W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Warmińsko-Mazurskie

2.9 km (1.8 miles) NW of Warkały, Warmińsko-Mazurskie, Poland
Approx. altitude: 129 m (423 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 160°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPE reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Bezposrednie miejsce punktu z oznaczoniem tyczką z odbiornikiem GPS / The direct location of the point marked with a pole with a GPS receiver #9: Droga dojazdowa pod górę i ze stromymi brzegami / he access road is uphill and has steep banks #10: Miejsce na zaparkowanie / Parking #11: Trasa dojścia do punktu /The route to CP

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 20°E (visit #5) (secondary) 

#1: Widok na punkt z około 70 metrów / Confluence view in 70 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

10-Sep-2021 – Punkt 54°N 20°E jest ósmym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni zdobyty punkt to 54°N 21°E.

Punkt znajduje się na polu uprawnym pomiędzy gospodarstwami, z których najbliższy odległy jest o około 150 m. Dojazd do wsi nie nastręcza trudności. Stosunkowo wygodny dojazd kończy się jednak przy skrzyżowaniu w środku wsi. Od tego miejsca w pobliże punktu prowadzi wąska polna droga która w połowie przeradza się w wąwóz o na tyle wysokich poboczach, że niemożliwe staje się zaparkowanie bez zatarasowania przejazdu. Tutaj trzeba więc podjąć decyzję, czy zaparkować przy skrzyżowaniu i iść do punktu około 500 metrów, czy też szukać miejsca na zaparkowanie trochę dalej. Zdecydowałem się pojechać przez ten wąwóz i okazało się, że jakieś 50 m za jego wzniesieniem znajdują się małe wąskie ni to wnęki, ni to dojazdy do pola dla ciężkiego sprzętu. W każdym razie dało się tam zaparkować, dzięki czemu zaoszczędziłem sporo czasu i nie musiałem prowadzić ze sobą na pomiary psa.

Od miejsca zaparkowania miałem do punktu 54°N 20°E do przejścia niecałe 150 m najpierw wzdłuż wąwozu a później prostopadle do niego po polu. Namiar na punkt uzyskałem bardzo szybko z dokładnością 2 m. Po dokonaniu dokumentacji fotograficznej i powrocie do auta zdecydowałem się na zjazd wąwozem (nawet udało się zawrócić w tej wnęce) i wyjazd ze wsi w kierunku południowym, ponieważ moim następnym celem była Dylewska Góra. Decyzja o kierunku wyjazdu nie była zbyt szczęśliwa, ponieważ okazało się że w tym kierunku prowadzi jedynie polna droga o niezbyt równej nawierzchni. Mimo to szczęśliwie udało się dojechać, poprzez wieś Warkały, do drogi wojewódzkiej 528.

Następny punkt to 54°N 19°E.

English

10-Sep-2021 – Confluence point 54°N 20°E is the eighth point reached during the September holiday trip – the previous point was 54°N 21°E.

The point is located on a farmland between farms, the nearest of which is about 150 m away. Access to the village is not difficult. Relatively convenient access, however, ends at the crossroads in the middle of the village. From this point, a narrow dirt road leads to the point, which in the middle turns into a ravine with shoulders high enough that it becomes impossible to park without blocking the passage. Here you have to decide whether to park at the intersection and walk to the point about 500 meters away, or look for a parking space a little further. I decided to go through this gorge and it turned out that some 50 m behind its elevation there are small narrow alcoves, half accesses to the field for heavy equipment. Anyway, it was possible to park there, which saved me a lot of time and I didn't have to take the dog with me to the measurements.

From the parking place to point 54°N 20°E I had to walk less than 150 m, first along the ravine and then perpendicularly to it across the field. I got the bearing to the point very quickly with an accuracy of 2 m. After making the photographic documentation and returning to the car, I decided to go down the ravine (I even managed to turn around in this niche) and leave the village towards the south, because my next goal was Dylewska Góra. The decision on the direction of departure was not very happy, because it turned out that only a dirt road with a not very smooth surface leads in this direction. Despite this, we managed to get to the provincial road 528 through the village of Warkały.

The next point is 54°N 19°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 70 metrów / Confluence view in 70 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPE reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Bezposrednie miejsce punktu z oznaczoniem tyczką z odbiornikiem GPS / The direct location of the point marked with a pole with a GPS receiver
#9: Droga dojazdowa pod górę i ze stromymi brzegami / he access road is uphill and has steep banks
#10: Miejsce na zaparkowanie / Parking
#11: Trasa dojścia do punktu /The route to CP
ALL: All pictures on one page