W
NW
N
N
NE
W
the Degree Confluence Project
E
SW
S
S
SE
E

Poland : Podlaskie

3.5 km (2.2 miles) SE of Płociczno, Podlaskie, Poland
Approx. altitude: 156 m (511 ft)
([?] maps: Google MapQuest OpenStreetMap ConfluenceNavigator)
Antipode: 54°S 157°W

Accuracy: 9 m (29 ft)
Quality: good

Click on any of the images for the full-sized picture.

#2: View towards W from the confluence #3: View towards S from the confluence #4: View towards E from the confluence #5: At the confluence (view towards N) #6: GPS readings #7: My track on the map (© ? and PPWK) #8: Glade (with my footsteps in snow) and the nearby blue marked tourist path #9: Wigry National Park Entrance #10: The village of Płociczno

  { Main | Search | Countries | Information | Member Page | Random }

  54°N 23°E (visit #2) (secondary) 

#1: General view of the confluence (towards N)

(visited by Wojciech Czombik)

Polski

11-Feb-2007 -- Finis coronat opus

My 40th confluence out of 40 land confluences in Poland

Continued from 54°N 22°E

During almost three years of my participation in the DCP project – since March 2004 – I have visited 39 of 40 land confluences in Poland. Now it has come the time to crown my efforts with visiting the final 40th confluence point. In my case it was the 54˚N 23˚E located at the very north-east end of Poland, in the Wigry National Park, near the city of Suwałki, which is Polish “pole of cold”.

The weather was appropriate for the name, it was -10 ˚C but fortunately almost no wind so it was not bitterly cold. From Sucholaski where I visited 54˚N 22˚E I went east via Olecko and Raczki towards Suwałki, crossed the main road no. 8 and came to a forest settlement of Płociczno. There I parked the car and set off for the walk towards the confluence.

Weather for a winter hike could not have been better – frozen snow crunched underfoot and bright sun in the cloudless sky warming the air. I was following the blue marked tourist path towards Ateny. On the way I met several people cross-country skiing. After a 2 km long walk I came to a vast glade. The GPS indicated that the confluence point was ca. 130 m away. I crossed the glade sinking deep into the snow and entered a wood. Some 10 m inside the forest I got the message “Arriving at destination” yet it took another couple of minutes until I got all zeroes after decimal point on the display. At 1 PM sharp I found the “exact” point near a snowy forest trail.

I celebrated my success with a cup of hot tea and having taken pictures I went back to Płociczno following the same route. And so I concluded my “maiden voyages” to confluence points in Poland – all 40 land confluences conquered! It was a great adventure and a perfect opportunity for sightseeing many interesting places. The project inspired me to go for a couple of tours around the country and let me see a great variety of Polish landscapes – from seaside lowlands to submontane highlands. And I hope it is not the end of my journeys – I think I will revisit some Polish confluences in the future and there are still some thousand ones in Europe and throughout the world…

Visit details:

 • Time at the CP: 13:00
 • Distance to the CP: 0 m
 • GPS accuracy: 9 m
 • GPS altitude: 143 m asl
 • Temperature: -8° C

My track (PLT file) is available here.

Summary

At the end a bit of statistics of my 42 visits (including 2 revisits) to 40 Polish confluences:

Visits by:

 • Distance from home (as the crow flies):
 • Length of trip:
  • Shortest: 39 km – round trip from Niechorze to 54°N 15°E (Niczonów near Rewal)
  • Longest: 1913 km – five confluences (from 50°N 21°E to 51°N 22°E) visited in south-west Poland in March 2006 (+1 in the Czech Republic)
 • Temperature:
  • Coldest: -10 ˚C – on February 11, 2007 at 54°N 22°E (Sucholaski near Giżycko)
  • Hottest: +28 ˚C – on May 2, 2005 at 51°N 18°E (Wierzbica Górna near Kluczbork)
 • Altitude above sea level (according to my device readings):
  • Lowest: +8 m a.s.l. – 54°N 15°E (Niczonów near Rewal)
  • Highest: +403 m a.s.l. – 51°N 16°E (Muchów near Świerzawa)
 • Distance to walk:
  • Shortest: 0 m – 53°N 16°E (Przesieki near Krzyż) and 50°N 19°E (Jankowice near Pszczyna) – at the shoulder of the road
  • Longest: 16 km (the whole route) – 52°N 21°E (Pęchery near Piaseczno)
 • Distance to the actual confluence point (incl. GPS accuracy):
  • Closest to the confluence point (best accuracy):
  • Most distant form the confluence (yet still within the allowed range of 100 m):
  • Median (second quartile) of accuracy: 6 m
 • Companionship (refers to the actual presence at the confluence point, not the trip / journey as a whole):
 • Means of transport:
  • By car: 31 (+2 revisits)
  • By train(s): 5 (including a special retro train)
  • By train(s) & bus: 3
  • By train & car: 1 (by courtesy of Mr. Grzegorz Chyła)
 • Visit’s number (only first visits, without revisits):
  • #1: 0 (unfortunately…)
  • #2: 25
  • #3: 10
  • #4: 3
  • #5: 2
 • Years:
  • 2004: 13
  • 2005: 14
  • 2006: 11 (+2 revisits)
  • 2007: 2
 • Months:
  • January: 0
  • February: 2
  • March: 6
  • April: 2
  • May: 6 (+1 revisit)
  • June: 1
  • July: 7
  • August: 3
  • September: 6
  • October: 3 (+1 revisit)
  • November: 3
  • December: 1
 • Location of the confluence point:
  • In forest: 16
  • In field: 15
  • In meadow: 7
  • In pond: 1
  • Inside a building (barn): 1
 • Authority over the confluence point:
  • Within city / town limits: 5
  • In the country: 35
 • Maximum number of confluences visited in one day: 3
 • Biggest changes in vicinity:
 • Signs of previous visitors found at the confluence:
 • Monuments commemorating the confluence point:
 • Most difficult:
 • Special visits (because of different reasons):
  • 52°N 17°E – my first visit to the confluence point
  • 52°N 16°E – travel by retro train
  • 54°N 19°E – confluence point among bunkers, visit to the Teutonic Knights Castle in Malbork
  • 53°N 19°E – visit on the day of Polish Pope’s death (April 2, 2005)
  • 52°N 15°E – confluence point in a pond
  • 52°N 19°E – “central” Polish confluence (34 km west from the “Geometric center of Poland” in Piątek)
  • 54°N 23°E – my final, 40th land confluence point in Poland
 • And finally – most beautiful confluence points (without any specific order, according to my subjective opinion – mainly due to beautiful weather):

Polski

11-Feb-2007 -- Finis coronat opus

Moje 40 przecięcie z 40 lądowych przecięć w Polsce

W ciągu blisko trzech lat uczestnictwa w projekcie DCP – od marca 2004 r. – odwiedziłem 39 z 40 lądowych przecięć w Polsce. Nadszedł więc czas by zwieńczyć dzieło wizytą na ostatnim, czterdziestym punkcie przecięcia. W moim przypadku był nim 54˚N 23˚E położony na północno-wschodnim krańcu Polski, w Wigierskim Parku Narodowym, w pobliżu Suwałk – polskiego bieguna zimna.

Pogoda była stosowna do nazwy, było -10 ˚C ale na szczęście niemal bezwietrznie, więc uczucie zimna nie było tak przejmujące. Z Sucholasek, gdzie znajdował się punkt 54˚N 22˚E, pojechałem na wschód przez Olecko i Raczki w kierunku Suwałk, przeciąłem drogę krajową nr 8 i dotarłem do leśnej osady Płociczno. Tu zaparkowałem samochód i wyruszyłem w kierunku przecięcia.

Pogoda na zimową wycieczkę była wyśmienita – zmrożony śnieg chrzęścił pod stopami a słońce na bezchmurnym niebie mile przygrzewało. Wędrowałem wzdłuż niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego do Aten, spotykając od czasu do czasu narciarzy na biegówkach. Po ok. 2 km dotarłem do rozległej polany. GPS wskazywał, że przecięcie jest w odległości ok. 130 m. Zapadając się w głębokim śniegu przebrnąłem przez polanę i wszedłem do lasu. Po ok. 10 m na GPS zasygnalizował zbliżanie się do celu, jednak uzyskanie samych zer na wyświetlaczu zajęło mi jeszcze kilka minut. Punktualnie o 13:00, w pobliżu zaśnieżonej przecinki odnalazłem „dokładny” punkt przecięcia.

Uczciłem sukces kubkiem gorącej herbaty i wykonawszy pamiątkowe fotografie powróciłem do Płociczna tą samą drogą. I w ten sposób zakończyły się moje „dziewicze podróże” na punkty przecięcia w Polsce – wszystkie 40 lądowych przecięć zostało zdobytych! Była to świetna przygoda i znakomita okazja do odwiedzenia wielu ciekawych miejsc. Projekt zainspirował mnie do odbycia kilku podróży po kraju i ukazał całą różnorodność polskich krajobrazów – od nadmorskich nizin po rejony podgórskie. I mam nadzieję, że to nie koniec – w przyszłości zapewne powtórnie odwiedzę niektóre z polskich przecięć, a poza tym jest ich jeszcze kilka tysięcy w Europie i na świecie…

A na koniec odrobina statystyki moich 42 odwiedzin (w tym dwóch powtórnych) na 40 polskich przecięciach (powyżej, w wersji angielskiej).


 All pictures
#1: General view of the confluence (towards N)
#2: View towards W from the confluence
#3: View towards S from the confluence
#4: View towards E from the confluence
#5: At the confluence (view towards N)
#6: GPS readings
#7: My track on the map (© ? and PPWK)
#8: Glade (with my footsteps in snow) and the nearby blue marked tourist path
#9: Wigry National Park Entrance
#10: The village of Płociczno
ALL: All pictures on one page