W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Śląskie

near Jankowice, Śląskie, Poland
Approx. altitude: 242 m (793 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 161°W

Accuracy: 50 m (164 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View to the South #3: View to the East #4: View to the West #5: Panorama #6: GPS Reading #7: The Confluence Hunters #8: Crucifix in Jankovice

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 19°E (visit #4)  

#1: The Confluence - View to the North

(visited by Rainer Mautz and Elionora)

29-Apr-2006 --

wersja Polska

English

This is the sixth visit out of an 11-confluence-hunt along the 50 degree latitude line. The trip starts at 50°N 13°E and follows our previous hunt westwards along the 50 degree line.

After a successful visit of 50°N 18°E, we stayed the night in Pszczyna (German: Pleß) which is a town in southern Poland with 26,000 inhabitants and located 4 km south-west of the confluence. In the morning, the daylight would start at 5:00 am, so I had the intention to have an extremely early visit of the confluence point. But we were quite exhausted from the previous 5-confluences-day and we also didn’t want to miss our breakfast, which could not be served before 7 am. After we had asked for the correct pronunciation of Pszczyna (which sounds like ‘Pshstinna’), we left our hotel and drove to the road Slote Lany 99 in the village Jankowice. This was a 12 minutes drive through a rainy Saturday morning.

In front of the entrance of the farm house, it was still another 49 m to go, but we didn’t want to disturb the family in the early morning and decided to take the pictures at the gate. Previous visitors had already documented the exact location of the point.

Interestingly, the barn and the farm house must have been renovated within the last 5 years, because on a visit in May 2001 it wasn’t renovated. The house has a new yellowish colour now and the gate is now in black. Otherwise, not much has changed to the location.

CP visit details:

 • Time at the CP: 7:57 a.m.
 • Driving time to get to the CP: 12 minutes
 • Driving distance: 6 km (122 km from 50°N 18°E)
 • Distance of car parking: 61 m
 • Distance to a track: 61 m
 • Distance to a road: 61 m
 • Distance to houses: 0 m
 • Topography: flat
 • Minimal distance according to GPS: 49.3 m
 • Position accuracy at the CP: 4 m
 • GPS height: 250 m
 • Vegetation: At the barn, some lawn and flowerpots nearby
 • Weather: rain, 8° C (felt temperature)
 • Specialities: The location right next to the barn door.
 • Description of the CP: In Southern Poland near the city Pszczyna. Belongs to the village Jankowice, which consists of scattered farm houses with gardens inbetween.
 • Given Name: The Barn Door Confluence

Story continues at 50N 20E.

Wersja Polska

Szóste z 11-przecięciowej wyprawy po równoleżniku 50 stopni szerokości północnej. Wyprawa zaczyna się od 50°N 13°E i jest ciągiem dalszym naszej poprzedniej wyprawy na zachód po tym równoleżniku.

Po udanej wizycie na 50°N 18°E, przenocowaliśmy w Pszczynie (niemiecka nazwa: Pleß), miejscowości w południowej Polsce z 26,000 mieszkańców, 4 km na południowy zachód od przecięcia. Robi się jasno o piatej rano i chciałem odwiedzić pierwsze przecięcie ekstremalnie wcześnie. Ale byliśmy dość wyczerpani po wczorajszych pięciu przecięciach i nie chcieliśmy stracić śniadania, które mogliśmy dostać od 7 rano. Poprosiliśmy o nauczenie nas wymawiać Pszczyna poprawnie (co brzmi jak ‘Pshstinna’), opuściliśmy hotel i pojechaliśmy na Złote Łany 99 w wiosce Jankowice. W deszczowy niedzielny poranek jechaliśmy 12 minut.

Przy bramie wejściowej było jeszcze 49 metrów do celu, ale nie chcieliśmy przeszkadzać mieszkańcom tak wcześnie rano i zdecydowaliśmy się zrobić zdjęcia przed bramą. Poprzedni odwiedzający już oznaczyli dokładnie położenie przecięcia.

Co ciekawe, stodoła i dom musiały być wyremontowane w ciągu ostatnich 5 lat, ponieważ przy okazji poprzedniej wizyty w maju 2001 nie były odnowione. Dom jest teraz żółtawy a brama czarna. Poza tym niewiele się zmieniło w tym miejscu.

Szczegóły techniczne:

 • Czas na przecięciu: 7:57 rano
 • Dojazd do przecięcia 12 minut
 • Dojazd: 6 km (122 km z 50°N 18°E)
 • Distance of car parking: 61 m
 • Odległość od samochodu: 61 m
 • Odległość od drogi: 61 m
 • Odległość od zabudowań: 0 m
 • Topografia: płasko
 • Minimalna odległość wg. GPS: 49.3 m
 • Dokładność pozycji na przecięciu: 4 m
 • Wysokość: 250 m npm
 • Roślinność: w stodole, trochę trawy i kwiatów niedaleko
 • Pogoda: deszcz, 8° C (temperatura odczuwalna)
 • Cechy wyróżniające: miejsce tuż przy drzwiach stodoły.
 • Opis przecięcia: w południowej Polsce niedaleko miasta Pszczyna, w wiosce Jankowice, która składa się z porozrzucanych zabudowań z ogródkami pomiędzy.
 • Nazwa: Przecięcie przy Drzwiach od Stodoły

Ciąg dalszy na 50N 20E.


 All pictures
#1: The Confluence - View to the North
#2: View to the South
#3: View to the East
#4: View to the West
#5: Panorama
#6: GPS Reading
#7: The Confluence Hunters
#8: Crucifix in Jankovice
ALL: All pictures on one page