu 50N 09E). Men, który przepływa przez Bawarię, Badenię-Wirtembergię i Hesję, na całej swojej długości bezustannie meandruje. Chociaż odległość pomiędzy Kulmbach (gdzie łączą się Czerwony i Biały Men) a ujściem Menu do Renu wynosi ok. 230 km, to całkowita długość rzeki wynosi aż 524 km. Z mostów widziałem, że po ostatnich roztopach poziom wody był dość wysoki.

O 16:20 dotarłem do skrzyżowania w pobliżu 50N 10E, gdzie droga B26a zmieniała się w drogę ekspresową. Stąd pojechałem gruntową, błotnistą drogą, biegnącą wzdłuż drogi głównej i po ok. 1 km dojechałem do pomnika upamiętniającego przecięcie. Była to kamienna kula z zaznaczonymi liniami południka i równoleżnika i herbem Arnstein – gminy, na terenie której znajduje się przecięcie. Jednak do rzeczywistego punktu przecięcia wg współrzędnych WGS’84 było stąd ok. 300 m.

Wszedłem na obsadzone roślinkami pole i skierowałem się na północ. Nie było słońca i było dość chłodno, ale powietrze było przyjemnie świeże, a wokół mnie ćwierkały ptaki. Z łatwością zlokalizowałem punkt przecięcia ze znakomitą (jak dla mojego GPS-u) dokładnością 4 m.

Wykonałem tradycyjne zdjęcia i po własnych śladach wróciłem do samochodu. Droga była dość wąska i błotnista i miałem pewne problemy, aby zawrócić samochód. Nie chciałem na koniec zagrzebać się w błocie. Gdy wreszcie wydostałem się z błotnistej pułapki wróciłem do drogi B26a i pojechałem do pobliskiego miasteczka Werneck.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards N)
#2: View towards W from the confluence
#3: View towards S from the confluence
#4: View towards E from the confluence
#5: GPS readings
#6: At the confluence (view towards N)
#7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009)
#8: At the confluence monument
#9: Confluence monument - detail
#10: Fingerpost sign to the confluence monument
ALL: All pictures on one page