W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

2.2 km (1.4 miles) SSE of Przesieki, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 67 m (219 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 164°W

Accuracy: 7 m (22 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: East view #3: South view #4: West view #5: GPS and visitor #6: Border of Krzyż Wlkp Community #7: Anthill #8: Forest road No.6 #9: WWII monument #10: My track on the satellite image (© Google Earth 2012)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 16°E (visit #5)  

#1: General view - towards N

(visited by Wlodzimierz Kania)

Polski

03-Sep-2012 -- A trip from Kalisz to Pila was an opportunity to visit the confluence of 53° N and 16° E located near the village of Przesieki. My route led through Poznań, Oborniki and Czarnków, from where I headed west, along the Noteć river valley and got to Wieleń. Having crossed the Noteć I drove north-west on road 123 and via Kuźnica Żelichowska I reached the limits of Krzyż Wielkopolski commune where the confluence lies. Just a few kilometers of driving among pine forests more and I arrive in the vicinity of the confluence point.

I parked the car at the left side of the road at a distance of about 80 - 90 meters from the confluence. Heading to the left of the road I get to the young forest of pine and birch fenced in with a wire netting. Walking along the fence I find a damage, that allows me to enter the young forest area and thus get closer to the confluence. Densely growing trees hinder movement and cause a momentary loss of communication with satellites. I made the photographic documentation and went back to the car, near which, at the right side of the road, there was a large anthill.

I set off towards Przesieki and the national road 22. After driving a few hundred meters I turn left into a forest road No. 6 that runs at the other side of the nursery, but the wire netting is unspoiled and getting to the confluence point from there is virtually impossible. Going back, I head for the junction with the national road 22, which is the route I want to follow to get to Piła. Near the notice board of the Przesieki village I find a monument to soldiers killed during World War II while liberating a country from German occupation in 1945.

Polski

03-Sep-2012 -- Wyjazd z Kalisza do Piły był okazją do odwiedzenia przecięcia 53o N i 16o E położonego koło miejscowości Przesieki. Trasa dojazdu prowadziła przez Poznań, Oborniki i Czarnków, skąd kierując się na zachód wzdłuż doliny Noteci docieram do Wielenia. Przekraczając Noteć kieruję się na północny-zachód drogą nr 123 przez Kuźnicę Żelichowską docierając do granicy Gminy Krzyż Wlkp. na terenie której znajduje się przecięcie. Jeszcze kilka kilometrów jazdy wśród sosnowych lasów i docieram w pobliże przecięcia.

Zatrzymuję samochód na lewym poboczu drogi w odległości około 80 - 90 metrów od przecięcia. Kierując się w lewo od drogi docieram do sosnowo-brzozowego młodnika ogrodzonego siatką . Idąc wzdłuż ogrodzenia z siatki znajduję uszkodzenie, które pozwala wejść na teren młodnika i tym samym zbliżyć się bardziej do punktu przecięcia. Gęsto rosnące drzewa utrudniają poruszanie i powodują chwilową utratę łączności z satelitami. Wykonuje dokumentacje fotograficzną i wracam do samochodu, gdzie w pobliżu po prawej stronie drogi znajduję duże mrowisko.

Ruszam w kierunku Przesieki i drogi krajowej nr 22. Po przejechaniu kilkuset metrów skręcam w lewo w leśną drogę nr 6 przebiegająca z drugiej strony szkółki leśnej, ale tu ogrodzenie z siatki jest kompletne i dotarcie do punktu przecięcia z tej strony jest praktycznie nie możliwe. Wracam, kierując się do skrzyżowania z drogą krajową nr 22, którą to drogą chcę dotrzeć do Piły. W pobliżu tablicy informacyjnej miejscowości Przesieki znajduję się pomnik poświęcony poległym żołnierzom w czasie II Wojny Światowej przy wyzwalaniu tych terenów z pod okupacji niemieckiej w 1945 roku.


 All pictures
#1: General view - towards N
#2: East view
#3: South view
#4: West view
#5: GPS and visitor
#6: Border of Krzyż Wlkp Community
#7: Anthill
#8: Forest road No.6
#9: WWII monument
#10: My track on the satellite image (© Google Earth 2012)
ALL: All pictures on one page