W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Nordrhein-Westfalen

1.9 km (1.2 miles) N of Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Germany
Approx. altitude: 80 m (262 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 174°W

Accuracy: 18 m (59 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: General view of the confluence (towards E) #3: View towards E from the confluence #4: View towards S from the confluence #5: View towards W from the confluence #6: View towards NW from the confluence #7: GPS readings #8: Near the confluence (view towards NE) #9: My track on the satellite image (© Google Earth 2009) #10: Village of Gangelt

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 6°E (visit #13)  

#1: General view of the confluence (towards N)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

20-Apr-2010 --

12th confluence out of a trip of 12

Continued from 51°N 5°E

The day was coming to an end, but there was yet another confluence point on the 51st parallel between the English Channel and Ukraine that I hadn’t visited yet. From the previous confluence I travelled through the Belgian province of Limburg, then for ca. 20 km I drove through the Netherlands. At 19.15 I crossed the German border and a couple of minutes later I arrived in the little town of Gangelt. The most famous son of Gangelt was Gerardus Mercator, a Flemish cartographer, born in 1512, who invented a map projection that was named after him.

The confluence point lay on a meadow near the Lindenhof farm. The meadow was surrounded by a plank fence and an electric wire, therefore I didn’t attempt to cross them and stayed in the road, ca. 13 m away from the “zero” point. The calm landscape around me was typically agricultural, with flat fields and meadows and a great many wind turbines. The sun was already setting and it got very cold and windy, so right after taking pictures I set off for my today’s destination – Düsseldorf.

That concluded my three days, four countries, 12 confluence points journey that extended from the Rhine to the English Channel and back. The route led through many interesting locations like the Rhine Gorge, the Ardennes or the North Sea coast and through several battlefields of the First and Second World War. In the next days I visited some other interesting places, among them the city of Aachen (French: Aix-la-Chapelle), the Signal de Botrange – the highest point in Belgium (694 m) and the nature park Hohes Venn – Eifel (French: Hautes Fagnes – Eifel), the Spa-Francorchamps Formula 1 circuit, the Vaalserberg – the tripoint between Germany, Belgium and the Netherlands and the highest point in the European part of the Netherlands (322 m), the Wuppertal Schwebebahn (a suspended monorail), and many others – but that would be another story…

Visit details:

  • Time at the CP: 19:24
  • Distance to the CP: 13 m
  • GPS accuracy: 5 m
  • GPS altitude: 80 m asl
  • Temperature: 11 °C

My track (PLT file) is available here.

Polski

20-Kwietnia-2010 -- Dzień chylił się ku końcowi, ale na 51. równoleżniku pozostał pomiędzy kanałem La Manche a Ukrainą jeszcze jeden punkt przecięcia, którego dotąd nie odwiedziłem. Z poprzedniego przecięcia podróżowałem przez belgijską Limburgię, następnie przejechałem ok. 20 km przez Holandię i o 19:15 przekroczyłem granicę Niemiec. Po kilku minutach dojechałem do miasteczka Gangelt. Jest ono miejscem, w którym w 1512 r. przyszedł na świat Gerardus Mercator, flamandzki kartograf, twórca odwzorowania kartograficznego nazwanego jego imieniem.

Punkt przecięcia leżał na łące w pobliżu gospodarstwa Lindenhof. Łąka otoczona była zbitym z desek płotem i „elektrycznym pastuchem”, nie próbowałem więc ich forsować i pozostałem na drodze, w odległości ok. 13 m od punktu „zero”. Wokół mnie roztaczał się spokojny, typowo rolniczy krajobraz – płaskie pola i łąki wraz z licznymi turbinami wiatrowymi. Słońce już zachodziło i zrobiło się bardzo zimno i wietrznie, więc zaraz po wykonaniu zdjęć wyruszyłem w kierunku mojego dzisiejszego celu – Düsseldorfu.

W ten sposób zakończyła się moja trzydniowa, prowadząca przez cztery kraje i 12 punktów przecięcia podróż, która rozciągała się od Renu aż po kanał La Manche i z powrotem. Trasa prowadziła przez wiele ciekawych okolic, takich jak przełom Renu, Ardeny czy wybrzeże Morza Północnego i przez kilka pól bitewnych z I i II wojny światowej. W kolejnych dniach odwiedziłem jeszcze wiele interesujących miejsc, wśród niech Akwizgran (niem.: Aachen, franc.: Aix-la-Chapelle, holend.: Aken), Signal de Botrange – najwyższy punkt w Belgii (694 m) i park krajobrazowy Hohes Venn – Eifel (French: Hautes Fagnes – Eifel), tor wyścigowy Formuły 1 Spa-Francorchamps, Vaalserberg – trójstyk granic Niemiec, Belgii i Holandii oraz najwyższy punkt europejskiej części Holandii (322 m), Schwebebahn – linię podwieszanej kolei w Wuppertalu i wiele innych, ale to już zupełnie inna historia…


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards N)
#2: General view of the confluence (towards E)
#3: View towards E from the confluence
#4: View towards S from the confluence
#5: View towards W from the confluence
#6: View towards NW from the confluence
#7: GPS readings
#8: Near the confluence (view towards NE)
#9: My track on the satellite image (© Google Earth 2009)
#10: Village of Gangelt
ALL: All pictures on one page