W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Pomorskie

1.9 km (1.2 miles) N of Gościszewo, Pomorskie, Poland
Approx. altitude: 51 m (167 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 161°W

Accuracy: 8 m (26 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N  / North veiw #3: Widok w kierunku E  / East veiw #4: Widok w kierunku S   / South veiw #5: Widok w kierunku W   / west veiw #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejsce punktu z oznaczoniem tyczką z odbiornikiem GPS  / Exact spot with the marker #8: Droga dojazdowa z miejscem postoju / Access road with parking space #9: Bunkier, kilkanascie metrów od punktu w kierunku południowym / Bunker, a dozen or so meters from the CP towards the south directions #10: Trasa dojścia / Path

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 19°E (visit #9)  

#1: Widok na punkt z około 15 metrów (bezposrednio z drogi) / Confluence veiw in 15 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

11-Sep-2021 – Punkt 54°N 19°E jest dziewiątym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni zdobyty punkt to 54°N 20°E. Dojazd w pobliże punktu jest bardzo wygodny, bowiem z drogi krajowej 55 należy skręcić w drogę przez lasek wyłożoną płytami betonowymi. Droga ta doprowadza nas bezpośrednio w pobliże punktu, który leży kilkanaście metrów na południe od niej. Droga jest sporadycznie uczęszczana, dlatego lepiej zaparkować na jej poboczu w niewielkich zatoczkach, które pojawiają się co kilkadziesiąt metrów. Droga oddzielona jest od punktu parowem głębokości 2 do 3 metrów, który łatwo pokonać licznymi zejściami. Po drugiej stronie parowu jest lekko wznoszący się stok porośnięty rzadko drzewami. Na tym stoku znajduje się punkt.

Niestety, pomimo anteny zewnętrznej nie udało mi się uzyskać dokładności lepszej niż 8 m, choć punkt pomiaru GPS uzyskałem 0/0. Okolica stwarza mało przyjemną atmosferę poprzez duże zaśmiecenie odpadami najwidoczniej licznie organizowanych w tym lasku spotkań towarzyskich, zapewne miejscowych. Dlatego po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej szybko wróciłem do auta i udałem w dalszą drogę.

Następny punkt to 54°N 18°E.

English

11-Sep-2021 – Point 54°N 19°E is the ninth point reached during the September holiday trip – the previous point reached was 54°N 20°E. Getting to the point is very convenient, because from the national road 55 you should turn into a road through a forest lined with concrete slabs. This road leads us directly to the point, which is several meters to the south of it. The road is occasionally frequented, so it is better to park on its side in small bays that appear every few dozen meters. The road is separated from the point by a ravine 2 to 3 meters deep, which is easily overcome by numerous descents. On the other side of the ravine is a slightly rising slope sparsely covered with trees. There is a point on this slope.

Unfortunately, despite the external antenna, I was unable to obtain an accuracy better than 8 m, although the GPS measurement point was 0/0. The area creates a rather unpleasant atmosphere due to the large amount of waste littered with apparently numerous social meetings organized in this forest, probably local ones. Therefore, after completing the photo documentation, I quickly returned to the car and continued my journey to 54°N 18°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 15 metrów (bezposrednio z drogi) / Confluence veiw in 15 m
#2: Widok w kierunku N / North veiw
#3: Widok w kierunku E / East veiw
#4: Widok w kierunku S / South veiw
#5: Widok w kierunku W / west veiw
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejsce punktu z oznaczoniem tyczką z odbiornikiem GPS / Exact spot with the marker
#8: Droga dojazdowa z miejscem postoju / Access road with parking space
#9: Bunkier, kilkanascie metrów od punktu w kierunku południowym / Bunker, a dozen or so meters from the CP towards the south directions
#10: Trasa dojścia / Path
ALL: All pictures on one page