W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Dolnośląskie

12.0 km (7.5 miles) S of Wrocław, Dolnośląskie, Poland
Approx. altitude: 125 m (410 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 163°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: General view #3: Szukalice village #4: GPS co-ordinates #5: Murun and  Me of CP

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 17°E (visit #4) (secondary, incomplete) 

#1: Hare's tracks of CP

(visited by Wlodzimierz Kania and Murun Dovdon)

05-Mar-2005 --

Polska wersja

English

We departed Kalisz to get to Wroclaw. We wanted to take part in an annual Ornithological Conference organised by Bird’s Ecology Department of Wroclaw University. It happened to be the best opportunity again to reach another intersection point. We aimed to get to some intersection which was located a dozen of kilometres south from Wroclaw centre. Despite some hard winter time a road to Wroclaw was dry and good looking.

We left Wroclaw on Borowska street (at the back of train station) and then we kept going on General Grot Rowecki street moving south. In Suchy Dwor we passed above the A-4 highway. After a few hundred metres we turned right to Rzeplin. Within 1 km after leaving Rzeplin we reached a village called Szukalice where we turned right. We kept going another 300 metres and we stopped the car on the road side.

Just before the final sign with the village name Szukalice (picture 3) we jumped over the drainage ditch on the left and after a few minutes we have reached a final intersection point. It was a point in the middle of the field. Field which was simply covered with 20-30 cm of snow. The intersection was additionally marked by hares who dug in the snow trying to get to some frozen plants (see picture 1). Unfortunately we did not manage to take a pictures in 4 directions as the strong fog disabled this. After taking picture of GPS display we returned to our car where we had such a tasty hot tea. Outside it was –9.5°C so we really enjoyed this tea. As the fog was actually very dense we had to return to Wroclaw driving at 30 km/h.

Polska wersja

Wyjazd z Kalisza do Wrocławia na coroczny Zjazd Ornitologiczny organizowany przez Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego był dobrą okazja, do zdobycia przecięcia, które leży w odleglości kilkunastu kilometrów od centrum Wrocławia w kierunku południowym. Mimo zimy i śniegu droga do Wrocławia była sucha i czarna.

Z Wrocławia wyjeżdżamy ul. Borowską (na tyłach Dworca Głównego PKP ) i dalej prosto ulicą Gen. Grota Roweckiego kierujemy się w dalszym ciągu na południe przez miejscowość Suchy Dwór przejeżdżając nad autostradą, A4. Jeszcze kilkadziesiąt metrów i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku zachodnim na Rzeplin (drogowskaz 2 km). Kilometr dalej za Rzeplinem dojeżdżamy do miejscowości Szukalice, gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Jedziemy około 300 metrów i na poboczu drogi zostawiamy samochód.

Przed tablicą oznaczającą koniec miejscowości Szukalice (fot. nr 3) przeskakujemy przydrożny rów po lewej stronie drogi i po kilku minutach poszukiwań ustalamy punkt przecięcia, który wypada na polu pokrytym 20 - 30 cm warstwą śniegu. Punkt przecięcia pomogły nam ustalić zające, które akurat w tym miejscu rozkopały śnieg, chcąc dostać się do ukrytej pod śniegiem roślinności (fot. nr 1). Niestety nie udało się wykonać zdjęć w 4 kierunkach i widoku ogólnego, gdyż zalegająca mgła skutecznie ograniczała widoczność do kilku metrów. Po zrobieniu zdjęcia ekranu GPS wracamy do samochodu, gdzie czaka na nas gorąca herbata. Temperatura w tym czasie wynosiła -9,5°C. Z uwagi na mgłę powrót do Wrocławia tym razem przez Karwiny z maksymalną prędkością 30 km/godz. nie sprawił już większej trudności.

Coordinator's Note:

Visit marked as incomplete because of too few photos

Wizyta uznana za niekompletną z powodu małej liczby zdjęć


 All pictures
#1: Hare's tracks of CP
#2: General view
#3: Szukalice village
#4: GPS co-ordinates
#5: Murun and Me of CP
ALL: All pictures on one page