W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Mazowieckie

near Pęchery, Mazowieckie, Poland
Approx. altitude: 114 m (374 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 159°W

Accuracy: 2 m (6 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: North view - Widok w kierunku N #3: east view - Widok w kierunku E #4: South view - Widok w kierunku S #5: west view - Widok na CP w kierunku W #6: GPS #7: Conquerors on spot: from left Lukasz, Alex - Zdobywcy w punkcie. Od lewej: Łukasz, Alex. #8: View from road onto CP across field, towards N-W - Widok z drogi na CP poprzez pole uprawne w kierunku W-N #9: Panorama close to CP, directin S-W - Bliska panorama na CP w kierunku S-W #10: Road south (to village Piskórka) - Droga w kierunku południowym (na wieś Piskórka).

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 21°E (visit #3)  

#1: View onto CP (west) - Widok na CP z krawędzi pola uprawnego w kierunku W.

(visited by Aleksander Piwkowski and Łukasz Piwkowski)

10-Jun-2006 --

Polski

English

Out excurision started in a great way visiting 51°N 21°E, three hours later lead us close to 52N/21E. Weather was still nice, sky clear with just a few clouds moving slowly across the sky, temperature about 20°C.

This point just near Warsaw looked easy. 12 kilometers past Grójec turn preciselly east (towards Łoś). 5.5 km later a tricky crossing which I initially ignored. 1.5 km later when road turned sharply north I knew that I made a mistake. After 6 more kilometers I reached village Piskórka in which, thanks to descriptions of my predecessors, I felt like home. Turn north in the middle of village, on a very distinctive crossing. Our drive ends after 900 meters, just past forrest boundary.

To the CP there is just 400 meters NW. Across a field, along a forrest, follow a tractor traces we reached a small clearing near a forest and field border. We crossed a small ditch (dry, fortunately) wading through weeds. Long trouses saved me from nettles, but Lukasz continued rubbing his legs long after.

We found the point a dozen meters after the ditch, just near a shaggy tree, or a group of trees. There were no problems with gps signal, so we got 2 meters precistion - with EGNOS. Nearby forest did not disturb, only problem for us was high grass around that hid a lot of ants' nests. Serching for the point we were often attacked by small ants.

All that remained for us to do was four cardinal photos and run away from this meadow. Remaining photos (including panoramas) I took from its verge, edge of plowed field and from the road.

A short rest near our car, some meal, and quick decision: Warsaw or Otwock. It is too late for Warsaw, we are going to spend nigt in Otwock anyway. Therefore we still have a chance for 52N/22E on the same day, leaving Warsaw for tomorrow. So we go towards Otwock and another point. We finish our rest, into a car and go towards 52°N 22°E.

Polski

Znakomicie rozpoczęta wycieczka, która doprowadziła trzy godziny wcześniej do zdobycia przez nas punktu 51°N 21°E, teraz pozwoliła nam zbliżyć się do punktu 52N/21E. Pogoda nadal dopisywała znakomicie, niebo jasne z niewielkimi leniwie przesuwającymi się chmurkami, temperatura w okolicach 20°C.

Punkt tuż przed Warszawą wyglądał na łatwy do zdobycia. 12 kilometrów za Grójcem skręt dokładnie na wschód (kierunek na Łoś). Pięć i pół kilometra dalej zdradliwe skrzyżowanie, które początkowo zignorowałem. Półtora kilometra dalej, gdy droga odbiła zdecydowanie na północ wiedziałem już, że popełniłem błąd. Po dalszych sześciu kilometrach dojechałem do wsi Piskórka w której, dzięki opisom moich poprzedników, poczułem się jak w domu. Skręt w środku wsi na północ na charakterystycznym skrzyżowaniu. Koniec jazdy samochodem następuje 900 metrów dalej, tuż za linią lasu.

Do punktu CP pozostało około 400 metrów w kierunku NW. Przez pole, wzdłuż ściany lasu, po śladach traktora a dalej wprost po bruzdach dotarliśmy do niewielkiej polany wrzynającej się w las na granicy z polem uprawnym. Przekroczyliśmy niewielki, suchy na szczęście rów brodząc wśród chwastów. Długie spodnie uratowały mnie od poparzeń pokrzywami, jednak Łukasz długo jeszcze rozcierał nogi.

Punkt CP ustaliliśmy kilkanaście metrów za rowem, tuż obok rozłożystego niewielkiego wielopiennego liściastego drzewa (a może kępy drzewek). Nie było specjalnych kłopotów ze złapaniem sygnału „0/0” i to z dobrą dokładnością 2m, przy współudziale sygnału korekcyjnego EGNOS. Nie przeszkodziła w tym nawet pobliska ściana lasu. Kłopoty sprawiła nam jedynie wysoka trawa porastająca całą okolicę, a to dlatego, że ukryła przed nami fakt, iż łąka usiana jest dużą ilością niewielkich mrowisk. Szukając w wysokiej trawie najlepszych wskazań GPS raz po raz padaliśmy ofiarą fal z furią atakujących małych zjadliwych mrówek.

Teraz pozostało już tylko wykonanie czterech zdjęć kierunkowych i jak najszybciej uciekać z tej łąki! Resztę zdjęć (w tym panoramy) wykonałem z jej brzegu, na krawędzi zaoranego pola, oraz z szosy.

Krótki odpoczynek przy samochodzie, niewielki posiłek i szybka decyzja: Warszawa czy Otwock. Na Warszawę jest już jednak zbyt późno, tym bardziej że na nocleg i tak trzeba by dojechać do Otwocka. Jeśli Otwock, to jest jeszcze szansa na punkt 52N/22E w tym samym dniu - a Warszawa zostanie na jutro. A więc Otwock i następny punkt. Skracamy odpoczynek i w drogę. Dalszy ciąg tej wycieczki, to już historia punktu 52°N 22°E.


 All pictures
#1: View onto CP (west) - Widok na CP z krawędzi pola uprawnego w kierunku W.
#2: North view - Widok w kierunku N
#3: east view - Widok w kierunku E
#4: South view - Widok w kierunku S
#5: west view - Widok na CP w kierunku W
#6: GPS
#7: Conquerors on spot: from left Lukasz, Alex - Zdobywcy w punkcie. Od lewej: Łukasz, Alex.
#8: View from road onto CP across field, towards N-W - Widok z drogi na CP poprzez pole uprawne w kierunku W-N
#9: Panorama close to CP, directin S-W - Bliska panorama na CP w kierunku S-W
#10: Road south (to village Piskórka) - Droga w kierunku południowym (na wieś Piskórka).
ALL: All pictures on one page