W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Zachodniopomorskie

near Białogard, Zachodniopomorskie, Poland
Approx. altitude: 23 m (75 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 164°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS  / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Ulica Kaszubska / Kaszubska Street #9: Dom nr 3 z właścicielem "od obeliska / House no. 3 with the owner "from the obelisk". #10: Trasa dojścia i pomiaru / Access and measurement route

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 16°E (visit #6)  

#1: Widok na punkt z około 25 metrów / Confluence view in 25 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

16-Sep-2021 – Punkt 54°N 16°E jest dwunastym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni zdobyty punkt to 54°N 17°E. Punkt zlokalizowany jest na obrzeżach Białogardu po południowo wschodniej stronie od jego centrum. W tym miejscu od lat powstaje osiedle domków, których powstawanie śledzić można na zdjęciach poprzedników. Obecny stan osiedla w okolicach punktu 54°N 16°E znacznie się zmienił. Ulica Lutyków nie jest już piaszczysta, lecz porządną ulicą z bardzo dobrą nawierzchnią, progami zwalniającymi i porządnymi chodnikami, jak "na wielkie miasto przystało". Przecznica od niej dawniej po prostu polna, błotnista droga, to teraz ulica Kaszubska. Co prawda jest piaszczysta, ale przejazd nią nie stanowi żadnego problemu. Samochód zaparkowałem na poboczu pod płotem nowo powstałego i właśnie wykańczanego domku pod numerem 3.

Miły Pan z tego domku był bardzo zainteresowany moimi działaniami. Temat projektu DCP nie był mu obcy, a przy okazji poinformował mnie o zamierzeniach (władz miasta? mieszkańców osiedla?) postawienia w punkcie odpowiedniego obelisku. Być może więc następny odwiedzający będzie miał już zdecydowanie bardziej ułatwione zadanie w lokalizowaniu punktu 54°N 16°E. Tymczasem ja pozostawiłem psa w aucie i udałem się w bezpośrednie sąsiedztwo drzewa, o którym wiadomo jest wszystkim, że rośnie tuż koło naszego punktu. Niestety, z niewiadomych przyczyn, dokładność pomiaru nie chciała mi przez dłuższy czas spaść poniżej 10 m, przez co uzyskanie namiaru 0/0 zajęło mi sporo czasu. W końcu po kwadransie dreptania w miejscu i machania anteną uzyskałem dokładność 2 metrów i namiar 0/0. W tym dniu, z powodu awarii samochodu, miałem spore opóźnienie w realizacji planów, w związku z czym natychmiast po dokonaniu dokumentacji zdjęciowej, udałem się w kierunku punktu 54°N 15°E a po nim na przewidziany biwak na wyspie Wolin.

English

16-Sep-2021 – The point 54°N 16°E is the twelfth point reached as part of the September holiday expedition – the previous confluence point conquered was 54°N 17°E. The point is located on the outskirts of Białogard, south-east of its center. A housing estate has been built in this place for years, the construction of which can be traced in the photos of its predecessors. The current condition of the settlement around the point 54°N 16°E has changed significantly. Lutyk Street is no longer sandy, but a decent street with a very good surface, speed bumps and decent sidewalks, as "befits a big city". A block away from it, which used to be just a dirt, muddy road, is now Kaszubska Street. Although it is sandy, driving through it is not a problem. I parked the car on the roadside, under the fence of the newly built and currently being finished house at number 3.

The nice gentleman from this house was very interested in my activities. The topic of the DCP project was familiar to him, and at the same time he informed me about the intentions (of the city authorities? of the residents of the estate?) erecting an appropriate obelisk at the point. Perhaps the next visitor will have a much easier time locating the CP 54°N 16°E. Meanwhile, I left the dog in the car and went to the immediate vicinity of the tree, which everyone knows about. That it grows right next to our targert. Unfortunately, for unknown reasons, the measurement accuracy did not want to drop below 10 m for a long time, so it took me a long time to get a 0/0 bearing. Finally, after fifteen minutes of walking around and waving the antenna, I achieved an accuracy of 2 meters and a bearing of 0/0. On that day, due to a car breakdown, I had a significant delay in implementing my plans, so... Immediately after taking photo documentation, I went towards the confluence 54°N 15°E and then to the planned campsite on Wolin Island.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 25 metrów / Confluence view in 25 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Ulica Kaszubska / Kaszubska Street
#9: Dom nr 3 z właścicielem "od obeliska / House no. 3 with the owner "from the obelisk".
#10: Trasa dojścia i pomiaru / Access and measurement route
ALL: All pictures on one page