W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Hessen

1.5 km (1.0 miles) SSE of Mainhausen-Zellhausen, Hessen, Germany
Approx. altitude: 134 m (439 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 171°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards W from the confluence #3: View towards N from the confluence #4: View towards E from the confluence #5: GPS readings #6: At the confluence (view towards SE) #7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009) #8: Nearby bridge over the motorway #9: A3 motorway #10: Mainhausen - masts of the DCF77 longwave time signal radio station

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 9°E (visit #15)  

#1: General view of the confluence (towards S)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

02-Mar-2009 -- 5th confluence out of a trip of 7

Continued from 51°N 08°E

After a 150 km drive on A45 I crossed the Main river near Mainflingen and took the Exit 48 to Mainhausen. I turned West and passed by a large radio transmitter. Antenna wires were spanned among several tall masts a few dozen meters in height. It was the DCF77 longwave time signal radio station. If you happened to have a radio controlled clock in Europe it was most probably controlled just from there.

I drove through the village of Zellhausen / Mainhausen and with a detour due to road works I reached the forest edge. The further way was marked with a sign “Privatweg gesperrt” so I left the car ca. 600 m away from the confluence and continued on foot.

The noise from the nearby A3 motorway was very audible. The closer I was the more annoying sound could be heard. I went through the forest and after a 10 minutes easy walk I came to the verge of the motorway. The road ran on the embankment, a couple of meters above the ground, with some fallen trees lying on the slope. The floor of the wood was covered with the brown leaves of last fall. Among leaves I found a confluence marked left by one of the previous visitors and not far from it a point where all decimal digits on my GPS display became zeroes.

It was dark and cloudy but fortunately it wasn’t raining. I took the usual pictures and went to a nearby “Goldbergbrücke” pedestrian and cyclist bridge over the motorway. Endless columns of cars and trucks were passing by with unlimited speed. The noise was even more painful there. It was a sad “signum temporis” of the environment we live in. Motorways are so convenient to get to remote locations, and yet so arduous when we already are there. Having thought so, I returned to the car and took the A3 for Würzburg…

Continued at 50°N 10°E

Visit details:

  • Time at the CP: 14:10
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 5 m
  • GPS altitude: 119 m asl
  • Temperature: 9 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

02 marca 2009 -- Po 150-kilometrowej podróży autostradą A45 przejechałem przez Men w pobliżu Mainflingen i zjechałem zjazdem nr 48 do Mainhausen. Jadąc na zachód przejechałem w pobliżu ogromnej radiowej stacji nadawczej. Druty anten rozpięte były na kilku kilkudziesięciometrowej wysokości masztach. Była to stacja nadająca na falach długich sygnał czasu DCF77. Użytkownicy sterowanych radiem zegarów w Europie otrzymują sygnał czasu właśnie stąd.

Przejechałem objazdem (z uwagi na prace drogowe) przez wieś Zellhausen / Mainhausen i dotarłem do skraju lasu. Dalsza droga oznakowana była tabliczką “Privatweg gesperrt”, zaparkowałem więc samochód w odległości ok. 600 m od przecięcia i ruszyłem w dalszą drogę pieszo.

Hałas z pobliskiej autostrady A3 był bardzo dobrze słyszalny. Im byłem bliżej tym bardziej irytujący był to dźwięk. Przeszedłem przez las i po ok. 10-minutowym spacerku doszedłem do skraju autostrady. Przebiegała ona w tym miejscu na nasypie, kilka metrów powyżej powierzchni ziemi. Na zboczach nasypu leżało wiele powalonych drzew, zaś ziemię pokrywała warstwa brązowych liści z ubiegłej jesieni. Pomiędzy liśćmi odnalazłem marker przecięcia pozostawiony przez jednego z poprzednich odwiedzających a niedaleko niego miejsce, w którym wszystkie cyfry dziesiętne na moim GPS-ie stały się zerami.

Było pochmurno ale na szczęście nie padało. Wykonałem tradycyjne fotografie i poszedłem na pobliski “Goldbergbrücke” – kładkę nad autostradą dla pieszych i rowerzystów. Niekończące się kolumny samochodów pędziły pode mną z nieograniczoną prędkością. Hałas był tu jeszcze bardziej dokuczliwy. Był to smutny “signum temporis” środowiska, w którym żyjemy. Autostrady są tak wygodne, gdy musimy dostać się w odległe rejony, i tak uciążliwe, gdy już tam jesteśmy. Co pomyślawszy wróciłem do samochodu i wjechałem na autostradę A3 w kierunku Würzburga…


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards S)
#2: View towards W from the confluence
#3: View towards N from the confluence
#4: View towards E from the confluence
#5: GPS readings
#6: At the confluence (view towards SE)
#7: My track on the satellite image (© Google Earth 2009)
#8: Nearby bridge over the motorway
#9: A3 motorway
#10: Mainhausen - masts of the DCF77 longwave time signal radio station
ALL: All pictures on one page