W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

1.9 km (1.2 miles) N of Pietronki, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 83 m (272 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 163°W

Accuracy: 4 m (13 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N  / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejsce punktu z oznaczoniem tyczką z odbiornikiem GPS / Exact spot marked by GPS #8: Pixel cierpliwie oczekujący na dokończenie spaceru / Pixel is waiting patiently #9: Droga leśna doprowadzająca w pobliże punktu / A forest road leading to the point #10: Miejsce zaparkowania auta / Parking spot #11: Trasa dojazdu i dojścia do punktu / The route to and from the point

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 17°E (visit #10) (secondary) 

#1: Widok na punkt z około 10 metrów  / Confluence view in 10 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

18-Sep-2021 – Punkt 53°N 17°E jest szesnastym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej - poprzedni zdobyty punkt to 53°N 16°E. Do drugiego punktu DCP w tym dniu postanowiłem dotrzeć od strony północno - zachodniej, czyli od strony osady Słomki. Dzięki temu bez trudu dotarłem autem do granicy lasu, skąd pozostało już tylko około 400 m do punktu. Dalej wyruszyłem z psem na przyjemny spacerek drogą leśną aż do osiągnięcia południka 17°E. W tym miejscu wszedłem w las i po około 50 metrach rozpocząłem namierzanie punktu 53°N 17°E. Niestety, pomimo anteny zewnętrznej wskazania były nieprecyzyjne i wciąż się zmieniały. Potrzeba było kilkunastu minut by dokładność wskazań osiągnęła 4m a namiary ustabilizowały się na pozycji 0/0.

Po dokonaniu zdjęć rozpocząłem powrót do auta tą samą drogą, choć nie było to łatwe, gdyż jak się okazało w trakcie dokonywania pomiarów nieco straciłem orientację w lesie i wracałem przez las nie całkiem w tym kierunku co trzeba. Gdy po spodziewanym czasie nie osiągnąłem drogi leśnej którą przyszedłem musiałem posłużyć się GPSem aby ustalić dalszy kierunek marszu. Tak więc z niewielką zwłoką wyruszyłem na zdobycie trzeciego punktu DCP w tym dniu, czyli 53°N 18°E.

English

18-Sep-2021 – The point 53°N 17°E is the sixteenth point achieved as part of the September holiday expedition - the previous point achieved was 53 °N 16°E. I decided to reach the second DCP point of the day from the north-west, i.e. from the settlement of Słomki. Thanks to this, I easily reached the forest edge by car, from where it was only about 400 m to the point. Then I set off with my dog for a pleasant walk along the forest road until I reached the meridian of 17°E. At this point I entered the forest and after about 50 meters I started targeting the point 53°N 17°E. Unfortunately, despite the external antenna, the readings were imprecise and kept changing. It took several minutes for the accuracy of the readings to reach 4 m and the bearings to stabilize at the 0/0 position.

After taking the photos, I started returning to the car the same way, although it was not easy, as it turned out While taking measurements, I slightly lost orientation in the forest and went back through the forest not quite in the right direction. When I did not reach the forest road I came from after the expected time, I had to use GPS to determine the further direction of my march. So, with a little delay, I set out to conquer the third DCP of the day, which was 53°N 18°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 10 metrów / Confluence view in 10 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejsce punktu z oznaczoniem tyczką z odbiornikiem GPS / Exact spot marked by GPS
#8: Pixel cierpliwie oczekujący na dokończenie spaceru / Pixel is waiting patiently
#9: Droga leśna doprowadzająca w pobliże punktu / A forest road leading to the point
#10: Miejsce zaparkowania auta / Parking spot
#11: Trasa dojazdu i dojścia do punktu / The route to and from the point
ALL: All pictures on one page