W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

1.9 km (1.2 miles) N of Pietronki, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 83 m (272 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 163°W

Accuracy: 10 m (32 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: GPS shows all zeros, unfortunately my camera couldn't get it #3: confluenceThe confluence (view towards west) #4: View north from the confluence #5: View east from the confluence

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 17°E (visit #3) (secondary) 

#1: View south from the confluence

(visited by Wojciech Czombik)

16-Apr-2004 --

Polski

English

At the end of a daily tour through the northern Wielkopolska, during which I visited a “Wolf Park” in Stobnica near Obrzycko (Experimental Station of Poznań Agricultural University where they raise 12 wolves), neo-renaissance castle in Goraj near Czarnków, lock on Noteć river in Romanowo, and climbed up Gontyniec – the highest hill in the region (192 m asl), located just a few kilometers to the west from Chodzież, I finally arrived in the proximity of my today’s confluence.

From Chodzież I went north-east, circled Chodzieskie Lake, in Rataje village turned right to the road to Margonin, and about 4 km later, just before Pietronki village (where a nice palace with a good restaturant is located) I turned left, to the local road to Mirów. After 1 km the road went left and I turned right to a sandy path at the edge of the forest. I drove another 500 m and stopped the car.

From here I set off on foot heading north and after a few hundred meters I reached a wide forest road. I turned left and after a while reached a wide opening – glade, surrounded by old forest from three sides and by a new one from the fourth. There were characteristic white strips on the trees. The confluence I found at the west edge of the glade, a few meters from the forest.

In the falling dusk I took documentary photos and returned to the car. Through Mirowo and Rataje I drove to Chodzież and then I took the main road to Poznań.

Wersja polska

Na zakończenie wycieczki po północnej Wielkopolsce, podczas której odwiedziłem „Wilczy Park” w Stobnicy k. Obrzycka (stację doświadczalną poznańskiej AR, w której hodowanych jest 12 wilków), neorenesansowy zamek w Goraju k. Czarnkowa, śluzę na Noteci w Romanowie i wspiąłem się na Gontyniec – najwyższe wzniesienie w okolicy (192 m n.p.m.), położone zaledwie kilka kilometrów na zachód od Chodzieży, dotarłem wreszcie w pobliże przecięcia będącego celem dzisiejszej podróży.

Z Chodzieży skierowałem się na północny-wschód, objechałem od północy jez. Chodzieskie, we wsi Rataje skręciłem w prawo na drogę do Margonina, a po niecałych 4 km przed wsią Pietronki (z godnym polecenia pałacem ze znakomitą kuchnią) w lewo, na lokalną drogę do Mirowa. Po ok.1 km droga skręciła w lewo, a ja zjechałem w prawo, na piaszczystą drogę biegnącą na skraju lasu. Przejechałem nią ok. 500 m i zaparkowałem samochód.

Pieszo ruszyłem przez las na północ, dochodząc po kilkuset metrach do szerokiej leśnej drogi. Tu skręciłem w lewo i po chwili doszedłem do rozległej polany-wyrębu, otoczonej z trzech stron starym lasem, a z jednej – od strony przecinki – młodnikiem. Prawdopodobnie las ten jest przeznaczony do dalszej wycinki, bo na wielu drzewach znajdowały się charakterystyczne białe paski. Punkt przecięcia znalazłem na zachodnim skraju polany, kilka metrów od ściany lasu.

W powoli zapadającym zmierzchu wykonałem dokumentalne fotografie i nieco inną drogą, wykorzystując odcinek czerwonego szlaku, ruszyłem w drogę powrotną do samochodu. Przez Mirowo i Rataje wróciłem do Chodzieży, a stąd główną drogą do Poznania.


 All pictures
#1: View south from the confluence
#2: GPS shows all zeros, unfortunately my camera couldn't get it
#3: confluenceThe confluence (view towards west)
#4: View north from the confluence
#5: View east from the confluence
ALL: All pictures on one page