W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Sachsen-Anhalt

near Wetterzeube-Rossendorf, Sachsen-Anhalt, Germany
Approx. altitude: 167 m (547 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 168°W

Accuracy: 70 m (229 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View of the nearby farm (towards S) #3: View of the road coming to the confluence (towards E) #4: View towards N #5: Sheep and rams grazing near the confluence #6: Yellow oilseed rape fields near Koßweda #7: Signposts near Rossendorf #8: GPS readings #9: Trespassers will be eaten ;-) #10: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 12°E (visit #6)  

#1: General view of the confluence (towards W)

(visited by Wojciech Czombik)

Polish

10-May-2005 -- 1st confluence out of a trip of 5

This year the European PASS Conference was to be held in Munich. I decided to go there by car and visit a couple of degree confluence points in Germany on my way. Since the road from Berlin to Munich goes roughly along the 12E meridian I had a good range of them to choose from. I decided to visit 51N 12E as the first one.

I left the A9 highway at the exit 21b heading for Droyßig. The road went along a railway track, winding scenically between yellow oilseed rape fields. In Hassel I turned right and through some very bumpy and full of holes roads near Weißenborn (the drivers were warned only with a ‘Straßenschaden’ sign) I came to a small town Wetterzeube, crossed the bridge over Weiße Elster, in Koßweda turned right (to the west) and at 12:35 I reached a place called Rossendorf.

The road brought me to a dead end. There were farm buildings on the left and a small garden / meadow surrounded by a fence in front of me. Some sheep and rams were grazing on the meadow but there were no people around. The weather was very changeable throughout the day – once the sun shone, then it rained heavily.

Luckily, for a moment it stopped raining but the sky was still covered with dark clouds. It was quite cold as for mid-May – ca. 8C.

The GPS showed that I was at 51.00012N 12.00087E position, so the distance to the actual confluence was around 62 m. I noticed a small path running along the fence, but there was also a sign saying “Privatgrundstück. Betreten verboten” which I interpreted as “Trespassers will be eaten” ;-). Therefore, I decided to settle for the place where I was standing, especially as the distance to the zero point was within the allowed range of 100 m. I took documentary photographs and after some minutes set off on my further journey. I returned to Wetterzeube and through Eisenberg I came back to A9 highway.

p>Continued at 50°N 12°E.

Polish

10-May-2005 -- Ponieważ w tym roku europejska konferencja PASS miała odbyć się w Monachium, postanowiłem odbyć podróż samochodem i po drodze odwiedzić kilka przecięć w Niemczech. Jako, że droga z Berlina do Monachium wiedzie w pobliżu 12 południka miałem spory wybór – na początek zdecydowałem się na 51N 12E.

Autostradę A9 opuściłem zjazdem 21b i skierowałem się w stronę miejscowości Droyßig. Droga prowadziła wzdłuż linii kolejowej malowniczo wijąc się pomiędzy żółtymi polami rzepaku. W Hassel skręciłem w prawo i bardzo dziurawą i wyboistą droga w okolicach Weißenborn (co oznaczone było jedynie znakiem ‘Straßenschaden’) dotarłem do niewielkiego miasteczka Wetterzeube. Tu przejechałem przez most na Białej Elsterze, w Koßweda skręciłem w prawo (na zachód) i o 12:35 dotarłem do części Wetterzeube zwanej Rossendorf. Droga zakończyła się ślepym zaułkiem, po lewej stronie wznosił się budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze, zaś na wprost znajdował się niewielki ogród – łąka otoczona płotem. Pasło się tam stadko owiec i baranów, natomiast wokół nie widać było żadnych ludzi. Przez cały dzień pogoda była bardzo zmienna – raz świeciło słońce, raz mocno padało. Szczęśliwie deszcz akurat ustał, ale niebo wciąż pokryte było ciemnymi chmurami. Jak na połowę maja było dość zimno – ok. 8 C.

GPS wskazał, że znajdowałem się w punkcie 51.00012N 12.00087E, a zatem odległość do przecięcia wynosiła ok. 62 m. Zauważyłem wąską ścieżkę biegnącą wzdłuż płotu, ale tuż przy niej znajdowała się tabliczka „Privatgrundstück. Betreten verboten” co zinterpretowałem jako „Intruzi zostaną zjedzeni” („Trespassers will be eaten” ;-)). Zadowoliłem się więc miejscem w którym się znajdowałem, zwłaszcza, że odległość do punktu „zero” mieściła się w dozwolonym zakresie. Wykonałem dokumentalne fotografie i po kilku minutach ruszyłem w dalszą podróż – wróciłem do Wetterzeube i przez Eisenberg powróciłem na autostradę A9.

Continued at 50°N 12°E.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards W)
#2: View of the nearby farm (towards S)
#3: View of the road coming to the confluence (towards E)
#4: View towards N
#5: Sheep and rams grazing near the confluence
#6: Yellow oilseed rape fields near Koßweda
#7: Signposts near Rossendorf
#8: GPS readings
#9: Trespassers will be eaten ;-)
#10: My track on the map (© Microsoft AutoRoute 2002)
ALL: All pictures on one page