W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Łódzkie

1.1 km (0.7 miles) E of Dzierżawy, Łódzkie, Poland
Approx. altitude: 102 m (334 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 161°W

Accuracy: 3 m (9 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Ja w punkcie 52°N 19°E / Visitor at the CP #9: Droga dojazdowa z miejscem postoju / Parking #10: Pies oczekujący mojego powrotu / My dog is waiting for my return #11: Trasa dojazdu / Assess road map #12: Trasa dojścia do punktu / Accees path map

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 19°E (visit #9)  

#1: Widok na punkt z drogi z odległości około 50 m / Conflurncr view ib 50 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

05-Sep-2021 – We wrześniu przyszedł czas na kontynuację wyprawy wakacyjnej, rozpoczętej i przerwanej w czerwcu, której celem jest osiągniecie wszystkich brakujących mi jeszcze punktów przecięcia na terenie Polski. Czekały na taką okazję 15 lat, bo tyle minęło czasu od zdobycia ostatniego z dotychczas zdobytych. W czerwcu udało się osiągnąć 2 z 21 brakujących. Tym razem w planie jest osiągnięcie pozostałych 19. Mam zamiar dokonać tego w jednej nieprzerwanej wyprawie moim mini kamperem w towarzystwie mojego ukochanego psa Pixela. Punkt 52°N 19°E jest pierwszym z nich.

Dojazd bardzo łatwy od strony południowo zachodniej wąską asfaltową drogą, zapewne jest to dojazd techniczny do autostrady. Auto zaparkować można na utwardzonym poboczu tuż przy płocie przebiegającej obok autostrady A2. Sam punkt 52°N 19°E znajduje się na dzikiej łące około 60 metrów na południe od drogi. Dojście na przełaj poprzez wysoką trawę, teren nie jest grząski, bez problemów można iść w lekkim obuwiu. Teren odkryty, dzień słoneczny, pogodny, więc znalezienie punktu i ustalenie GPS poszło dość szybko. Po wykonaniu zdjęć, powrocie do auta i napojeniu oczekującego na mnie psa, ruszyłem dalej w kierunku punktu 53°N 19°E.

English

05-Sep-2021 – In September, the time has come to continue the holiday trip, which started in June and was interrupted in June. The aim was to reach all missing confluence points in Poland. We have been waiting for such an opportunity for 15 years, because that's how long it's been since we had the last one visited so far. In June, the second of the 21 missing confluences was achieved. This time the plan is to reach the remaining 19 points. I'm going to do it in one uninterrupted trip with my mini motorhome in the company of my beloved dog Pixel. Point 52°N 19°E is the first one.

Access is very easy from the south-west by a narrow asphalt road, probably it is only a construction access to the motorway. The car can be parked on the roadside right next to the fence of the A2 motorway. The point 52°N 19°E itself is located in a wild meadow about 60 meters south of the road. Cross-country access is through tall grass, the terrain is not muddy, you can easily walk in light footwear. Outdoor area, sunny, so finding the point and fixing the GPS went quite quickly. After taking pictures, returning to the car and watering the waiting dog, I continued towards point 53°N 19°E..


 All pictures
#1: Widok na punkt z drogi z odległości około 50 m / Conflurncr view ib 50 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Ja w punkcie 52°N 19°E / Visitor at the CP
#9: Droga dojazdowa z miejscem postoju / Parking
#10: Pies oczekujący mojego powrotu / My dog is waiting for my return
#11: Trasa dojazdu / Assess road map
#12: Trasa dojścia do punktu / Accees path map
ALL: All pictures on one page