W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

France : Picardie

1.2 km (0.7 miles) W of Nurlu, Somme, Picardie, France
Approx. altitude: 146 m (478 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 177°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards NE from the confluence #3: View towards SE from the confluence #4: View towards SW from the confluence #5: View towards NW from the confluence #6: GPS readings #7: At the confluence (view towards NE) #8: The witness #9: My track on the satellite image (© Google Earth 2009) #10: Canal du Nord in the nearby village of Moislains

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 3°E (visit #8)  

#1: General view of the confluence (towards NE, ca. 300 m away)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

19-Apr-2010

6th confluence out of a trip of 12

Continued from 50°N 4°E

On my way from east Picardy to Nurlu in the Somme department I had several routes to choose from. Because afternoon hours were approaching and I was afraid of traffic jams in the towns of Cambrai (in the north) and Saint-Quentin (in the south), I picked up a route that ran between them and bypassed major towns.

That strategy worked out well and my journey, although a bit zigzagged, went smoothly. I passed the village of Nurlu and turned into a side road running among fields. After driving for another couple of minutes I parked the car near a clump of trees.

The confluence point was located in the field, ca. 320 m away. I didn’t drive any closer because a cloud of dust hung above the field. Fortunately, it was not the ash cloud from Iceland that caused the closure of most European airspace those days, but a side-effect of a tractor ploughing the field. I waited a minute until it went away and I quickly walked towards the confluence.

The landscape around the confluence point had substantially changed since the previous visit – several tall wind turbines were erected nearby. The one nearest to me was just serviced; it looked like they were freshly built and not operating productively yet. The weather was fine, it was warm and sunny, although a bit windy (proper place for wind turbines, isn’t it?). The GPS signal reception was good and I had no problems with localizing the zero point. Having taken the pictures I quickly disappeared from the field to avoid the approaching dust.

After a short rest I resumed the journey towards the west. After three kilometres I arrived in the village of Moislains and I crossed the Canal du Nord. At the beginning of 20th century the canal was developed for coal transport, but the First World War halted the construction and caused severe destruction. Reopened in 1965 it was 95 km long and connected Nord-Pas-de-Calais – the major coal mining region in France and the river Oise (the right tributary of the Seine River).

Continued at 50°N 2°E

Visit details:

  • Time at the CP: 15:13
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 6 m
  • GPS altitude: 147 m asl
  • Temperature: 17 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

19-Kwietnia-2010 -- W drodze ze wschodniej Pikardii do miejscowości Nurlu w departamencie Sommy miałem do wyboru kilka tras. Ponieważ nadchodziły godziny popołudniowe i obawiałem się korków w Cambrai (na północy) i Saint-Quentin (na południu), wybrałem drogę biegnącą pomiędzy nimi i omijającą większe miasta.

Ta strategia dobrze się sprawdziła i moja podróż, choć nieco zygzakowata, przebiegała bez problemów. Przejechałem przez Nurlu i skręciłem w boczną drogę biegnącą między polami. Po kilku minutach zaparkowałem samochód w pobliżu kępy drzew.

Punkt przecięcia znajdował się na polu, w odległości ok. 320 m. Nie podjeżdżałem bliżej, gdyż nad polem unosiła się chmura pyłu. Na szczęście nie był to pył wulkaniczny znad Islandii, który w tych dniach spowodował zamknięcie większej części europejskiej przestrzeni powietrznej, ale efekt uboczny działalności traktora orzącego pole. Odczekałem chwilę, póki się nie oddalił, po czym szybko ruszyłem w stronę przecięcia.

W krajobrazie wokół punktu przecięcia zaszły znaczące zmiany od czasu poprzedniej wizyty – w pobliżu powstało kilka wysokich turbin wiatrowych. Ta, która była najbliższa mnie, była właśnie serwisowana; wyglądało na to, że budowa dopiero co się zakończyła i nie pracują one jeszcze produktywnie. Pogoda była znakomita, było ciepło i słonecznie choć dość wietrznie (czyli miejsce dla turbin wiatrowych było wybrane właściwie). Odbiór sygnału GPS był bardzo dobry i nie miałem żadnych problemów ze zlokalizowaniem punktu „zero”. Po wykonaniu zdjęć szybko umknąłem z pola, by uniknąć nadciągającego pyłu.

Po krótkim odpoczynku ruszyłem dalej na zachód. Po trzech kilometrach dotarłem do wioski Moislains i przejechałem przez Canal du Nord. Budowę kanału rozpoczęto na początku XX w. dla transportu węgla, jednak I wojna światowa zatrzymała budowę i spowodowała znaczne zniszczenia. Kanał został ponownie otwarty w 1965 r. i mierząc 95 km łączył Nord-Pas-de-Calais – główny rejon wydobycia węgla we Francji z rzeką Oise (prawym dopływem Sekwany).


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards NE, ca. 300 m away)
#2: View towards NE from the confluence
#3: View towards SE from the confluence
#4: View towards SW from the confluence
#5: View towards NW from the confluence
#6: GPS readings
#7: At the confluence (view towards NE)
#8: The witness
#9: My track on the satellite image (© Google Earth 2009)
#10: Canal du Nord in the nearby village of Moislains
ALL: All pictures on one page