W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Małopolskie

2.2 km (1.4 miles) SSE of Tarnów, Małopolskie, Poland
Approx. altitude: 204 m (669 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 159°W

Accuracy: 4 m (13 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N #3: Widok w kierunku E #4: Widok w kierunku W #5: Widok na narożny teren działkowy zawierający CP - general view #6: GPS #7: Łukasz jako zdobywca - Lukasz the conqueror #8: Glaz narzutowy ustawiony w 1983 roku w punkcie 50N/21E w układzie 1942 (Kronsztadt) - erratic block put here in 1983 in 50N/21E (1942 Kronsztadt datum) #9: Zabytkowy kościół z XVII wieku w Szyk - 17th century church in Szyk #10: Zabytkowy kościół w Sowlinach - antique church in Sowliny #11: Ujanowice, ciekawy, choć niezbyt okazały z zewnątrz kościółek w Ujanowicach. - interesting byt plain from outside church in Ujanowice #12: I ten sam kościółek w Ujanowicach niezwykle bogato wystrojony wewnątrz. - the same church - reach decorations inside #13: Wieżyczka zamku z XIV wieku w Tropsztynie - 14th century castle in Tropsztyn

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 21°E (visit #5)  

#1: Widok w kierunku S

(visited by Aleksander Piwkowski and Łukasz Piwkowski)

16-Jul-2006 --

Polski

English

Sunny, warm july day - good time for a trip out of town. This time we decided to go to a places we know well from long time ago, and see what changed there. I decided to reach 50N/21E at the end of our trip, just before evening.

So, trough Dobczyce, Szczyrzyc, Szyk, Laskowa, Czchów, on late afternoon we reached Wojnicz area. On our way we visited every historical place and generally every interesting place. We visited antique 17th century small church in Szyk. Unfortunately, it is part of Path of Wooden Architecture Monuments but is open only for messes.. It lies far from main roads and we had to take a long way to reach it, but it is worth seeing. It is situated in a picturesque valley surrounded by wide meadows in a creased area. In Sowliny there are two impressive canons placed in a park close to church. Church in Ujnowiece has an admirable interior and a raw but agreable exerior. We could not miss Tropsztyn castle - build in 14th century, destroyed in 18th. It is beeing rebuild since 1992 and already looks magnificent.

We spend some time at Dunajec river bank, making a barbecue. This magnificant lazy atmosphere was mared only by the fact we had a long way home... But first - Tarnów and 50N/21E. I had approach waypoints in my GPS thanks to a description by one of my predecesors, so I reached the area easily. I parked just close to a erratic block, and we walked remaining 150 meters, not sure if the plot is still open. Here we are. Nearly exactly at 20:00 we stood at CP and immediately got a reading of 0/0. It was extraordinarily stable, so I could with no hurry take some GPS photos, and it was all the time showing 50N/21E down to the very last zero.

The plot is covered by a very high grass, but right through middle of it there is a path or even a road because there are wheel traces visible. There is no fence so we could easily reach the CP situated about 27 meters from east boundary of the plot, almost precisely on the path.

At night and in darkness we returned to Cracow using a bad E4 road. We were warned not to do it, but I wanted to check it. I would be going to Lublin area in two weeks' time and I would be on a hurry... So that is the infamous E4 road... I checked - if I will be on a hurry I will have to choose another road.

Polski

Słoneczny, ciepły lipcowy dzień, to wymarzona pora na wycieczkę za miasto. Tym razem postanowiliśmy odwiedzić stare kąty, znane nam dobrze sprzed wielu lat, a przy okazji sprawdzić, co się tam zmieniło. Do punktu 50N/21E postanowiłem dotrzeć dopiero na sam koniec wycieczki, pod wieczór.

Tak więc poprzez Dobczyce, Szczyrzyc, Szyk, Laskową, Czchów dotarliśmy późnym popołudniem pod Wojnicz. Po drodze „nieodpuścilismy” żadnemu mijanemu zabytkowi lub innemu ciekawemu miejscu. I tak obejrzeliśmy zabytkowy kościółek z XVII wieku w Szyk (a może „w Szyku” ?) – niestety choć zaliczony do Szlaku Zabytków Architektury Drewnianej – otwierany jest tylko podczas mszy. Kościółek leży bardzo na uboczu i trzeba do niego sporo nadłożyć z głównej drogi, jednak warto. Jego urok podkreślony jest przez znakomite położenie w malowniczej dolince w otoczeniu rozległych łąk na mocno pofałdowanym terenie pogórza. W Sowlinach mocne wrażenie robią dwie armaty usytuowane w parku w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Kościół w Ujanowicach zachwyca swym niezwykle bogatym wnętrzem i jednocześnie surowym, choć sympatycznym, zewnętrzem. Nie odpuściliśmy tez zamkowi w Tropsztynie. Ten zamek z XIV wieku, zniszczony w XVIII wieku, obecnie od 1992 roku odbudowywany prezentuje się obecnie bardzo okazale.

W ustronnym zakolu Dunajca doczekaliśmy wieczoru grilując i wylegując się. Wspaniałą atmosferę leniuchowania mąciła jedynie myśl o konieczności powrotu. No ale najpierw Tarnów i jego punkt 50N/21E. Trasę dojazdu wprowadziłem uprzednio do GPS na podstawie opisu dojazdu jednego z poprzedników. Bez jakichkolwiek kłopotów dotarłem więc w jego pobliże. Zaparkowałem w tuż obok głazu narzutowego, a brakujące 150 metrów przespacerowaliśmy się pełni obaw, czy też aby działka jest jeszcze dostępna. I oto jest. Niemal dokładnie o godzinie 20:00 stanęliśmy w CP i natychmiast pokazał się odczyt na 0/0. Był niezwykle stabilny, bez najmniejszego pośpiechu mogłem spokojnie pstryknąć kilka zdjęć GPS, a ten przez cały czas stabilnie pokazywał 50N/21E do ostatniego zera włącznie.

Teren działki mocno zarośnięty przez bardzo wysoka trawę i chaszcze, jednak przez jej środek przebiega wydeptana ścieżka, niemal droga – bo widać ślady kół na trawie. Działka nie jest ogrodzona, więc dzięki temu bez kłopotu dotarliśmy do CP usytuowanego na działce około 27 metrów od wschodniej jej granicy, niemal dokładnie na wydeptanej ścieżce

Po nocy i już po ciemku wracaliśmy do Krakowa fatalną drogą E4. Specjalnie wybrałem powrót ta drogą, choć ostrzegano mnie przed tym, gdyż chciałem sprawdzić jej stan. Za dwa tygodnie będę jechał w Lubelskie i będzie mi się spieszyło. Jak wygląda więc słynna E4 ? No i sprawdziłem - jeśli rzeczywiście będzie mi się spieszyć, to trzeba będzie wybrać inną drogę.


 All pictures
#1: Widok w kierunku S
#2: Widok w kierunku N
#3: Widok w kierunku E
#4: Widok w kierunku W
#5: Widok na narożny teren działkowy zawierający CP - general view
#6: GPS
#7: Łukasz jako zdobywca - Lukasz the conqueror
#8: Glaz narzutowy ustawiony w 1983 roku w punkcie 50N/21E w układzie 1942 (Kronsztadt) - erratic block put here in 1983 in 50N/21E (1942 Kronsztadt datum)
#9: Zabytkowy kościół z XVII wieku w Szyk - 17th century church in Szyk
#10: Zabytkowy kościół w Sowlinach - antique church in Sowliny
#11: Ujanowice, ciekawy, choć niezbyt okazały z zewnątrz kościółek w Ujanowicach. - interesting byt plain from outside church in Ujanowice
#12: I ten sam kościółek w Ujanowicach niezwykle bogato wystrojony wewnątrz. - the same church - reach decorations inside
#13: Wieżyczka zamku z XIV wieku w Tropsztynie - 14th century castle in Tropsztyn
ALL: All pictures on one page