W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Czech Republic

2.2 km (1.4 miles) NNE of Jevišovice, Jihomoravský Kraj, Czech Republic
Approx. altitude: 322 m (1056 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 49°S 164°W

Accuracy: 10 m (32 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View South #3: near river tunnel #4: View from tunnel to the South #5: Me with Zeroes #6: Private accommodation near confluence (about 300m)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  49°N 16°E (visit #5)  

#1: View North

(visited by Pavel Toman, Josef Toman and Karel Toman)

English

14-Nov-2009 -- Jen pár desítek kilometrů od mého rodiště se nachází další z confluentů, které jsem se společně s mými synovci rozhodl navšítit. Byla pochmurná listopadová sobota, naštěstí však nepršelo a nebyla přílišná zima. Vyjeli jsme z Moravských Budějovic, směr vesnice Střelice. Po pár minutách jízdy jsme byli na místě. Zaparkovali jsme cca 300m od Confluence. Na tomto místě stojí penzion a soukromý statek. Ten se však dá obejít, aniž bychom potřebovali souhlas majitele. Po několik minutách jsme byli úspěšní. Náš bod se nacházel poblíž rybníka a říčky, která do něj přitékala přes malý tunel. Díky rozptylu GPS příjímače jsme zaměřili tento tunel na správných souřadnicích též. Našli jsme tak netradičně zajímavý úkaz na zajímavém místě :-)

Vyfotili jsme další nezbytné snímky a zamířili ku domovu, přece jen podzimní výlety jsou poněkud chladnější :-)

Více na mém webu

English

14-Nov-2009 -- Only a few miles from my birthplace is located the confluence that I decided to visit with my nephews. It was a grim November Saturday, but fortunately it did not rain and was not overly cold. We drove from Moravské Budějovice directly to Střelice village. After a few minutes we were near the spot. We parked about 300 meters from Confluence. At this point, is a private guesthouse and farmhouse. This building can be pass through without having consent of the owner. After a few minutes we were successful. Our point was near the pond and river which flowed into it through a small tunnel. GPS Receiver due to the receive variance showed at this tunnel also correct coordinates. We found unusually interesting phenomenon at interesting place at once :-)

We did pictures of other places and went home, autumn trips are a bit colder :-)

More at my web


 All pictures
#1: View North
#2: View South
#3: near river tunnel
#4: View from tunnel to the South
#5: Me with Zeroes
#6: Private accommodation near confluence (about 300m)
ALL: All pictures on one page