W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Germany : Brandenburg

2.9 km (1.8 miles) NE of Märkische Heide-Biebersdorf, Brandenburg, Germany
Approx. altitude: 63 m (206 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreeMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 52°S 166°W

Accuracy: 7 m (22 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards SE from the confluence #3: View towards SW from the confluence #4: View towards NW from the confluence #5: At the confluence (view towards SW) #6: Nearby forest path (ca. 70 m from the confluence) #7: GPS readings #8: My track on the satellite image (© Google Earth 2007) #9: My parking place near an emergency phone #10: 2006 Soccer World Cup in Berlin - Olympiastadion and Fan Fest at Brandenburg Gate

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  52°N 14°E (visit #7) (secondary) 

#1: General view of the confluence (towards NE)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

30-Jun-2006 -- The Year 2006 was a year of a big sporting event – the FIFA World Cup in Germany (for those unfamiliar with sports: world championship in soccer). Unfortunately, the Polish team didn’t play well and had to return home after the first round. But other teams continued the competition playing more and more exciting matches in the knock-out phase. I decided to go to Berlin for a Germany - Argentina quarter-final match. Since the kick-off time was 17:00 I had plenty of time in the morning to visit some interesting place – like a confluence point for example …

I set off from Poznań at 8:00 AM, at 10:30 I crossed the Polish-German border in Świecko and from there I headed south-west towards Lübben (Lubin in Lower Sorbian language that is spoken in that area). Almost all cars on the road were decorated with German national colors, flags were also hanging from the houses and people were preparing for a great sporting feast.

I passed by Beeskow, crossed several small channels of the Dahme-Spreewald area, drove through a little village of Birkenhainichen and pulled over ca. 1.5 km before the village of Biebersdorf. I parked the car in a small wood next to an emergency phone. The confluence point was ca. 1 km away.

Along a dirt road I came to a forest and following the GPS navigation walked on forest paths to the north. Ca. 100 m before the confluence I came to a thicket – trees were standing in rows, half a meter or so from each other. I circled the thicket around and found the point from where the distance to the confluence was minimal. Armed with a thick stick I gently moved forward between trees. Signal reception was poor and every step required attention because of dangerously protruding branches. The day was warm although not very sunny and in the thicket it was very muggy. The usual “confluence dance” was very difficult because my movement possibilities were very limited but at the end I got all zeroes on the display.

I took the usual pictures – very similar in all directions and retreated from the thicket with big relief. I returned to the car, refreshed myself and went to Berlin to see the match. After a tight fight Germany triumphed over Argentina in a penalty shoot-out. Late in the night I returned to Poznań. It was also a farewell journey for my old, trusty Volkswagen Variant (station wagon) – we visited many confluences together.

Visit details:

  • Time at the CP: 12:02
  • Distance to the CP: 0 m
  • GPS accuracy: 7 m
  • GPS altitude: 55 m asl
  • Temperature: 18° C

My track (PLT file) is available here.

Polski

30-Jun-2006 -- Rok 2006 był rokiem wielkiego wydarzenia sportowego – mistrzostw świata w piłce nożnej odbywających się w Niemczech. Niestety, polski zespół zakończył w nich swój udział już po pierwszej rundzie, natomiast prawdziwe emocje zaczęły się w fazie pucharowej. Postanowiłem wybrać się do Berlina na ćwierćfinałowy mecz Niemcy - Argentyna. Ale ponieważ mecz rozpoczynał się o godzinie 17:00 miałem całe przedpołudnie na odwiedzenie jakiegoś interesującego miejsca – np. punktu przecięcia…

Wyruszyłem z Poznania o ósmej rano, o 10:30 przekroczyłem polsko-niemiecką granicę w Świecku i skierowałem się stąd na południowy zachód w kierunku miejscowości Lübben (czyli Lubin w używanym w tym rejonie języku dolnołużyckim). Prawie wszystkie samochody udekorowane były niemieckimi flagami, flagi wisiały tez na domach i wszyscy przygotowywali się na wielką sportową fiestę.

Przejechałem przez Beeskow i kilka z licznych w rejonie Spreewald (czyli Błota) kanałów, minąłem wioskę Birkenhainichen i ok. 1,5 km przed Biebersdorf zjechałem na pobocze. Zaparkowałem samochód w pobliżu telefonu alarmowego i ruszyłem w stronę odległego o ok. 1 km przecięcia.

Polną drogą doszedłem do lasu i kierując się wskazaniami GPS-u wędrowałem leśnymi ścieżkami na północ. Ok. 100 m przed przecięciem natrafiłem na trudną do przebycia gęstwinę – drzewa rosły w równych rzędach, oddalone od siebie o niecały metr. Okrążyłem ją od południowego zachodu i dotarłem do punktu, z którego odległość do celu była minimalna. Stąd, uzbrojony w gruby kij, ostrożnie ruszyłem między drzewami w stronę przecięcia. Odbiór sygnału był słaby, a każdy krok wymagał uwagi ze względu na niebezpiecznie sterczące gałęzie. Dzień był ciepły, choć niezbyt słoneczny, a w gąszczu drzew było bardzo duszno. Tradycyjny „confluence dance” był mocno utrudniony z uwagi na ograniczone możliwości poruszania się, ale w końcu udało mi się uzyskać same zera na wyświetlaczu.

Wykonałem zwyczajowe fotografie – bardzo podobne we wszystkich kierunkach i z wielką ulgą wycofałem się z gęstwiny. Wróciłem do samochodu, nieco się odświeżyłem i pojechałem do Berlina na mecz. Po zaciętym spotkaniu Niemcy pokonały Argentynę w rzutach karnych. Do Poznania wróciłem późno w nocy. Była to również pożegnalna podróż dla mojego Volkswagena Varianta, z którym odwiedziliśmy niejedno przecięcie.


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards NE)
#2: View towards SE from the confluence
#3: View towards SW from the confluence
#4: View towards NW from the confluence
#5: At the confluence (view towards SW)
#6: Nearby forest path (ca. 70 m from the confluence)
#7: GPS readings
#8: My track on the satellite image (© Google Earth 2007)
#9: My parking place near an emergency phone
#10: 2006 Soccer World Cup in Berlin - Olympiastadion and Fan Fest at Brandenburg Gate
ALL: All pictures on one page