W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

2.2 km (1.4 miles) SSE of Przesieki, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 67 m (219 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 164°W

Accuracy: 85 m (278 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View South East - The Road to Kuznica Zelichowska #3: View North East - Pinewood Forest #4: View North West - The Road to Przesieki #5: GPS #6: Map 1:300 000 - Road 22

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 16°E (visit #2)  

#1: View South West - The Confluence Point in the tree nursery

(visited by Burkhard Landskron, Bernd Sokolowsky, Udo Hartmann, Peter Eisemann and Emilia)

07-Aug-2004 --

English

Polski

Deutsch:

Nachdem wir, wie jedes Jahr am Europäischen Go Kongress ( http://egc2004.go.art.pl/index.php?lang=de ) teilgenommen hatten, der dieses Mal in Tuchola, Polen stattfand, machten wir uns am Samstag Nachmittag auf den langen Heimweg über die polnischen Landstraßen nach Süddeutschland.

Ich wusste, dass uns der Weg sehr nah an einem Confluence Punkt vorbeiführen würde, wagte aber nicht zu hoffen, dass es mir gelingen würde, meine Mitreisenden, insbesondere den Fahrer Udo, zu überreden, einen kleinen Abstecher zu machen. Als wir uns auf der Straße 22 zwischen Wałcz und Gorzów Wielkopolski dem Punkt näherten, schnitt ich das Thema an und auf meine Versicherung, dass das Unternehmen höchstens eine halbe Stunde kosten würde, willigten alle ein. Bei einer ähnlichen Gelegenheit in Südpolen hatte ich bei meiner eigenen Familie nicht so viel Erfolg, aber das ist eine andere Geschichte.

In dem kleinen Dorf Przesieki bogen wir nach links auf die Straße 123 ab. Nach knapp 3 km auf dieser Straße waren wir bereits nah genug am Ziel. Wie schon vom ersten Besucher berichtet, befindet sich der Confluence Punkt in einer eingezäunten Baumschule. Die Bäume waren allerdings in den seitdem vergangenen drei Jahren gewaltig gewachsen. Da wir uns nahe genug befanden, verzichtete ich darauf, noch in die Baumschule einzudringen, fotografierte die vier Himmelsrichtungen und wir fuhren weiter nach Westen.

English:

After we participated on the European Go Congress ( http://egc2004.go.art.pl/index.php?lang=en&co=013 ) like every year, which took place this time in Tuchola, Poland, we started at Saturday afternoon our long journey home on the Polish country roads towards South Germany.

I knew that the itinerary would lead us close by a confluence point, but I didn't dare to hope to succeed in convincing my fellow travellers, especially driver Udo, to make a little detour. When we approached the point on the road 22 between Wałcz and Gorzów Wielkopolski I raised the subject and on my affirmation that this venture would take at most half an hour, they all agreed. On a similar occasion in south Poland I wasn't this successful with my own family, but that's a different story.

In the small village Przesieki we turned left on the road 123. After about 3 km on this road we were already close enough to the spot. As already reported by the first visitor the Confluence Point is located in a fenced tree nursery. The trees had indeed grown enormous in the past three years. As we were close enough, I abstained from entering the tree nursery, took pictures of the four main directions and we drove on westward.

Polski

Jak co roku uczestniczyłem w Europejskim Kongresie Go (http://egc2004.go.art.pl/index.php?lang=en&co=013), który tym razem odbył wię w Polsce, w Tucholi. W sobotnie popołudnie rozpoczeliśmy długą podróż powrotną polskimi bocznymi dróżkami w stronę Południowych Niemiec.

Wiedziałem, że trasa będzie wiodła blisko przecięcia, ale nie śmiałem mieć nadziei że uda mi się przekonać towarzyszy podróży, szczególnie kierowcę Udo. do małego objazdu. Kiedy zbliżaliśmy się do punktu na drodze 22 między Wałczem i Gorzowem Wielkopolskim wspomniałem o tym i po zapewnieniu że to zajmie co najwyżej pół godziny wszyscy się zgodzili. W podobnym przypadku na południu Polski nie udało mi się to z własną rodziną, no ale to zupełnie inna historia..

W małej wiosce Przesieki skręciliśmy w lewo w drogę 123. Po około 3 km jazdy tą drogą byliśmy już wystarczająco blisko do celu. Tak jak napisał pierwszy zdobywca to Przecięcie znajduje się w ogrodzonym młodniaku. Drzewka bardzo urosły przez ostatnie trzy lata. Byliśmy już wystarczająco blisko, powstrzymałem się od przejścia przez ogrodzenie, zrobiłem zdjęcia w cztery strony świata i wyruszyliśmy na zachód.


 All pictures
#1: View South West - The Confluence Point in the tree nursery
#2: View South East - The Road to Kuznica Zelichowska
#3: View North East - Pinewood Forest
#4: View North West - The Road to Przesieki
#5: GPS
#6: Map 1:300 000 - Road 22
ALL: All pictures on one page