W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Śląskie

1.9 km (1.2 miles) S of Władysławów, Śląskie, Poland
Approx. altitude: 210 m (688 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 51°S 161°W

Accuracy: 6 m (19 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: GPS #3: View N #4: View E #5: View S #6: View W #7: That's me!

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  51°N 19°E (visit #6)  

#1: General view from S

(visited by Michal Skrzypczak)

24-Mar-2006 --

Polski

English

Day 1/4 (next day: n53e017)

For the sake of a distant journey from Bielsko-Biała to Poznań and even further, for The First Unofficial Meeting of Garmin Users in Poland, which will be held the next day, I decided to have one more day off and leave my home on Friday. Besides I had to be in Góra Kalwaria, close to Warsaw, to do some official matters there on Monday. So many kilometers have been waiting for me these days and I decided to spend this time both nicely and usefully. The plan was simple – four degree confluences in four days.

The weather was with me, the sun was shining all day long. My GPS receiver led me to Częstochowa, then I took the road 491. After Miedźno I turned right and I headed towards Borowa village. The distance to the confluence became less and less and finally I stopped the car. There was a lot of snow on the fields and in the forest, so I decided to dress more properly. But after leaving the asphalt road it turned out that the conditions were not so difficult. The forest wasn’t too dense, so after a few minutes of a walk I easily reached the confluence.

When I saw nothing but zeros at the display, unbridled joy came over me – this is my first confluence! I took some photos in different directions and I made my way to the south in order to make a photo of the confluence from the distance of one hundred meters. To my surprise there was a great stone exactly in this point. An ideal place for a geocache called: One hundred meters south of 51/19 :)

After returning to my car I headed north-west, because my today’s destination was Wałcz.

Polski

Dzień 1/4 (następny: n53e017)

Ze względu na daleki wyjazd z Bielska-Białej aż za Poznań, na Pierwszy Nieoficjalny Zlot Garminowców w Polsce, który miał się odbyć w sobotę, postanowiłem zrobić sobie jeden dzień urlopu dłużej i wyjechać z domu już w piątek. Z kolei w poniedziałek umówiony byłem na służbową wizytę w Górze Kalwarii, pod Warszawą. Tak więc czekało mnie wiele kilometrów i postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym. Plan był prosty – cztery przecięcia w cztery dni.

Pogoda mi sprzyjała, cały dzień świeciło słońce. GPS poprowadził mnie do Częstochowy, a następnie pojechałem drogą nr 491. Za miejscowością Miedźno skręciłem w prawo w kierunku wsi Borowa. GPS pokazywał coraz bliższy dystans do przecięcia, aż jego wskazania zaczęły się powiększać. Zatrzymałem auto. Ponieważ na okolicznych polach i w lesie leżał śnieg, postanowiłem ubrać się bardziej odpowiednio. Po zejściu z drogi asfaltowej okazało się, że warunki nie są aż tak trudne. Las nie był gęsty, więc po kilku minutach marszu łatwo dotarłem do przecięcia.

Gdy zobaczyłem same zera na wyświetlaczu, moja radość była ogromna – to moje pierwsze przecięcie! Zrobiłem kilka zdjęć w różnych kierunkach i udałem się w kierunku południowym, aby dodatkowo sfotografować przecięcie z odległości 100 m. Ku mojemu zaskoczeniu dokładnie w tym punkcie leżał olbrzymi głaz. Idealne miejsce na geocache’a o nazwie: 100 m na południe od 51/19 :)
Po powrocie do samochodu obrałem kierunek na północny-zachód, bowiem moim dzisiejszym celem był Wałcz.


 All pictures
#1: General view from S
#2: GPS
#3: View N
#4: View E
#5: View S
#6: View W
#7: That's me!
ALL: All pictures on one page