W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Mazowieckie

near Fiałkowo, Mazowieckie, Poland
Approx. altitude: 112 m (367 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 159°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Ja z Pixiem w punkcie pomiaru / Exact spot marked by gps #9: Polna dróżka przez malutki las, właściwie lasek, bezpośrednio doprowadza do skraju pola / A dirt path through a tiny forest #10: Polna dróżka skrajem pola / A dirt path at the edge of a field #11: Mapa sytuacyjna dojazdu / Location map of the route #12: Mapa sytuacyjna dościa / Other scale map

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 21°E (visit #4)  

#1: Widok na punkt z około 15 metrów / Confluence view in 15 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

06-Sep-2021 – Punkt 53°N 21°E jest czwartym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni zdobyty punkt to 53°N 20°E. Dojazd w pobliże punktu przez cały czas drogą asfaltowa w dobrym stanie. Zaplanowałem zaparkowanie auta w miejscu najbardziej dogodnym wypatrzonym na zdjęciach satelitarnych jeszcze w domu podczas przygotowań. Na miejscu okazało się, że prawie wszystko się zgadza, tylko na postawienie auta nie ma miejsca na drodze. Trzeba było wjechać nieco w polną drogę mając nadzieję, że przez ten krótki czas pomiaru nikomu to nie będzie przeszkadzało. Wypatrzoną uprzednio polną drogą dotarłem bez problemów w bezpośrednie pobliże punktu, wprost na świeżo zaorane pole.

Punkt 53°N 21°E leży gdzieś pomiędzy bruzdami, kilka metrów od ściany drzew w kierunku południowym, niemal na wprost polnej drogi, która mnie tu doprowadziła. Szybkie pomiary GPS, niemal natychmiast osiągnięty punkt GPS 0/0, jednak dokładność jedynie 2 m, i nie chciała spaść. No cóż, szybkie fotki we wszystkie strony świata, na punkt, kilka po okolicy, i dalej w drogę. W tym dniu był to już trzeci punkt DCP i kolejna godzina w drodze począwszy od Torunia, więc bardzo zmęczony w planie miałem już tylko udać się na planowane miejsce noclegu nad Narwią w pobliżu Wizny.

Następny punkt to 54°N 23°E

English

06-Sep-2021 – Point 53°N 21°E is the fourth point reached during the September holiday trip – the previous point was 53°N 20°E. Access to the vicinity of the point all the time by asphalt road in good condition. I planned to park the car in the most convenient place spotted on satellite photos while still at home during the preparations. On the spot, it turned out that almost everything is correct, only there is no place to park the car on the road. We had to drive a bit into a dirt road, hoping that it would not disturb anyone during this short measurement time. Following a previously spotted dirt road, I reached the immediate vicinity of the point, straight to a freshly plowed field, without any problems.

Point 53°N 21°E lies somewhere between the furrows, a few meters from the wall of trees in a southerly direction, almost directly opposite the dirt road that led me here. Quick GPS measurements, GPS 0/0 point reached almost immediately, but accuracy was only 2 m, and it wouldn't drop. Well, quick photos in all directions of the world, to the point, a few around, and then on the road. On that day it was already the third DCP point and another hour on the way starting from Toruń, so I was very tired in the plan and had only to go to the planned place of accommodation on the Narew River near Wizna.

Next confluence is 54°N 23°E


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 15 metrów / Confluence view in 15 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Ja z Pixiem w punkcie pomiaru / Exact spot marked by gps
#9: Polna dróżka przez malutki las, właściwie lasek, bezpośrednio doprowadza do skraju pola / A dirt path through a tiny forest
#10: Polna dróżka skrajem pola / A dirt path at the edge of a field
#11: Mapa sytuacyjna dojazdu / Location map of the route
#12: Mapa sytuacyjna dościa / Other scale map
ALL: All pictures on one page