W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Śląskie

near Jankowice, Śląskie, Poland
Approx. altitude: 242 m (793 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 161°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok z CP w kierunku N./view to N from confluence #3: Widok z CP w kierunku E./view to E #4: Widok z CP w kierunku S./view to S #5: Widok z CP w kierunku W./view to W #6: GPS (z pomiaru po północnej stronie stodoły)./ GPS (measurement at north side of barn) #7: Tak, to w tym punkcie padło 0/0 na 50N/19E./ here fell 0/0 at 50N/19E #8: CP jest chyba gdzieś tutaj.../ it must be somewhere here #9: Widok na posesję 99 z drogi./house number 99 from the route #10: Panorama na posesję 99 z przeciwległej strony drogi. #11: Panorama w kierunku południowym z widokiem na północną ścianę stodoły./ panorama showing north wall of ban #12: Zdjęcie satelitarne z geoportal.gov.pl z zaznaczonym domniemanym punktem przecięcia./satellite photo from geoportal.gov.pl with estimated position of confluence marked #13: Zamek w Pszczynie. 5 km na zachód od Jankowic./castle in Pszczyna, 5 km west from Jankowice

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 19°E (visit #5)  

#1: Widok na stodołę od strony południowej. To najprawdopodobiej wewnątrz niej znajduje się CP./ Barn from south - confluence is probably inside

(visited by Aleksander Piwkowski and Małgorzata Bernard)

26-Aug-2006 --

Polski

English

This excursion to Pszczyna, which we planned long ago, was for us also a good opportunity to visit some other interesting places in the area. We cound not miss the confluence point 50N/19E. For us it was the last confluence on the 50N paralell in Poland.

We started the day from wisiting Tyskie Brewery in Tychy. It took almost 2.5 hours to walk the tourists' route in the brewery, watch a movie and taste some beer. We reached Pszczyna just before 2 pm.

Point 50N/19E is in Jankowice on a private property. You can reach the gate easily - from route E75 turn east near Pszczyna (direction Bieruń) and after about 3.7km turn into a narrow tarmac road (to south-east), which after about 1200 meters leads to a gate. This point is interesting because it is the only confluence in Poland that is situated on a fenced private property. You can get closer than 100 m without entering private property, but I wanted to have the measurement as good as possible.

Inside we were met by a smiling and very nice landlady. Contrary to what we feared, we easily received a permission to make a measurement and photographs. From our predecessors' descriptions I knew the point is inside the barn, so like them I made a measurement and took some photos in front of barn door looking from south. GPS showed the point was about 10 meters north (precission 6 meters)

Thanks to landlady's courtesy we turned the barn from east and made another measurement at its north side. There is more open space on north east side of barn because there is less buildings here. Measurements at north side told the confluence is 6 meters to south. Having established a stable satellite signal I begun cautiously move closer to north-east corner of the barn and close to it I reached paralell 50N. Now small steps along north wall of the barn, gradually hiding under barn hood (barn is rotated by about 30 degrees). GPS readings was stable at 50N, and digits on longitude hundreds of seconds slowly approached 0. Tension increased. It looked that readings reach 0/0 before walking to barn wall. That way, preciselly 4 meters west from previous measurement I got a zero reading 50N/19E (estimated precission 6 meters)

The point was somewhere within 6 meters radius from where I stood. Previous readings suggested it would be to south, therefore inside the barn. Landlady allowed us to enter the barn and take a 'historical' photo of supposed confluence, somewhere under the trailer.

We thanked the very friendly landlady and happy because of success we continued our excursion - we planned to see a castle in Pszczyna.

Polski

Od dawna planowana wycieczka do Pszczyny to także okazja do zobaczenia kilku innych atrakcji okolicy. Wśród nich nie mogło zabraknąć punktu przecięcia 50N/19E. Jest to już bowiem ostatni z punktów przecięć na równoleżniku 50N na terenie Polski. Ten dzień zaczęliśmy więc od zwiedzenia Browarów Tyskich. Przejście całej trasy po terenach browarów, obejrzenie filmu, degustacja piwa, to prawie 2,5 godziny. Do Pszczyny dojechaliśmy więc tuż przed godziną 14.00.

Punkt 50N/19E leży w gminie Jankowice na terenie prywatnego gospodarstwa. Do bramy gospodarstwa dojechać można bez trudu - z drogi E75 zjazd w kierunku wschodnim na wysokości Pszczyny (kierunek Bieruń) i następnie po około 3.7km skręt na wąską drogę asfaltową (w kierunku południowo wschodnim), która po około 1200 metrach doprowadza do bramy wjazdowej. Punkt jest o tyle ciekawy, że jako jedyny w Polsce leży na zamkniętym ogrodzonym prywatnym terenie. Można do niego zbliżyć się na odległość mniejszą od 100m nie wchodząc na teren prywatny, jednak ja pragnąłem uzyskać pomiar jak najlepszy.

Wewnątrz powitała nas uśmiechnięta i niezwykle miła gospodyni. Wbrew obawom bez trudu uzyskaliśmy od niej zgodę na dokonanie namiaru punktu oraz zdjęć. Z opisów poprzedników wiedziałem, że punkt leży w obrębie stodoły, dlatego tak jak oni dokonałem pomiaru oraz zdjęcia tuż przed wejściem do stodoły od strony południowej. Ze wskazań GPS wynikało, że punkt 50N/19E znajduje się około 10m dalej na północ (przy dokładności pomiaru 6m).

Dzięki uprzejmości gospodyni obeszliśmy stodołę od strony wschodniej i od północnej strony dokonaliśmy pomiaru powtórnie. Po północnej i wschodniej stronie stodoły otwartej przestrzeni jest nieco więcej, ponieważ nie jest ona ograniczona budynkami gospodarczymi. Z pomiarów dokonanych za północną ścianą wynikało, że punkt przecięcia znajduje się około 6m na południe. Po uzyskaniu stabilnego sygnału satelitów zacząłem ostrożnie zbliżać się w kierunku północno-wschodniego narożnika stodoły i w jego pobliżu uzyskałem dokładnie równoleżnik 50N. Teraz małymi kroczkami powolutku przesuwałem się wzdłuż północnej ściany stodoły w kierunku zachodnim wchodząc stopniowo pod okap dachu (oś stodoły nie leży dokładnie równoleżnikowo, lecz jest nachylona pod kątem około 30 stopni). Wskazania GPS stały stabilnie na 50N, a cyfry na częściach dziesiętnych sekund południka malały powoli do 0. Napięcie rosło. Wyglądało na to, że wskazania dojdą do 0/0 zanim zderzę się ze ścianą stodoły. W ten sposób, dokładnie 4 metry bardziej na zachód od poprzednio dokonanego pomiaru uzyskałem zerowy odczyt 50N/19E (z dokładnością aproksymowaną 6m).

Punkt był więc gdzieś w promieniu 6 metrów od miejsca, w którym stałem. Z poprzednich pomiarów wynikało jednak, że najprawdopodobniej w kierunku południowym, a więc w stodole. Przy zezwoleniu gospodyni weszliśmy więc do stodoły i dokonaliśmy „historycznego” zdjęcia domniemanego punktu przecięcia, który jak to wynikało z pomiarów, znajduje się gdzieś pod przyczepą.

Podziękowaliśmy bardzo sympatycznej gospodyni i zadowoleni z sukcesu wróciliśmy do dalszego ciągu wycieczki - w planie mieliśmy bowiem jeszcze Zamek w Pszczynie.


 All pictures
#1: Widok na stodołę od strony południowej. To najprawdopodobiej wewnątrz niej znajduje się CP./ Barn from south - confluence is probably inside
#2: Widok z CP w kierunku N./view to N from confluence
#3: Widok z CP w kierunku E./view to E
#4: Widok z CP w kierunku S./view to S
#5: Widok z CP w kierunku W./view to W
#6: GPS (z pomiaru po północnej stronie stodoły)./ GPS (measurement at north side of barn)
#7: Tak, to w tym punkcie padło 0/0 na 50N/19E./ here fell 0/0 at 50N/19E
#8: CP jest chyba gdzieś tutaj.../ it must be somewhere here
#9: Widok na posesję 99 z drogi./house number 99 from the route
#10: Panorama na posesję 99 z przeciwległej strony drogi.
#11: Panorama w kierunku południowym z widokiem na północną ścianę stodoły./ panorama showing north wall of ban
#12: Zdjęcie satelitarne z geoportal.gov.pl z zaznaczonym domniemanym punktem przecięcia./satellite photo from geoportal.gov.pl with estimated position of confluence marked
#13: Zamek w Pszczynie. 5 km na zachód od Jankowic./castle in Pszczyna, 5 km west from Jankowice
ALL: All pictures on one page