W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Wielkopolskie

2.2 km (1.4 miles) NNE of Cichowo, Wielkopolskie, Poland
Approx. altitude: 110 m (360 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 163°W

Accuracy: 4 m (13 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S / South view #5: Widok w kierunku W / West view #6: Odczyt GPS / GPS reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Pixiu w punkcie pomiaru / Visitor #9: Droga dojazdowa do "Serdeczna Osada" / Access road #10: Miejsce na zaparkowanie / Parking spot #11: Rozstaje druk na wysokości południka 17°E. Odnoga skrajnie prawa prowadzi do punktu. / The crossroads at the meridian of 17°E. The far right branch leads to the CP. #12: Trasa dojazdu i dojścia do punktu / The route to and from the CP

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 17°E (visit #8) (secondary) 

#1: Widok na punkt z około 15 metrów / Confluence view in 15 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

20-Sep-2021 – Punkt 52°N 17°E jest osiemnastym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni zdobyty punkt to 53°N 18°E. Do punktu zdecydowałem się dotrzeć od strony północno zachodniej bowiem z analizy zdjęć satelitarnych i map wynikało, że z tego kierunku powinna prowadzić stosunkowo dobra droga najbliżej punktu przecięcia.

Na miejscu okazało się, że droga dojazdowa do "Serdeczna Osada im. Świętej Rity" nie jest tak dobra jak miałem nadzieję, ale powolutku, omijając nierówności, dało się przejechać w ten sposób 2100 m i dotrzeć do krawędzi lasu na odległość około 330 m od punktu. Dalej prowadziła droga leśna, którą zapewne także dałoby się przejechać bez większych problemów, jednakże wolałem ten ostatni odcinek pokonać spacerem z psem przez ładny las. Po dodarciu w pobliże południka 17°E okazało się, że w kierunku punktu 52°N 17°E prowadzi odnoga drogi leśnej. Po chwili marszu okazało się, że punkt 52°N 17°E leży dokładnie na tej drodze, więc bez problemów dokonałem pomiarów i po uzyskaniu namiaru 0/0 z dokładnością 4m wykonałem odpowiednie zdjęcia a następnie spacerkiem wraz z psem udaliśmy się w drogę powrotną do auta.

W tym dniu chciałem jeszcze osiągnąć punkt 52°N 18°E, co zakończyło by kompletowanie przeze mnie wszystkich punktów DCP lądowych na terenie Polski.

English

18-Sep-2021 – The point 52°N 17°E is the eighteenth point reached as part of the September holiday expedition - the previous point conquered was 53°N 18°E. I decided to reach the point from the north-west because the analysis of satellite photos and maps showed that that there should be a relatively good road leading from this direction closest to the intersection point.

Once there, it turned out that the access road to the "Serdeczna Osada im. Święta Rita" was not as good as I had hoped, but slowly, avoiding bumps, it was possible to cover 2100 m and reach the edge of the forest at a distance of about 330 m from the point. Then there was a forest road, which could probably also be traveled without any major problems, however, I preferred to cover this last section by walking my dog through a nice forest. After reaching the 17°E meridian, it turned out that there was a branch of the forest road leading towards the point 52°N 17°E. After walking for a while, it turned out that the point 52°N 17°E was located exactly on this road, so I took the measurements without any problems and after obtaining a 0/0 bearing with an accuracy of 4 m, I took the appropriate photos and then we walked with the dog back to the car.

On this day, I wanted to reach the point 52°N 18°E, which would complete my completion of all land DCPs in Poland.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 15 metrów / Confluence view in 15 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS / GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Pixiu w punkcie pomiaru / Visitor
#9: Droga dojazdowa do "Serdeczna Osada" / Access road
#10: Miejsce na zaparkowanie / Parking spot
#11: Rozstaje druk na wysokości południka 17°E. Odnoga skrajnie prawa prowadzi do punktu. / The crossroads at the meridian of 17°E. The far right branch leads to the CP.
#12: Trasa dojazdu i dojścia do punktu / The route to and from the CP
ALL: All pictures on one page