W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Kujawsko-Pomorskie

1.1 km (0.7 miles) E of Smolno Nowe, Kujawsko-Pomorskie, Poland
Approx. altitude: 77 m (252 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 53°S 162°W

Accuracy: 5 m (16 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: Widok w kierunku N / North view #3: Widok w kierunku E / East view #4: Widok w kierunku S  / South view #5: Widok w kierunku W  / West view #6: Odczyt GPS // On GPS reading #7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot #8: Ja i Pixiu w punkcie pomiaru / Me and my dog #9: Obelisk od strony południowej // Obelisk from the south #10: Droga leśna doprowadzająca w pobliże punktu / A forest road leading to the CP #11: Trasa dojścia // Access route

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  53°N 18°E (visit #9)  

#1: Widok na punkt z około 10 metrów / Confluence view from 10 m

(visited by Aleksander Piwkowski)

English

18-Sep-2021 – Punkt 53°N 18°E jest siedemnastym punktem osiągniętym w ramach wrześniowej wyprawy wakacyjnej – poprzedni zdobyty punkt to 53°N 17°E. Do trzeciego punktu DCP w tym dniu dotarłem w sposób bardzo łatwy.

Od szosy 254 skręt w wygodną drogę leśną, która jest zarazem dojazdem do kilku położonych w lesie domostw. Po około 230 metrach jest szlaban, a przed nim niewielki parking. Z zaparkowaniem nie ma więc najmniejszego problemu. Do celu pozostaje około 370 m wygodną drogą leśną. Spory obelisk i tablice informacyjne nie pozostawiają złudzeń, gdzie należy szukać punktu przecięcia. Bez trudu uzyskałem namiar 0/0 na punkt, choć z niezbyt dobrą dokładnością, bo tylko 5 m. Niedokładność pomiaru aż 5m jest zapewne wytłumaczeniem, dlaczego namierzony punkt wypadł mi w odległości dopiero około 1,5 m od obelisku. W każdym razie do auta wracałem zadowolony głównie dlatego, że był to już ostatni cel na ten dzień i pozostało mi już tylko dojechać 20 km do planowanego miejsca biwaku w lesie pod Solcem Kujawskim by zakosztować trochę należnego odpoczynku.

Następny punkt to 52°N 17°E.

English

18-Sep-2021 – The confluence point 53°N 18°E is the seventeenth point reached as part of the September holiday expedition – the previous point conquered was 53°N 17°E. I reached the third DCP point of the day very easily.

From road 254, turn into a convenient forest road, which also provides access to several houses located in the forest. After about 230 meters there is a barrier and a small parking lot in front of it. So there is no problem with parking. It's about 370 m to the destination along a comfortable forest road. The large obelisk and information boards leave no doubt as to where to look for the intersection. I easily obtained a 0/0 bearing on the point, although with not very good accuracy, only 5 m. The inaccuracy of the measurement by as much as 5 m probably explains why the point I measured was only about 1.5 m from the obelisk. In any case, I returned to the car satisfied, mainly because it was the last destination for the day and all I had to do was drive 20 km to the planned camping site in the forest near Solec Kujawski to get some well-deserved rest.

The next confluence is 52°N 17°E.


 All pictures
#1: Widok na punkt z około 10 metrów / Confluence view from 10 m
#2: Widok w kierunku N / North view
#3: Widok w kierunku E / East view
#4: Widok w kierunku S / South view
#5: Widok w kierunku W / West view
#6: Odczyt GPS // On GPS reading
#7: Bezposrednie miejscu punktu / Exact spot
#8: Ja i Pixiu w punkcie pomiaru / Me and my dog
#9: Obelisk od strony południowej // Obelisk from the south
#10: Droga leśna doprowadzająca w pobliże punktu / A forest road leading to the CP
#11: Trasa dojścia // Access route
ALL: All pictures on one page