W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Nordrhein-Westfalen

1.2 km (0.7 miles) E of Köln-Flittard, Nordrhein-Westfalen, Germany
Approx. altitude: 45 m (147 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 173°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards S from the confluence #3: View towards E from the confluence #4: View towards W from the confluence #5: View towards NE from the confluence and my boot guards #6: My track on the map #7: Hohenzollernbrücke über den Rhein #8: Cologne cathedral #9: Groß St. Martin church #10: Famous "Grüner Kuhweg"

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 7°E (visit #8)  

#1: General view of the confluence (towards NW)

(visited by Wojciech Czombik)

Deutsch

Polish

16-Apr-2005 -- I took advantage of a long-planned trip to Cologne to visit the 51N 07E confluence located between Cologne and Leverkusen. I set off from Poznań on Friday, April 15 at 21:11 on the comfortable night train EN “Jan Kiepura” for Brussels and the following day I got off at the main railway station in Cologne. The dawn was breaking, it was cold and drizzling. In spite of the early hour I decided to go to the confluence right away. By local S-Bahn train I got to Köln-Stammheim station before 7:00. From there – according to the narrative by Mr. Thomas Caspers – I went up to the route B8, then turned to the north and followed the path for pedestrians and cyclists that goes parallel to the road. After 1000 m I reached the famous “Grüner Kuhweg”.

It was getting light but the sky was still covered with dark, rain clouds. I turned right into Grüner Kuhweg, crossed the bridge over the railroad and came to the point where the path running along the track turned right. GPS showed that it was no more than 100 m to the confluence. The surroundings appeared completely empty, only two joggers passed by, yet in the field I could observe herds of hares. Unfortunately, it started to rain again, and the field where the confluence was located looked rather marshy, so I put on the previously prepared boot guards and so equipped I went for the final search of the zero point.

I entered the field next to the yellow post (probably marking the location of a gas pipeline) and following the ruts cut by a tractor (in order not to tread on the plants), I found the confluence point ca. 20 m away. It was my first confluence abroad and the first one conquered so early – at 7:45 in the morning. It was still raining when I took the documentary photographs with a characteristic building of some pharmaceutical company and the nearby railroad where the trains were flashing by every couple of minutes. Then I set forth on my return journey. Luckily, the rain didn’t last long and when I got to the B8 road even the sun came out. Following the same route, I got to the railway station and at 8:39 returned to Cologne.

Deutsch

16-Apr-2005 -- Ich zog Nutzen aus einer seit lange geplanten Reise nach Köln, um den 51N 07E Konfluenz Punkt zu besuchen, der zwischen Köln und Leverkusen gelegen ist. Von Poznań verreiste ich am Freitag, dem 15. April um 21:11 mit einem bequemen Nachtzug EN „Jan Kiepura“ nach Brüssel, und am folgenden Tag stieg ich am Hauptbahnhof in Köln aus. Der Tag brach an, es war kalt und es nieselte. Trotz der frühen Zeit entschied ich mich, sofort zur Confluence zu fahren. Mit der S-Bahn kam ich an der Köln-Stammheim Station kurz vor 7:00 an. Von dort – nach Hinweisen von Herrn Thomas Caspers – ging ich bis zur B8 Straße, dann änderte ich die Richtung nach Norden und folgte dem Weg für Fußgänger und Radfahrer, der parallel zur Straße verläuft. Nach 1000 m erreichte ich den berühmten "Grünen Kuhweg".

Es hellte sich auf, aber der Himmel war immer noch mit dunkeln Regenwolken bedeckt. Ich machte kehrt nach rechts zum Grünen Kuhweg, überquerte die Brücke über der Eisenbahn und kam zum Punkt, wo der Weg, der bis jetzt entlang der Schienen verlief, sich nach rechts drehte. Das GPS zeigte, dass es nicht mehr als 100 m zum Konfluenz Punkt waren. Die Umgebung sah menschenleer aus, nur zwei Jogger liefen vorbei, dennoch könnte ich Hasenherden auf dem Feld beobachten. Leider begann es wieder zu regnen, und das Feld, auf dem der Konfluenz Punkt lokalisiert wurde, schaute ziemlich sumpfig aus, also zog ich die vorher vorbereiteten Schuhschoner an und so ausgerüstet begab ich mich auf die abschließende Suche des Nullpunktes.

Ich trat auf das Feld bei einem gelben Pfosten (der vermutlich die Position einer Gasrohrleitung kennzeichnet) ein und nach Traktorspuren (um die Pflanzen nicht zu zertrampeln) fand ich den CP ca. 20 m entfernt. Es war mein erster Konfluenz Punkt im Ausland und der erste, den ich so früh eroberte – um 7:45 morgens. Es regnete noch, als ich die Fotos mit einem charakteristischen Gebäude einer pharmazeutischen Firma und die nahe gelegene Bahnlinie, wo die Züge alle paar Minuten vorbeiblitzten, machte. Dann machte ich mich auf den Rückweg. Glücklicherweise dauerte der Regen nicht mehr lang an und als ich die Straße B8 erreichte, kam sogar die Sonne heraus. Dengleichen Weg ging ich zum Bahnhof und um 8:39 kam nach Köln zurück.

Polski

16-Apr-2005 -- Planowany od dawna wyjazd do Kolonii postanowiłem połączyć z odwiedzinami przecięcia 51N 07E, położonego pomiędzy Kolonią a Leverkusen. Z Poznania wyjechałem w piątek, 15 kwietnia o godz. 21:11 wygodnym nocnym pociągiem EN „Jan Kiepura” do Brukseli i nazajutrz o 6:20 wysiadłem na dworcu głównym w Kolonii. Dopiero świtało, było chłodno i siąpił drobny deszczyk. Mimo wczesnej pory postanowiłem od razu udać się na przecięcie. Lokalnym pociągiem S-Bahn dojechałem przed 7:00 do stacji Köln-Stammheim. Stąd – zgodnie ze wskazówkami Thomasa Caspersa – doszedłem do drogi B8, a następnie biegnącą wzdłuż niej ścieżką dla pieszych i rowerzystów podążyłem na północ i po 1000 m dotarłem do słynnej już „Grüner Kuhweg”.

Powoli rozwidniało się, choć niebo zakrywały wciąż ciemne, deszczowe chmury. Skręciłem w prawo w Grüner Kuhweg, przeszedłem przez most nad linia kolejową i doszedłem do miejsca, gdzie biegnąca dotąd wzdłuż torów ścieżka skręcała w prawo. GPS wskazywał, że do przecięcia jest już mniej niż 100 m. Okolica była prawie zupełnie pusta, minęło mnie tylko dwóch biegaczy, za to na polach mogłem obserwować całe stada zajęcy. Niestety, deszcz znów zaczął padać, a pole, na którym znajduje się przecięcie, wydawało się raczej grząskie, założyłem więc uprzednio przygotowane ochraniacze na buty i tak wyposażony wyruszyłem na końcowe poszukiwania punktu zero.

Obok żółtego słupka (prawdopodobnie oznaczającego przebieg sieci gazowej) wszedłem na pole i idąc koleinami odciśniętymi przez koła traktora (aby nie zdeptać rosnących tam roślin) ok. 20 m dalej znalazłem punkt przecięcia. Było to moje pierwsze przecięcie poza granicami Polski i pierwsze zdobyte o tak wczesnej porze – 7:45. We wciąż padającym deszczu wykonałem dokumentalne fotografie z charakterystycznym budynkiem pewnej firmy farmaceutycznej oraz pobliską linią kolejową, po której co kilka minut przemykały pociągi i ruszyłem w drogę powrotną. Deszcz szczęśliwie przestał padać, a gdy znalazłem się przy drodze B8 wyjrzało nawet słońce. Tą samą drogą dotarłem do stacji kolejowej i o 8:39 powróciłem do Kolonii.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards NW)
#2: View towards S from the confluence
#3: View towards E from the confluence
#4: View towards W from the confluence
#5: View towards NE from the confluence and my boot guards
#6: My track on the map
#7: Hohenzollernbrücke über den Rhein
#8: Cologne cathedral
#9: Groß St. Martin church
#10: Famous "Grüner Kuhweg"
ALL: All pictures on one page