W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Czech Republic

1.2 km (0.7 miles) W of Hněvošice, Moravskoslezský Kraj, Czech Republic
Approx. altitude: 274 m (898 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 50°S 162°W

Accuracy: 10 m (32 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: North view - Północ #3: East view - Wschód #4: South view - Południe #5: West view - Zachód #6: GPS shot - Współrzędne #7: Visitors - Zdobywcy #8: Russian tank (T-34) in Sudice - Radziecki czołg (T-34) w Sudicach #9: Christ the Good Shepherd church - Kościół p.w.Chrystysa Dobrego Pasterza #10: Grammer school - Szkoła podstawowa #11: Big yellow heart - Duże żółte serce #12: Water source - Ujęcie wody #13: German military cemetery - Niemiecki cmentarz wojenny #14: My track on the aerial photo of the confluence area - (© Google Earth 2010) - Nasza trasa do CP

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  50°N 18°E (visit #6)  

#1: General view - Widok ogólny

(visited by Wlodzimierz Kania and Zbigniew Hudzia)

Polski

21-Oct-2010 -- Another good reason to achieve a point of confluence (50N-18E near Hnĕvošice) happened to exist as a result of myself attending some international ornithological conference organised by some colleagues from Czech Republic. This conference hosted also some guys from Belorus, Slovakia and Poland.

A trip began in Kalisz. We then took a southern direction to Opole and Raciborz. A border was crossed in Pietraszyn / Sudice. Once the border was crossed one must notice a Russian tank (T 34) being a war artefact aiming to commemorate a moment when this part of Czech Republic had been freed by 1st Independent Czech Tank Brigade led by major V. Janko. This brigade had been before a part of 38th Russian Army led by general – colonel Moskalenko.

We left Sudice soon and took direction to Hnĕvošic via Kobeřice. When we entered Hnĕvošic one could spot very interesting church named by Christ the Good Shepherd. Once passed Hnĕvošice we realised the point of confluence was quite close from there. It was a matter to get into the forest and the point of confluence was located a few dozens of meters from the main track. The edge of the road there was quite narrow so leaving a car for parking there was quite difficult and risky. We returned therefore to Hnĕvošic and left the car there on Lesna street.

We just walked back on Szkolna street in order to get to Opawska street (main road). On the way we noticed something extraordinary – a sign of big love between Zuza and Michael – in a form of huge yellow heart painted on the road itself in 2009. We reached our point of confluence within few minutes.

The very point of confluence was marked by a white pale crowned with a yellow round sign. Close to it there was another pale and descriptive plate, but this time it was pink one. This one was left there by those who previously reached this point of confluence. We prepared photo documentation of this point of confluence and then took some short cut through woods to get back to our car. This took us straight to Lesna street, next to water source. Walking downward some dozens of meters towards the place we parked our car, we passed next to the WW2 military cemetery where 180 german soldiers been buried. It was hard not to spot such a memorable inscription prepared in both Czech and German „ČLOVĚČE POSTUJ A ZAMYSLI SE NAD NESMYSLNOSTI VÁLEK A LIDSKÉHO UTRPENÍ” - „BLEIB STEHEN UND DENKE ÜBER DIE SINNLOSIGKEIT DER KRIEGE DES LEIDENS NACH” which is free translation informs a reader about the following “Just stop for a moment here and have a thought about senseless of war and the amount of human suffer and sorrow caused by it’

Polski

21-Oct-2010 -- Uczestnictwo w międzynarodowej trzydniowej konferencji ornitologicznej zorganizowanej przez kolegów z Czech, z udziałem przedstawicieli Białorusi, Czech, Słowacji i Polski był okazją do odwiedzenia przecięcia 50o N i 18o E koło Hnĕvošic.

Z Kalisza wyruszyliśmy na południe kierując się przez Opole i Racibórz do przejścia granicznego Pietraszyn / Sudice. Po przekroczeniu granicy przed wjazdem do Sudic wita nas usytuowany po lewej stronie drogi czołg T-34 upamiętniający wyzwolenie w kwietniu 1945 roku tej części Czech przez 1 Samodzielną Czeską Brygadę Czołgową dowodzoną przez majora V. Janko, działającą w ramach 38 Armii Radzieckiej generała-pułkownika Moskalenki.

Z Sudic kierujemy się przez Kobeřice do Hnĕvošic, gdzie na wjeździe do wsi znajduje się kościół pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza. Przejeżdżamy miejscowość Hnĕvošice, zbliżamy się do przecięcia, które wypada w lesie kilkanaście metrów na lewo od drogi. Niestety pobocze drogi jest bardzo wąskie i nie można w tym miejscu zaparkować samochodu. Wracamy do Hnĕvošic około 200 metrów i parkujemy samochód na ulicy Leśnej obok szkoły podstawowej.

Pieszo wracamy ul. Szkolną do głównej drogi ( ul. Opawska ) mijając po drodze wyraźny dowód wielkiej miłości Zuzki i Michala namalowany w 2009 roku żółtą farbą na jezdni w postaci wielkiego serca. Poboczem drogi kierujemy się do przecięcia i po kilku minutach poszukiwań ustalamy punkt.

Przecięcie oznakowane jest małym białym słupkiem z żółtym okrągłym znakiem. Obok pozostał drewniany różowy słupek, do którego przybita była tabliczka informacyjna pozostawiona przez poprzednich „zdobywców”. Wykonujemy dokumentację fotograficzną i przez las krótszą drogą wracamy do samochodu wychodząc akurat na początek ulicy Leśnej, obok ujęcia wodociągowego. Kilkanaście metrów poniżej ujęcia wody przy ul. Leśnej, ( gdzie zaparkowaliśmy samochód ) mijamy cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej, gdzie pochowanych jest 180 żołnierzy niemieckich z wielce wymowną sentencją w języku czeskim i niemieckim na tablicy informacyjnej „ČLOVĚČE POSTUJ A ZAMYSLI SE NAD NESMYSLNOSTI VÁLEK A LIDSKÉHO UTRPENÍ” - „BLEIB STEHEN UND DENKE ÜBER DIE SINNLOSIGKEIT DER KRIEGE DES LEIDENS NACH” „ Człowieku zatrzymaj się i zastanów nad bezsensem wojny i ludzkiego cierpienia.”


 All pictures
#1: General view - Widok ogólny
#2: North view - Północ
#3: East view - Wschód
#4: South view - Południe
#5: West view - Zachód
#6: GPS shot - Współrzędne
#7: Visitors - Zdobywcy
#8: Russian tank (T-34) in Sudice - Radziecki czołg (T-34) w Sudicach
#9: Christ the Good Shepherd church - Kościół p.w.Chrystysa Dobrego Pasterza
#10: Grammer school - Szkoła podstawowa
#11: Big yellow heart - Duże żółte serce
#12: Water source - Ujęcie wody
#13: German military cemetery - Niemiecki cmentarz wojenny
#14: My track on the aerial photo of the confluence area - (© Google Earth 2010) - Nasza trasa do CP
ALL: All pictures on one page