W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Śląskie

near Jankowice, Śląskie, Poland
Approx. altitude: 242 m (793 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 161°W

Accuracy: 61 m (200 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Nearby road (view towards W) #3: Jankowice village (view towards E) #4: 99 Złote Łany Street #5: GPS readings #6: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 19°E (visit #3)  

#1: Jankowice near Pszczyna, 99 Złote Łany Street - the confluence is 60 m away (in a barn). View towards NE.

(visited by Wojciech Czombik)

21-Jul-2005 --

Polski

English

3rd confluence out of a trip of 5

Continued from 51°N 19°E .

Having run errands in Katowice I set off towards Cracow in the evening, following the route that was possibly not the shortest one but went near to the 50N 19E confluence, that is through Pszczyna. In Pszczyna I turned towards Bieruń Stary, drove up to Jankowice village and via Pszczelarska street got to Złote Łany street. The road wind its way but the distance to the confluence shown by the GPS was gradually decreasing and reached its minimum at property no. 99. I knew from the previous visitors’ narrative that the confluence point lay inside the plot, but I didn’t have enough time to explain the reason of my visit to the owners of the property. Fortunately, the distance from the gate to the “zero” point was only 60 m, so I was within the allowed tolerance of 100 m. I took pictures of the surroundings and on badly devastated (by mining damages) roads went towards Chrzanów, and then via A4 highway to Cracow.

Continued at 50°N 20°E.

Visit details:

  • Time at the CP: 06:00 PM
  • Distance to the CP: 54 m
  • GPS accuracy: 7 m
  • GPS altitude: 230 m asl
  • Temperature: 18° C

Polski

Trzecie z pięciu przecięć w tej wyprawie

Ciąg dalszy z 51°N 19°E

Załatwiwszy sprawy służbowe w Katowicach wyruszyłem wieczorem do Krakowa, drogą może nie najkrótszą, ale wiodącą obok przecięcia 50N 19E, czyli przez Pszczynę. W Pszczynie skręciłem w stronę Bierunia Starego, dojechałem do wsi Jankowice i ulicą Pszczelarską dotarłem do ulicy Złote Łany. Ulica nieco wiła się, ale wskazywana przez GPS odległość do przecięcia systematycznie malała i wreszcie osiągnęła minimum przy posesji nr 99. Jak wiedziałem z opisu poprzedników punkt przecięcia leży na terenie gospodarstwa, nie bardzo miałem jednak czas na wyjaśnianie gospodarzom celu mej wizyty. Na szczęście odległość od bramy do punktu „zero” wynosiła zaledwie ok. 60 m, zatem bez problemu mieściłem się w dozwolonej tolerancji. Wykonałem fotografie okolicy i bardzo zniszczonymi przez szkody górnicze drogami pojechałem w stronę Chrzanowa, a później autostradą A4 do Krakowa.

Ciąg dalszy: 50°N 20°E.


 All pictures
#1: Jankowice near Pszczyna, 99 Złote Łany Street - the confluence is 60 m away (in a barn). View towards NE.
#2: Nearby road (view towards W)
#3: Jankowice village (view towards E)
#4: 99 Złote Łany Street
#5: GPS readings
#6: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)
ALL: All pictures on one page