W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Pomorskie

2.9 km (1.8 miles) SW of Olpuch, Pomorskie, Poland
Approx. altitude: 143 m (469 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 162°W

Accuracy: 8 m (26 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Nord view - Północ #3: East view, (Forest road) - Wschód, (Leśna droga) #4: South view - Południe #5: West view - Zachód #6: Visitors and GPS - Zdobywcy i GPS #7: Signpost to the scout camp - Drogowskaz do obozu harcerskiego #8: Stone pillar of forest branch - Kamienny słupek oddziału leśnego #9: Information boards of the town of Kalisz - Tablice informacyjne miejscowości Kalisz

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 18°E (visit #6)  

#1: General view - Widok ogólny

(visited by Wlodzimierz Kania and Lidia Kania)

English version

Polski

29-lip-2017 -- Wyjeżdżając z Kalisza (województwo Wielkopolskie) nad morze do Ustki postanowiłem ponownie odwiedzić przecięcie nad jeziorem Chądzie. Trasa wiodła przez malownicze tereny Borów Tucholskich. Po dojeździe w pobliże przecięcia zaparkowałem samochód na poboczu drogi i kierując się leśną drogą zgodnie z drogowskazem w kierunku obozu harcerskiego z Gdańska - Śródmieście po przejściu około 500 metrów dotarliśmy na przecięcie. Zlokalizowaliśmy go na leśnej drodze biegnącej równolegle do brzegu jeziora w kierunku wschód – zachód w odległości kilkunastu metrów od jego brzegu.

W pobliżu przecięcia znajduje się kamienny słupek porośnięty mchem zasłaniającym numer oddziału leśnego. Na przecięciu po 11 latach od poprzedniej wizyty nie zaszły istotne zmiany. Wykonujemy fotografie dokumentujące zaliczenie przecięcia. Przeglądając mapę w czasie krótkiego odpoczynku przed dalszą podróżą okazało się, że w odległości kilkunastu kilometrów od przecięcia znajduje się miejscowość też o nazwie Kalisz (województwo Pomorskie). Trudno byłoby nie skorzystać z okazji i nie odwiedzić "imiennika". Tak więc przecięcie 54°N-18°E nad jeziorem Chądzie można nazwać Kalisz bis.

English version

29-Jul-2017 -- Departing from Kalisz (Wielkopolska province) over the sea to Ustka I decided to visit again the confluence of Lake Chądzie. The tour led through the picturesque Tuchola Forests. After arriving at the confluence I parked the car on the side of the road and followed the forest road according to the signpost to the scout camp from Gdansk - Śródmieście after about 500 meters we reached the confluence. We located it on a forest road running parallel to the shore of the lake east-west a few feet from its shore.

Near the confluence there is a stone pillar covered with moss covering the forest branch number. At the confluence of 11 years since the previous visit no significant changes occurred. We make photographs documenting the confluence. Looking at the map during a short rest before a further journey, it turned out that at a distance of several kilometers from the confluence there is a village called Kalisz (Pomeranian province). It would be difficult not to take the opportunity and not to visit the "namesake". Thus, the confluence of 54°N 18°E by the lake Chądzie can be called Kalisz bis.


 All pictures
#1: General view - Widok ogólny
#2: Nord view - Północ
#3: East view, (Forest road) - Wschód, (Leśna droga)
#4: South view - Południe
#5: West view - Zachód
#6: Visitors and GPS - Zdobywcy i GPS
#7: Signpost to the scout camp - Drogowskaz do obozu harcerskiego
#8: Stone pillar of forest branch - Kamienny słupek oddziału leśnego
#9: Information boards of the town of Kalisz - Tablice informacyjne miejscowości Kalisz
ALL: All pictures on one page