W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Warmińsko-Mazurskie

2.2 km (1.4 miles) SSE of Sucholaski, Warmińsko-Mazurskie, Poland
Approx. altitude: 136 m (446 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 158°W

Accuracy: 1 m (3 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reding #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Ja w punkcie pomiaru / Visitor at the point #9: Nowy dom na skraju pola / New house on the edge of the field #10: Płot i ledwo widoczna ścieżka wzdłuż niego / A fence and a barely visible path along it #11: Małe ale wygodne miejsce na zaparkowanie / A small but convenient place to park #12: Trasa dojścia do punktu / The route to the point

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 22°E (visit #3)  

#1: Widok na punkt z około 20 metrów / Confluence view from 20 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

09-Sep-2021 – Punkt 54°N 22°E jest szóstym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni zdobyty punkt to 54°N 23°E.

Dojazd jest bardzo prosty, gdyż punkt leży w polu niespełna 130 metrów od bardzo dobrej drogi wojewódzkiej 655. Miejsca do zaparkowania nie ma za wiele, ale jadąc w kierunku Giżycka można znaleźć zjazd w prawo do kilku gospodarstw i tam przy drodze zaparkować - zatoczka akurat na jeden samochód i to dokładnie na wprost punktu 54°N 22°E. Teren nieco się zmienił od relacji poprzedników gdyż pojawiła się na polu ogrodzona budowa nowego domu mieszkalnego. Do punktu trzeba iść skrajem pola wzdłuż płotu z drutem kolczastym. Miejsca na stawianie kroków bardzo niewiele. Za końcem ogrodzenia podążamy dalej miedzą i po kilkudziesięciu metrach dochodzimy do miejsca, od którego punkt leży obok, kilka metrów w polu. Pole było świeżo zaorane, więc ostrożnie stawiając nogi wszedłem w to pole i dokonałem pomiaru GPS. Dokładny namiar pozycji pojawił się bardzo szybko (zewnętrzna antena) i to z dokładnością 1 m. Bardzo zadowolony z tak szybko osiągniętego rezultatu zrobiłem sesję fotograficzną i wróciłem do samochodu, w którym w cieniu i z otwartymi oknami dachowymi czekał na mnie Pixel posilając się w między czasie pozostawionym mu niedojedzonym wcześniej śniadaniem.

Następny punkt to 54°N 21°E.

English

09-Sep-2021 – Point 54°N 22°E is the sixth point achieved during the September holiday trip – the previous point was 54°N 23°E.

The access is very simple, because the point is located in a field, less than 130 meters from the very good provincial road 655. There is not much parking space, but when driving towards Giżycko you can find an exit to the right to several farms and park there by the road - a bay just on one car, directly in front of point 54°N 22°E. The area has changed slightly from the accounts of the predecessors because a fenced construction of a new residential house appeared on the field. To reach the point you have to walk along the edge of the field along the fence with barbed wire. Very little space to step. Behind the end of the fence, we continue along the copper and after several dozen meters we reach the place from which the point lies nearby, a few meters in the field. The field was freshly plowed, so I stepped carefully into the field and took a GPS measurement. The exact bearing of the position appeared very quickly (external antenna) and with an accuracy of 1m. Very pleased with the result achieved so quickly, I did a photo session and returned to the car, where Pixel was waiting for me in the shade and with the roof windows open, eating an uneaten breakfast in the meantime.

Next confluence is 54°N 21°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 20 metrów / Confluence view from 20 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reding
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Ja w punkcie pomiaru / Visitor at the point
#9: Nowy dom na skraju pola / New house on the edge of the field
#10: Płot i ledwo widoczna ścieżka wzdłuż niego / A fence and a barely visible path along it
#11: Małe ale wygodne miejsce na zaparkowanie / A small but convenient place to park
#12: Trasa dojścia do punktu / The route to the point
ALL: All pictures on one page