W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Małopolskie

2.2 km (1.4 miles) SSE of Tarnów, Małopolskie, Poland
Approx. altitude: 204 m (669 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 159°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: North view #3: East view #4: South view #5: West view #6: GPS at the confluence #7: Erratic stone and plate - Polodowcowy głaz narzutowy z tablicą przecięcia #8: Bieszczady mountains and monuments #9: Miniature wooden monasteries in Myczkowce - Miniatury bieszczadzkich cerkwi w Myczkowcach #10: Local gravel road to the confluence - Lokalna szutrowa droga do przecięcia

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 21°E (visit #6)  

#1: General view

(visited by Wlodzimierz Kania and Lidia Kania)

27-Sep-2008 --

Polish version

English version

Calisian Association of a Science Afficionados organised as of 21-27th Sept 2008 a journey to Bieszczady mountains and to Ukraine which I attended. That was a very good occasion to pay a visit to city of Tarnow and also to approach a confluence point of 50/21 located in Tarnow city. The starting point was a little spa located in Myczkowce from where we were departing every day to visit local museums, churches, wooden monasteries – which there is still plenty of remained until today. On the way back we were visiting most famous place of city of Tarnow and having some spare time I decided to approach the point of confluence.

The tourist bus has just stopped at the parking located on the cross road of Kollataja and gen. Jaroslawa Dabrowskiego streets. The latter was actually leading very straight to the point of confluence located 1300m away. Walking thru gen J.Dabrowskiego street I passed the railroad cross and continued thru Tarnowskich avenue. After couple of minutes I came across the big stone which had some plate of it informing that the 50/21 confluence point is located nearby to the left (closed to Zuchow street).I passed the rock and after 8-10 meters I turned left to the newly created local road which was leading to the point of confluence. After passing 130 meters I found a point of confluence on the right side of the road located approximately 1m from the edge of the road itself. In the future when this road will be improved (asphalt) the very point of confluence will be actually located in the middle of the pavement. The point of confluence surrounding area was already split into ‚construction fields‘ on which some construction already begun. The GPS coordinates stabilised themselves quickly and the precision of measurement was within range of 0,62 m. After preparing a phorographic documentation I returned to Tarnow center and joined my mates and continued exploration of Tarnow city.

27-Sep-2008 --

Polish version

Okazją do zaliczenia przecięcia 50/21 leżącego w granicach miasta Tarnowa był pobyt na wycieczce w Bieszczadach i na Ukrainie w dniach 21-27.IX.2008 roku organizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Bazą wypadową był ośrodek wypoczynkowy w Myczkowcach skąd wyruszaliśmy codziennie na zwiedzanie okolicznych miejscowości, muzeów, kościołów i wielu drewnianych cerkwi, których na tych terenach zachowało się dużo do czasów dzisiejszych. W drodze powrotnej zwiedzaliśmy zabytki Tarnowa i mając trochę wolnego czasu postanowiłem zaliczyć przecięcie.

Autokar którym podróżowaliśmy zatrzymał się akurat na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i gen. Jarosława Dąbrowskiego, która to ulica prowadziła prosto w kierunku przecięcia zlokalizowanego w odległości 1300 m. Idąc ulicą gen. J. Dąbrowskiego mijam przejazd kolejowy i podążając dalej Al. Tarnowskich po kilku minutach marszu docieram do głazu z tablicą informującą o przecięciu 50/21 usytuowanego po lewej stronie Al. Tarnowskich na wysokości ul. Zuchów. Idąc dalej około 8-10 metrów za głazem skręcam w lewo w nowo wybudowaną szutrową drogę prowadzącą do CP. Po przejściu 130 metrów lokalizuję przecięcie po prawej stronie w odległości 1 metra od krawędzi drogi. W przyszłości gdy droga zostanie wytyczona i zostanie położony asfalt przecięcie wypadnie w chodniku lub przy ogrodzeniu działki budowlanej. Okoliczny teren został już podzielony na działki budowlane , które już zaczęto częściowo zagospodarowywać. Współrzędne na ekranie GPS dość szybko się ustabilizowały wskazując odległość do celu 0,62m. Po zrobieniu dokumentacji fotograficznej powróciłem do centrum tą samą drogą i dołączyłem do naszej wycieczki zwiedzając zabytki Tarnowa.

Coordinator's Note:

Stone on photo 7 is placed on confluence according to Pulkowo 1942 datum. WGS-84 datum confluence is about 120 meters east of it - and the later was visited and described above - in compliance to Degree Confluence Project requirements.

Głaz na zdjęciu 7 jest umieszczony na przecięciu wg. układu Pulkowo 1942. Przecięcie wg. układu WGS-84 jest ok. 120 metrów na wschód od niego - i właśnie to przecięcie jest opisane powyżej, co jest zgodne z regułami Projektu Przecięcia.


 All pictures
#1: General view
#2: North view
#3: East view
#4: South view
#5: West view
#6: GPS at the confluence
#7: Erratic stone and plate - Polodowcowy głaz narzutowy z tablicą przecięcia
#8: Bieszczady mountains and monuments
#9: Miniature wooden monasteries in Myczkowce - Miniatury bieszczadzkich cerkwi w Myczkowcach
#10: Local gravel road to the confluence - Lokalna szutrowa droga do przecięcia
ALL: All pictures on one page