W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Zachodniopomorskie

1.9 km (1.2 miles) S of Niczonów, Zachodniopomorskie, Poland
Approx. altitude: 15 m (49 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 165°W

Accuracy: 3 m (9 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exacvt spot #8: Pixel oczekujący na zakończenie przerwy w spacerze / Pixel's waiting for the walking break to end #9: Miejsce zaparkowania auta / Parking spot #10: Jenda z kałuż na drodze lesnej / One of the puddles on the forest road #11: Nadciągające chmury zapowiadające deszcz / Clouds approaching, promising rain #12: Trasa dojścia do punktu / The route to the CP

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 15°E (visit #9)  

#1: Widok na punkt z około 15 metrów / Confluence view in 15 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

16-Sep-2021 – Punkt 54°N 15°E jest trzynastym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej - poprzedni zdobyty punkt to 54°N 16°E. Ten punkt znajduje się w lesie w miejscu stosunkowo odległym od jakiejkolwiek drogi utwardzonej. Po lekturze relacji poprzedników którzy docierali do niego od strony północnej i południowej postanowiłem spróbować wypatrzonej na zdjęciach satelitarnych leśnej drogi od strony wsi Gostyniec licząc na to, że mieszkańcy zadbali o dobry dojazd do lasu.

Niestety trafiłem na porę deszczową i chociaż miałem rację z tym, że ta droga leśna jest na tyle dobra że możliwy jest przejazd nią samochodem nawet tak nieterenowym jak mój mini kamper, to jednak liczne i rozległe kałuże zniechęciły mnie do podejmowania ryzyka ugrzęźnięcia. Zaparkowałem więc na najbliższych rozstajach dróg i rozpocząłem przyjemny spacer z psem przez las do punktu odległego z tego miejsca o prawie 2 kilometry.

Dzień był ładny, ciepły, choć wietrzny i lekko zachmurzony. W dobrym nastroju dotarliśmy do polany doskonale opisanej przez poprzedników. Teraz zdecydowałem się dotrzeć do punktu idąc wzdłuż lasu i nie ryzykując przedzierania się przez łąkę o nieznanym podłożu szczególnie po niedawnych opadach. Wybór drogi okazał się słuszny, bez żadnych problemów, idąc po śladach jakiegoś pojazdu, dotarłem do drzewa, w pobliżu którego spodziewałem się zlokalizować punkt. Uzyskanie dokładnego namiaru okazało się jednak niespodziewane trudne, bowiem GPS znowu nie chciał dać dokładnych pomiarów, przez co wskazania pozycji skakały niemal losowo przed długie minuty. Wreszcie udało się osiągnąć dokładność 3 m oraz namiar pozycji 0/0. Szybko wykonałem dokumentację fotograficzną i rozpocząłem odwrót do auta gdyż w między czasie pogoda zaczęła się gwałtownie pogarszać a od strony południowo zachodniej nadciągać ciemne i nabrzmiałe wodą chmury. Do samochodu dotarliśmy w ostatniej chwili, bo pakując psa i sprzęt do auta czułem juz na plechach pierwsze ciężkie krople nadciągającej ulewy.

Następny punkt to 53°N 15°E.

English

16-Sep-2021 – The confluence point 54°N 15°E is the thirteenth point reached as part of the September holiday expedition - the previous CP conquered was 54°N 16°E. This point is located in the forest in an area relatively far from any paved road. After reading the accounts of my predecessors who reached it from the north and south, I decided to try it the forest road from the village of Gostyniec seen in satellite photos, counting on the fact that the residents took care of good access to the forest.

Unfortunately, I came across the rainy season and although I was right that this forest road is good enough to allow driving even with a car as off-road as my mini camper, numerous and extensive puddles discouraged me from taking the risk of getting stuck. So I parked at the nearest crossroads and started a pleasant walk with my dog through the forest to a point almost 2 kilometers away from this place.

The day was nice and warm, although windy and slightly cloudy. In a good mood, we reached the clearing perfectly described by our predecessors. Now I decided to reach the point by walking along the forest and not risking crossing a meadow with unknown ground, especially after the recent rainfall. The choice of road turned out to be right, without any problems, following the tracks of some vehicle, I reached a tree near which I expected to locate the point. However, obtaining the exact bearing turned out to be unexpectedly difficult, because the GPS again did not want to provide accurate measurements, due to which the position indications jumped almost randomly for long minutes. Finally, an accuracy of 3 m and a position bearing of 0/0 were achieved. I quickly took photo documentation and started to retreat to the car because in the meantime the weather began to deteriorate rapidly and dark and water-filled clouds were approaching from the southwest. We reached the car at the last minute, because while packing the dog and equipment into the car I felt the first heavy drops of the approaching downpour on my back.

The next point is 53°N 15°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 15 metrów / Confluence view in 15 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exacvt spot
#8: Pixel oczekujący na zakończenie przerwy w spacerze / Pixel's waiting for the walking break to end
#9: Miejsce zaparkowania auta / Parking spot
#10: Jenda z kałuż na drodze lesnej / One of the puddles on the forest road
#11: Nadciągające chmury zapowiadające deszcz / Clouds approaching, promising rain
#12: Trasa dojścia do punktu / The route to the CP
ALL: All pictures on one page