W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Kujawsko-Pomorskie

1.1 km (0.7 miles) E of Świętosław, Kujawsko-Pomorskie, Poland
Approx. altitude: 95 m (311 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 161°W

Accuracy: 1 m (3 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Widok ze skrzyżowania z drogą dojazdową do gospodarstwa / view to access road #9: Ja w punkcie razem z Pixlem / Visitors at the CP #10: Trasa dojazdu / Access road #11: Trasa dojścia / Route

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 19°E (visit #8)  

#1: Widok na punkt z około 20 metrów / Confluence view in 20 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

06-Sep-2021 – Punkt 53°N 19°E jest drugim punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni punkt zdobyty dzień wcześniej to 52°N 19°E. Wbrew oczekiwaniom i zdjęciom Street View dojazd do punktu jest bezproblemowy. Od miejscowości Świętosław prowadzi droga asfaltowa w kierunku NE, a następnie droga żwirowa w kierunku SE niemal dokładnie do punktu 53°N 19°E, jednak wąska droga żwirowa wyklucza parkowanie tuż przy punkcie. Około 95 metrów dalej znajduje się jednak niewielkie miejsce u styku drogi dojazdowej do gospodarstwa. Piękny słoneczny dzień z lekkim chłodnym wiatrem zachęcał do spacerów - nasz spacer zakończył się jednak po 95 metrach.

Punkt 53°N 19°E jest położony w polu dosłownie 7 metrów od drogi. Pole nie było obsiane więc bez problemów mogliśmy dokonać pomiarów i zrobić zdjęcia, co dzięki antenie zewnętrznej udało się bardzo szybko i z doskonałą dokładnością. Już po kilkunastu minutach byliśmy w drodze do następnego punktu, którym był 53°N 20°E.

English

06-Sep-2021 – Point 53°N 19°E is the second point reached during the September holiday trip – the previous point reached the day before was 52°N 19°E. Contrary to expectations and Street View photos, access to the point is trouble-free. From the village of Świętosław there is an asphalt road towards the NE, and then a gravel road towards the SE almost exactly to point 53°N 19°E, however, the narrow gravel road excludes parking right next to the point. About 95 meters further, however, there is a small place at the junction of the access road to the farm. A beautiful sunny day with a slight cool wind encouraged walking - however, our walk ended after 95 meters.

Point 53°N 19°E is located in a field literally 7 meters from the road. The field was not sown, so we were able to take measurements and take pictures without any problems, which was possible thanks to the external antenna very quickly and with excellent accuracy. After several minutes we were on our way to the next point, which was 53°N 20°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 20 metrów / Confluence view in 20 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Widok ze skrzyżowania z drogą dojazdową do gospodarstwa / view to access road
#9: Ja w punkcie razem z Pixlem / Visitors at the CP
#10: Trasa dojazdu / Access road
#11: Trasa dojścia / Route
ALL: All pictures on one page