W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Bayern

1.2 km (0.7 miles) W of Bad Alexandersbad-Kleinwendern, Bayern, Germany
Approx. altitude: 777 m (2549 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 168°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View of the nearby path from the confluence (towards NE) #3: View of the pile of cut wood (towards N) #4: View towards S #5: GPS readings #6: Marked tourist paths in the Kösseine massif #7: Wanderparkplatz Kleinwendern #8: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 12°E (visit #5)  

#1: General view of the confluence (towards SW)

(visited by Wojciech Czombik)

Polish

10-May-2005 -- 2nd confluence out of a trip of 5

Continued from 51°N 12°E.

Having covered 150 km on A9, A72, and A93 highways I came close to the town of Marktredwitz. I took the exit no. 13 and after some kilometers I got to a health-resort of Bad Alexandersbad. I slowly drove across the spa and reached a small village of Kleinwendern. From there a gravel road brought me after ca. 1 km to a small parking lot at a forest edge (“Wanderparkplatz Kleinwendern”). At 16:00 I set off on a walk towards 50N 12E. The weather was very nice, it was sunny and the temperature was mild – ca. 12 C. GPS showed that the distance to the confluence was about 1300 m as the crow flies. Unfortunately, I had no map of the area so I had to rely solely on the GPS navigation.

First I followed a forest path running towards west and although it was gradually disappearing, I managed to reach a junction of two forest roads with “Wanderweg” signs. There I turned right, to the north, and walked ca. 200 m. The GPS was still advising me that I should have gone more to the west, so, like it or not, I left the path and went across the wood. It was very uncomfortable – a lot of fallen trees to be circled around and many slippery, moss-covered boulders. Fortunately, it did not last long until I came to another forest road and from there – taking one more turn to the left – reached the confluence area.

It was very close to the path; however, pinpointing the actual confluence point turned out to be very difficult. The GPS readings were very unstable and were changing by as many as 20 meters. I averaged the results in my mind and finally decided for a big erratic block on the left side of the path to be the CP. On the right side there was a characteristic pile of cut wood as reported by Mr. Malte Uhl.

I rested a bit and started the return leg. To avoid forcing my way through the wood, I decided to take some other route but it ended up similarly – I had to struggle through fallen trees and huge boulders. But as the way back always seems shorter than the way there, I arrived at the parking lot at quarter past five already. Nearby, I noticed a marked tourist path and an information board describing the environs – the Kösseine massif in Fichtelgebirge Mountains. The highest hill – Kösseine – that reaches the height of 939 m, was ca. 4 km away. At 17:35 I set off on my further journey towards Munich. It was the first time that I had visited two confluences within one day.

Continued at 49°N 12°E.

Polish

10-May-2005 -- >Przejechawszy 150 km autostradami A9, A72 i A93 dojechałem w pobliże miasteczka Marktredwitz. Opuściłem autostradę zjazdem nr 13 i po kilku kilometrach dotarłem do kurortu Bad Alexandersbad. Powoli przejechałem przez uzdrowisko i dojechałem do małej wioski Kleinwendern. Stąd szutrowa droga doprowadziła mnie po ok. 1 km do położonego na skraju lasu niewielkiego „parkingu turystycznego” (“Wanderparkplatz Kleinwendern”). O 16:00 wyruszyłem na wędrówkę w kierunku 50N 12E. Pogoda była bardzo ładna –słonecznie i z umiarkowaną temperaturą ok. 12 C. GPS wskazywał, że w linii prostej do przecięcia jest ok. 1300 m. Niestety, nie miałem żadnej mapy tego terenu musiałem więc polegać wyłącznie na nawigacji wg GPS-u.

Ruszyłem leśną ścieżką na zachód i choć stopniowo zanikała udało mi się dotrzeć do skrzyżowania leśnych dróg przy którym znajdowały się drogowskazy wskazujące przebieg trasy turystycznej (“Wanderweg”). Tam skręciłem w prawo, na północ, i przeszedłem ok. 200 m. GPS cały czas podpowiadał, że powinienem iść bardziej na zachód, więc chcąc nie chcąc opuściłem ścieżkę i zacząłem przedzierać się na przełaj przez las. Okazało się to bardzo uciążliwe – musiałem okrążać liczne powalone drzewa i omijać śliskie, omszałe głazy. Na szczęście wkrótce dotarłem do kolejnej leśnej drogi, a stąd – po jeszcze jednym skręcie w lewo – doszedłem w pobliże przecięcia.

Znajdowało się on tuż przy ścieżce, jednakże dokładne wyznaczenie punktu przecięcia okazało się bardzo trudne. Wskazania GPS-u były bardzo niestabilne i zmieniały się aż o 20 m. Uśredniłem w pamięci uzyskane wyniki i zdecydowałem, że przecięcie znajduje się przy dużym głazie narzutowym po lewej stronie drogi. Z prawej strony znajdował się charakterystyczny stos pociętych belek, tak jak opisał to Malte Uhl.

Nieco odpocząłem i ruszyłem w drogę powrotną. Chciałem uniknąć przedzierania się na przełaj przez las, wybrałem więc nieco inną trasę, ale skończyło się na tym samym – znów musiałem walczyć z powalonymi drzewami i wielkimi głazami. Ale ponieważ droga powrotna zawsze wydaje się krótsza, już kwadrans po piątej dotarłem na parking. Zauważyłem przebiegający w pobliżu znakowany szlak turystyczny i tablicę informacyjną opisującą okolicę – masyw Kösseine w górach Fichtelgebirge. Najwyższe szczyt – Kösseine, wznoszące się na wysokość 939 m npm., znajduje się w odległości ok. 4 km. O 17:35 wyruszyłem w dalszą podróż do Monachium. Po raz pierwszy jednego dnia odwiedziłem dwa przecięcia.

Continued at 49°N 12°E.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards SW)
#2: View of the nearby path from the confluence (towards NE)
#3: View of the pile of cut wood (towards N)
#4: View towards S
#5: GPS readings
#6: Marked tourist paths in the Kösseine massif
#7: Wanderparkplatz Kleinwendern
#8: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)
ALL: All pictures on one page